Chybějí vyznačení přechodu pro chodce v Drtinově ulici

V ulici Drtinova několik základních a středních školy absentuje vyznačení přechodu pro chodce. Kudy mají děti/rodiče s dětmi/učitele přecházet frekventovanou silnici ? Opět nečinný odbor dopravy MČ Praha 5?

Zaslal: Radim Mysliveček , 13.04.2021 v 16:16

Praha 5-

Drtinova, Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.04.2021 15:06

Podle informací z ÚMČ Praha 5 patří toto místo do správy TSK HMP, podnět tedy předáváme k řešení na MHMP.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 15.04.2021 22:46

Na toto místo byla dopravním projektantem Květoslavem Syrovým zpracovaná studie úprav chodníků a přechodů pro chodce s cílem zlepšení komfortu pro pěší. Tato studie byla Městskou částí zaslána magistrátnímu odboru dopravy k začlenění do programu BESIP. Váš podnět se týká konkrétně jednoho přechodu, kde proběhla dílčí oprava krytu a přechod pro chodce nebyl vyznačen. Městská část Vaši urgenci předala TSK, a.s. k doplnění chybějícího značení. Městská část Váš podnět vítá, koresponduje s širšími úvahami o tomto území. Kvalita veřejného prostranství a pěší prostupnost je strategickým cílem MČ Praha 5 a výsledná podoba uličního prostranství je vizitkou naší městské části.

Děkuji za zaslaný podnět

S pozdravem

Jan Flegl, DEA
Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Drtinova, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty