Krátká zelená v ulici K Horkám

Na ulici K Horkám (křižovatka s Bratislavskou) nově trvá zelená je 7 vteřin (měřila jsem). Za tu dobu nestihnu přejít ani já mladá, zdravá a připravená na krátkou zelenou.
Na přechodu nejsou dobře vidět přijíždějící auta, je cloněný křovím. Přecházet se dá, až když auta opravdu zastaví, to už pomalu padá červená. jedná se o hlavní tah mezi sídlištěm a Hostivařskou přehradou.

Zaslal: Soňa Tesařová, 03.06.2020 v 07:24

Praha 11-

K Horkám, Praha 11

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 10.07.2020 11:20

Po urgenci odpovědi reakce z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile obdržíme odpověď, budeme Vás obratem kontaktovat.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 14.07.2020 21:18

Vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s.:

"Vážená paní Tesařová,

děkujeme Vám za podnět ke světelně řízené křižovatce K Horkám – Bratislavská. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. prověřila Váš podnět s následujícím stanoviskem:

Předmětná křižovatka je řízena dynamickými signálními programy, kde se délka volna pro vozidla i chodce může měnit v závislosti na aktuální poptávce. Minimální délka volna pro chodce je 5 sekund, to ale platí pouze při stisknutí tlačítka na dělicím ostrůvku přechodu přes ulici K Horkám. Při stisku tlačítek na chodnících je minimální délka volna pro chodce v denní době 8 sekund, v noci pak Vámi uváděných 7 sekund. Tato doba stačí na překonání dráhy cca 10 metrů, což je zhruba do poloviny druhé části děleného přechodu. Chodecké volno však může být i delší, a to v případě, kdy jej prodlužují vozidla odbočující vlevo z ulice K Horkám do Bratislavské ulice, nebo vozidla jedoucí vpravo z Bratislavské ulice na doplňkovou šipku.

Při provedeném místním šetření dne 13. 7. 2020 jsme prověřili, že vzhledem ke sníženým rozhledovým poměrům (křoví ve směru jízdy vozidel na severní části přechodu) chodci jdoucí od severu na jih skutečně z důvodu vlastní bezpečnosti čekají, až zastaví vozidla na hlavní komunikaci. Proto navrhneme silničnímu správnímu úřadu (odbor pozemních komunikací a drah MHMP) prodloužení volna na tomto přechodu o 3 sekundy. Tato zvýšená minimální délka volna však bude platit pouze při stisku tlačítek na chodnících.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 74, odst. 1), zelená pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, nýbrž pouze ke vstupu chodce do vozovky. Pokud chodec vstoupil do vozovky na zelenou a poté se rozsvítí červená, smí chodec během této červené dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Světelná signalizace s tímto ustanovením Zákona počítá. To znamená, že po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro kolizní vozidla vjíždějící na přechod tzv. vyklizovací čas, během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku. To platí i pro chodce, který vstoupil do vozovky v poslední sekundě své zelené a přechází tak již téměř celý přechod na červenou. Signál pro chodce se znamením Stůj (červená) znamená, že chodec nesmí vstupovat do vozovky, nikoli dokončovat přecházení.

Ohledně části Vašeho podnětu týkající se zastínění vyčkávajících chodců křovím Vám sdělujeme, že pozemek, na němž křoví roste (parcela č. 1818/274 v katastrálním území Hostivař), je ve vlastnictví firmy BYFAR PRAHA s.r.o. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., nemůže zasahovat do majetku třetích osob a i z tohoto důvodu byla v minulosti předmětná křižovatka navržena s nepřetržitou dobou řízení. To znamená, že i v nočním období, kdy je např. na sousední křižovatce K Horkám – Doupovská blikající žlutá, je na předmětné křižovatce zachován z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů řízený provoz."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)K Horkám, Praha 11

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící chodníky u ulice Klíčova

Praha 11, 23. květen 2012 S odpovědí

Chybějící přechod pro chodce Klíčova - Pyšelská

Praha 11, 24. březen 2021 S odpovědí

Nebezpečně nastavený semafor v Podbabské

Praha 6, 05. únor 2015 S odpovědí

Semafory na křižovatce Sokolovská - Na Břehu

Praha 9, 29. květen 2020 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty