Nejasná situace s mostem mezi ulicemi (U Nadýmače a Za Nadýmačem)

Dobrý den,

1. Dotaz:
Již delší dobu není jasná situace co bude s klenutým mostem Japonského typu pro chodce, přes rybník Nadýmač I. Jedná se o přechod z ulice U Nadýmače do ulice Za Nadýmačem k Mateřské školce Za Nadýmačem.
Současná radnice před nějakým časem umístila na most ceduli s nápisem 'Most není v majetku MČ Uhříněves, tvrdí, že vlastníkem mostu je pražského magistrát. Co bude s mostem dále, ale nikde neuvádí. Osobně s tímto postupem (právním alibismem) současné radnice nesouhlasím. Na most vyvěsí ceduli s nápisem, že jí most nepatří, tím se chce zjevně zbavit odpovědnosti ,co bude s mostem dále...ale proč jsou jako rukojmí bráni občané Uhříněvsi, kteří most pouze využívají a fotí se na něm s dětmi... občané most používají jednoduše proto, protože bydlí v Uhříněvsi a je praktické přes tento most vodit děti školky a školy...
Mimo jiné je most občany vnímán už jako dominanta této konkrétně starší části Uhříněvsi. Fotí se na něm například i svatby.
Stav mostu se pomalu bohužel zhoršuje. Nejsem odborník, ale domnívám se, že snad přímé riziko zhroucení mostu nehrozí, jedná se o kovovou konstrukci (oblouk), obložený dřevem. Bohužel zub času pracuje neúprosně a dřevo se rozpadá, je nutná údržba. Již delší dobu zaznívají informace o zbourání mostu tj. nechat ho zchátrat, následně zbourat a postavit novou lávku na vedlejší parcele, kde se letos začne stavět DPS Betlímek.
Osobně se domnívám, že zbourání by byla velká škoda.
Prosím o informaci co bude s mostem dále a kdo převezme odpovědnost za jeho rekonstrukci.

Dotaz 2:
Druhý dotaz souvisí s prvním. Týká se chybějícího veřejného osvětlení pod výstupem z mostu přes zmiňovaný most přes Nadýmač I, směrem do ulice Za Nadýmačem k Mateřské Školce. Pro chodce, který jde z mostu směrem ke školce s dětmi nebo jenom k popelnicím, či z jiných důvodu, naprosto chybí světlo...je to patrné na jedné přiložené fotce. Jasně zde chybí lampa veřejného osvětlení na rohu RD u popelnic. Vlastně ani moc nechápu proč tam lampa není, při pohledu z mostu je patrno, že jedna lampa vlastně v logické řadě chybí přesně na rohu protějšího RD při výstupu z mostu.

Bylo by možné tam veřejné osvětlení dodat? Foto přikládám.

Děkuji
S pozdravem
Michal Řezníček

Zaslal: Michal Reznicek, 11.09.2019 v 16:16

Praha 22-
 
 
 
 
 
 
 

Za Nadýmačem, Praha 22

Aktualizace podnětu

12.09.2019

Michal Reznicek přidal následující aktualizace podnětu:

Prosím o přidání obrázku do galerie k podnětu. Děkuji MŘ
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.09.2019 17:39

Dobrý den,

Dovoluji si zareagovat. Pan Řezníček se v této věci v některých věcech mýlí. Cedule tam opravdu byla umístěna, ale z důvodu, že mostek není v majetku MČ, ale ne proto, že je v majetku magistrátu, ale proto, že je v majetku soukromého vlastníka. Bohužel předchozí vedení obce nepřevzalo mostek, jelikož ten nebyl zkolaudovaný a dodnes, pokud vím, zkolaudovaný nebyl. Nemohl být tedy ani předán resp. převzat naší MČ. Bohužel MČ nemůže vynakládat finanční prostředky na cizí majetek, tím spíše na majetek, který není zkolaudovaný. Pokud by předchozí vedení obce dotáhlo celou stavbu do konce a dotlačilo v době vzniku mostku zhotovitele ke kolaudaci, byla by nyní situaci zcela jiná. I já mám mostek rád, ostatně pravidelně po něm chodím po cestě ze školky, ale v tuto chvíli pro všechny případy připravujeme nový přechod. Pokud je takové jednání chápáno jako alibismus, pak mě takový postoj pana Řezníčka mrzí. Ostatně po nástupu do funkce jsem schválili drobné opravy mostku. Velké opravy na konstrukci však opravdu z rozpočtu MČ hradit za dané situace není možné.

Budeme se snažit jednat se stavebníkem o možných řešení, nicméně společnost Polabská stavební, která pro naší MČ mnoho let velice často pracovala a stavěla se k této stavbě a její opravě ani kolaudaci zatím nehlásí.

K dotazu číslo 2 tzn. chybějící lampě jsem ani od zaměstnanců dlouhodobě zaměstnaných na MČ nedostal odpověď. Proč chybí lampa u mostku a nebyla v dané době zhotovena opravdu nevíme. Ostatně veřejné osvětlení není majetkem MČ a ani není jeho správcem. Zde bych doporučil přihlásit umístění lampy do prvního ročníku projektu v rámci participativního rozpočtu, který MČ plánuje spustit v říjnu 2019. Občané tam mohou hlásit své projekty na vylepšení veřejného prostoru. Třeba by měl tento nápad podporu veřejnosti. Proberu s kolegy z odboru správy majetku, zda již někdo o lampě na tomto místě mluvil a zda o ni mají občané zájem. Případně bychom museli naléhat na správce osvětlení, aby nám sem jednu lampu umístil.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Pavel Kosař
místostarosta
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22, Úřad městské částiPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Bervid : A už je to tu zase, nikdo neví co čí je, nikdo za nic nezodpovídá!

A tak se ptám pana Hřiba, jaký pořádek má v nemovitém majetku? Má tam i lávku v Praze 22 ? Má tam lávku u Nadýmače?
Dělá pan Hřib na té lávce zákonem předepsané pravidelné prohlídky?
Zveřejní zde pan Hřib výsledky pravidelných prohlídek tohoto mostu za posledních cca třicet let?

Snad nám pan Hřib napíše, zde občanům, zda má vůbec v Praze pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení a také pasport lávek a mostů. A hlavně má tam pan Hřib za Prahu všechny mosty a lávky?

Myslíte si vážení občané Prahy, že nám pan občany zvolený primátor Hřib za Prahu odpoví???
12.09.2019 v 12:02    

Vojtěch Zelenka: Proč do toho motáte pana Hřiba? Zajímalo by mě, do jaké míry jste obeznámen s touto konkrétní situací. Místo Hřiba nadávejte bývalé místní hic partě ODS, která v Uhříněvsi dováděla od roku 1998 pod vedením starosty Milana Collera. On je zodpovědný za to, že lávka nebyla řádně předána městské části. Za 20 let to nebyli schopni vyřešit správu mostku a jeho předání do majetku MČ. Kromě toho se lávka nachází nad rybníkem, který je nyní v majetku Pozemkového úřadu, což přebírání výrazně komplikuje. Váš příspěvek je naprosto mimo a není to nic jiného, než zbytečný hejt. Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22
12.09.2019 v 12:58    

Bervid: Šéfem samosprávy celé Prahy je dnes pirát Hřib pane Zelenko. Vlastní-li lávku Praha, je za ní odpovědný Hřib.

Napište mi prosi definici slovního patvaru "hejt". Pište česky a používejte české odborné výrazy.

K lávce je jistě vztaženo hodně smluv, co dělali a dělají právníci Prahy 22 ???

Co dělá zástupce Prahy 22 v celé Praze ???

Kolik už let uběhlo od konce dovádění starosty Milana Collera ?

Co jste od té doby podnikl Vy pane Zelenko Vojtěchu?
12.09.2019 v 13:23    

Štěpán Zmátlo: Nevím jak jste přišel na to, že lávku vlastní hl.město Praha?! Praha 22 žádného zástupce v "celé Praze" nemá. Pan Coller opustil radnici Prahy 22 před 10ti měsíci. A přeji hezký a především klidný den.
12.09.2019 v 13:31    

Vojtěch Zelenka: Vážený pane, podobné komentáře, které píšete vy, umím psát také. S prstem v nosu. Ale nedělám to, protože mám osobní zkušenost s vedením MČ (pravděpodobně na rozdíl od vás), kde se bohužel ne vždy věci vyvíjí podle představ. Stavba lávky byla čistá partyzánština - neexistuje k ní stavební povolení a je to v podstatě černá stavba. Ano - v naší městské části bylo dříve možné opravdu vše. Nachází se nad cizím pozemkem, lávku MČ nikdy žádným předávacím protokolem nepřevzala a nezaevidovala do svého majetku. Já se svými kolegy jsme ve funkci od konce listopadu 2018. Přál bych si, aby věci byly jednoduché. Bohužel nejsou.
12.09.2019 v 13:33    

Bervid: Takže si to nyní shrneme:

1) občan Uhřiněvsi, jenž vznesl podnět, píše, že je tam na lávce cedulka !lávka není majetkem MČ Praha22" a dodává, cituji:" Současná radnice před nějakým časem umístila na most ceduli s nápisem 'Most není v majetku MČ Uhříněves, tvrdí, že vlastníkem mostu je Pražského magistrát".

2) dovídáme se, že lávka byla postavena bez stavebního povolení, viz co píše pan Zelenka.

3) ptáme se tedy:
a) kdo lávku postavil?
b) kdo stavbu lávky zaplatil?
c) kdo vlastně dnes lávku vlastní?
d) kdo vlastní okolní veřejné osvětlení?
e) co dělal cca 20 let místně příslušný stavební úřad (státní správa) na Praze 22?
f) co dělala cca 20 let na Praze 22 samospráva a její odbor správy majetku a co jejich účetní evidence nemovistí?
g) d) co dělala cca 20 let na Praze samospráva a její odbor správy majetku a co jejich účetní evidence nemovistí?
h) má Praha 22 pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení a také pasport lávek a mostů ?

Prosím odpovězte nám vážení odpovědní !

Pane Hřibe!? Pane Zelenko?! Pane Zmátlo?!
12.09.2019 v 13:57    

Štěpán Zmátlo: ...a co na to Jan Tleskač?
12.09.2019 v 14:03    

Tleskač: Tleskač říká, že Zmátlo je asi možná určitě velké netáhlo, když si lávku nevzalo na starost a nevyřešilo za devět měsíců celý ten případ.

Prosím, kolik za svou práci Zmátlo bere měsíčně?
12.09.2019 v 14:14    

Michal Reznicek: Dobrý den, chtěl bych všem poděkovat za rychlou reakci na můj podnět. Neměl jsem v úmyslu nikoho z ničeho obviňovat, pouze jsem vznesl podnět k této stavbě. Stav lávky se zhoršuje. Domnívám se, že by bylo škoda, kdyby se lávka například zbourala. Tento web se jmenuje "Chodci sobě". Oceňoval bych konstruktivnější přístup, Můj úmysl byl například přidat tento problém na seznam projektů MČ Praha 22 a lávku pokud možno opravit, doplnit osvětlení a dořešit tedy i vlastnictví celé stavby včetně pozemku pod ní. Po lávce chodí hodně maminky s dětmi a to jednoduše proto, protože je lávka umístěna kousek od mateřské školky. Nerad bych aby si stalo nějaké neštěstí. Chci uvést také na pravou míru moje sdělení k vlastnictví lávky, MČ 22 na ceduli umístěné na lávce sděluje: Lávka ve špatném technickém stavu ,vstup pouze na vlastní nebezpečí. Zároveň uvádí informaci "Lávka není v majetku MČ Praha 22". Informace o vlastnictví Magistrátem Hl.MP kolují mezi občany jako logický úsudek komu jinému by asi mohla lávka patřit. Tímto se omlouvám MČ 22 za mé nesprávné tvrzení, že informace o vlastnictví MHMP byla od MČ22.
Bohužel i přes rychlou diskuzi k problému, stále nikdo nepřijal odpovědnost a nesdělil co bude tedy vlastně dále...
Kdo, jak a kdy bude problém s lávkou řešit ?

S pozdravem
Michal Řezníček
12.09.2019 v 15:18    

Bervid: No vidíte pane Řezníčku, kdyby se tomuto případu postavili komunální politici ze samosprávy Prahy 22 čelem a odpovědně, tak by začali odpověďmi na otáky zde vnesené !
Ještě jednou je zde zopakuji:
1) kdo a kdy lávku postavil a na čím tehdá pozemku?
2) kdo stavbu lávky zaplatil?
3) kdo vlastně dnes lávku vlastní? stará se oní jako dobrý hospodář?
4) kdo vlastní okolní veřejné osvětlení?
5) co dělal cca 20 let místně příslušný stavební úřad (státní správa) na Praze s existencí lávky pro pěší postavené bez stavebního povolení22?
6) jaké byly o lávce uzavřeny smlouvy? Kdo a s kým je uzavřel? Byly tam i smlouvy budoucí převodní?
7) co dělala cca 20 let na Praze 22 samospráva a její odbor správy majetku a co jejich účetní evidence nemovistí ohledně existence lávky pro pěší?
8) co dělala cca 20 let na Praze jako celek a její samospráva a její odbor správy majetku a co jejich účetní evidence nemovistí ohledně lávky, pokud byla účastna nějakých smluv o ní?
9) má Praha 22 pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení a také pasport lávek a mostů ?
12.09.2019 v 15:26    

Chodci Sobě: Pane Bervide, nemáte už prosím na práci něco lepšího? Asi by se nám všem ulevilo.
12.09.2019 v 17:13    

Bervid: Tak to je velmi smutný případ a přímo neuvěřitelný příklad nepořádku.

Pan Kosař nám 12.09.2019 17:39 sdělil, že most je nezkolaudovaný a chodí po něm lidé, tedy je užíván - provozován.

A přitom užívání nezkolaudované stavby je nezákonné a je za něj pokuta.

Zákon č. 50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 106, odstavec (3) Stavební úřad uloží pokutu do 1000 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě podnikající podle zvláštních předpisů, která:
písmeno c) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo v rozporu s ním.

Co na to užívání nezkolaudovaného mostku státní správa? Co na to stavební úřad?

A je ten mostek aspoň zaplacený?
12.09.2019 v 18:04    

A. Mezgerová: Dívám se, čtu, směju se a žasnu.

Pan starosta Zelenka STAN za STAN + Svobodní zde napsal : "Stavba lávky byla čistá partyzánština - neexistuje k ní stavební povolení a je to v podstatě černá stavba."

Pak napsal pan místostarosta Kosař za BEZPP za STAN + Svobodní : "Bohužel předchozí vedení obce nepřevzalo mostek, jelikož ten nebyl zkolaudovaný a dodnes, pokud vím, zkolaudovaný nebyl."

Trochu se nám tu komunální politici ze samosprávy odkopávají, trochu si malinko protiřečí, má mostek stavební povolení a je jen nezkolaudáván,
a nebo,
nemá ani to stavební povolení?
Oni ti dva, pan Zelenka a pan Kosař, tomu zřejmě vůbec moc až tak nerozumí a ani asi neví přesně o čem píší.

Poslala bych je na zkoušky zvláštní způsobilosti, no to by byl nářez.
Ale ono je to asi teď jedno.

Báječný je ale pan radní Štěpán Zmátlo za KDU-ČSL za Praha 22. Naše město.
Tím Tleskačem jste toho zlého Bervida pěkně usadil. Gratuluji pane Zmátlo.


Výsledek pro občana Prahy 22 je ale asi tristní, že kocourkovští to mají pevně v rukou.
12.09.2019 v 18:58    

Zdenka: Zkuste jednou čas investovaný do účasti na podobných diskuzích investovat do účasti na zastupitelstvu, kde máte možnost přímo se zeptat aktuálních radních i radních v opozici, kteří zde byli 20 let..... proč často realizovali nerozvážné ukvapené stavby, které pak nejsou dlouhá léta ani kolaudované ... Aktuální radní těžko na podobné otázky týkající se minulosti mohou odpovídat nezmatečně, protože evidentně ani oni nevědí jak se s některými starými realizacemi seznámit.... Oceňme snahu nového vedení radnice ovlivnit budoucnost našeho života v Praze 22 a neřešme minulost, kdy je zcela evidentní, že se někdo snažil si tady dělat co chce jen proto že je starosta nebo místostarosta.... Zrovna včera jste popásli šanci klást otázky tváří tvář vůči těm, kterých se to skutečně týká což je velká škoda... jedna věc je být účastníkem diskuze - vlastníkem psaného písma, a ta druhá mnohem zajímavější se setkat a diskutovat osobně a veřejně....
13.09.2019 v 07:46    

Lukáš: Máme tu zchátralou lávku pro chodce U Nadýmače, 20 let nezkolaudovanou, kdoví koho vlastně je, a přitom se nemáme věnovat minulosti, dívejme vstříc, dívejme se do budoucnosti, píše paní Zdenka.
A protože tu starou lávku asi nevyřešíme, tak postavíme vedle ní lávku novou, píše v podstatě pan radní Kosař.
Máme s tím přeci velké zkušenosti, už jednu takovou lávku „nikoho“ v obci máme, a tu pro neudržovanost a zchátralost zbouráme a postavíme znovu, to je ta lávka přes Říčanský potok nám. Bratří Jandusů.

Vždyť jsou ty legrace lávkové jen za peníze daňových poplatníků, my komunální politici, kvůli tomu, nebudeme mít menší výplatu.

Co by na to asi řekl Nejvyšší kontrolní úřad České republiky?
13.09.2019 v 10:11    

Chodci Sobě: Zdenka: Přesně tak. Jsme rádi, když se občané zajímají o své okolí a dávají sem podněty na jeho zlepšení, ale ještě radši, když se aktivně snaží přispět k jejich řešení. Takže je-li někomu cokoli nejasné a trápí-li ho nezodpovězené otázky, má šanci se zvednout a jít se osobně přeptat.
13.09.2019 v 15:19    

Petr Hájek: A jaký je rozdíl vážení chodci sobě mezi písemný dotazem a ústním dotazem?

Na písemný dotaz je třeba dát písemnou odpověď a co je psáno, to je dáno.
Ústní odpovědi a sliby jsou tak jenom pro kočku. Sliby se slibují, blázni se radují.

Jak asi tak může obyčejný běžný občan aktivně přispět ke kolaudaci lávky pro pěší?
13.09.2019 v 21:48    

Chodci Sobě: Nemyslíme si, že osobní účast a angažmá na zasedání zastupitelstva je pro kočku. A diskuzi na tomto portálu vítáme, ale nikde není zaručeno, že ji zodpovědní představitelé budou denně pečlivě pročítat, tak to prostě je. Vždyť jim klidně oficiálně napište.
15.09.2019 v 23:06    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Za Nadýmačem, Praha 22

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.