Nebezpečný přechod v horní části u zastávky MHD Na hroudě

Rád bych upozornil na poměrně nebezpečný přechod pro chodce v horní části zastávky MHD Na Hroudě na Praze 10.

Tento přechod pro chodce se nachází v blízkosti základní školy v ulici Průběžná, který křižuje tramvajovou a autobusovou zastávku Na Hroudě (v tomto případě mám na mysli přechod pro chodce, který je umístěn u zastávky v její horní části). Fotodokumentaci přechodu přikládám. Na této zastávce je zejména v ranních hodinách mezi 7:20 až 8:00 hodin vysoká frekvence prostředků hromadné dopravy, automobilů a osob. V obou směrech přijíždějí tramvaje linky č. 22, a to každé 3 minuty, tramvaje linky č. 26 každých 8 minut, autobusy linky č. 188 každých 3 - 8 minut a autobusy linky č. 154 každých 10 -12 minut. K tomu se přidává velké množství lidí přijíždějících příměstskými vlakovými spoji linky S9 na vlakovou zastávku Strašnice, která se nachází poblíž, kdy přijíždí každých 10 minut vlaková souprava z níž vystoupí lidé, kteří přes daný přechod rovněž přecházejí.
Tento přechod pro chodce je dle mého názoru, ale i dle názoru řady ostatních rodičů, velmi nebezpečný, a to zejména pro mladší žáky mířící do Základní školy Gutova. Nebezpečnost daného přechodu pro chodce coby rodiče spatřujeme v následujících skutečnostech. Tramvajová a autobusová zastávka Na Hroudě je v době cesty dětí do školy silně frekventovaná. V ranních hodinách, kdy dospělé osoby míří do práce a žáci do školy, bývají velmi úzké ostrůvky mezi silnicemi prakticky neustále přeplněné tak, že se osoby na nich stojící nemají téměř kam vejít. Situaci komplikuje i skutečnost, že v místě je kombinován automobilový, tramvajový a autobusový provoz. Chodec tak kříží tři tratě dopravních prostředků. První trať pro automobily přijíždějící zespodu, druhou trať pak tvoří dvou pruhový/kolejový pás pro tramvaje a autobusy a třetí trať pro automobily přijíždějící shora. Zastávka je navíc ve svahu, který zhoršuje přehled o dopravní situaci. Nehledě na to, že v určitých ročních obdobích v ranních hodinách je třeba hledět do svahu proti vycházejícímu slunci, což opět znesnadňuje výhled.
Zatímco dospělí si umějí vyhodnotit bezpečnost situace a takovéhoto komplikovaného přechodu lépe, a to i díky své vyšší výšce, děti takovéto schopnosti nemají.
Každý dospělý chodec, a dětí tím spíše, se musí nejen soustředit na silný provoz dopravních prostředků, ale často i díky velkému množství lidí odhadovat, jestli se na ostrůvek mezi jednotlivými tratěmi vůbec vejdou.
Považuji za potřebné a krajně žádoucí, aby na tomto horním přechodu zastávky Na hroudě byla zjištěna bezpečnost našich dětí hlídkou městské policie. Nejedná se pouze o můj názor. Tento názor sdílí i ředitel Základní školy Gutova. Přesto, že byla podána žádost na městskou policii Praha o zajištění vyšší bezpečnosti hlídkou, alespoň v ranních hodinách, dosud žádná reakce nepřišla.
Dle informací, které jsem získal od Úřadu městské části Praha 10 a Městské policie hl. města Prahy, je možné zajistit hlídky městské policie na místě v inkriminované době, kdy žáci směřují do školy, na základě žádosti ředitele školy. Za tuto inkriminovanou dobu bych považoval minimálně všední dny v časech mezi 7:20 až 8:05 hod.
Situaci by také pomohlo zbudování zpomalovače rychlosti vozidel přijíždějících zespoda.
S ohledem na výše uvedené Vás žádám o pomoc při zařazení tohoto horního přechodu pro chodce mezi prioritní a rizikové přechody, na kterém bude zajištěn každodenní dohled a o zasazení se o vybudování zpomalovač vozidel.
Přítomnost příslušníků městské policie a dohled nad provozem v ranních hodinách na daném přechodu pro chodce by situaci na přechodu značně zjednodušila a zvýšila tak bezpečnost alespoň v ranních hodinách pro přecházející dětí, ale vůbec všech chodců na tomto přechodu.

Zaslal: Robert Kučera, 11.02.2019 v 06:26

Praha 10-
 
 
 

Průběžná, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 18.02.2019 08:50

Dobrý den,

příslušným silničním správním úřadem je odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, s žádostí o posouzení situace je proto potřeba se obrátit na ně, mohou to rovnou projednat i se zástupcem PČR DI a vyjádřit se společně. (Pozn. Chodci sobě: Předáváme.)

Pod čarou uvádím, že k Průběžné jsem se vyjadřoval zde: https://www.chodcisobe.cz/praha/podnety/2393/chybejici-svetelny-prechod-u-stanice-na-hroude, vč. mé reakce z 6. 9. 2018 v diskuzi pod článkem. Jedná se sice o dolní přechod, zatímco pisateli se jedná o tento horní, ale odpověď je totožná.

Dále se nedomnívám, že by se cestující čekající na tramvaj kumulovali na ploše dělicího ostrůvku určené pro přecházení, ti odchází na nástupiště, tam se rozmístí a čekají, jak je vidět na obrázku, naopak děti jen přejdou a nepotřebují vstupovat na nástupiště. Při cestě do školy (na obrázku zleva doprava) ani houf lidí na nástupišti v rozhledu nebrání, děti se rozhlíží z chodníku. Při opačné trase by více vadilo v rozhledu zábradlí, to je ale odsazeno cca 70 cm od vozovky, takže lze zpoza něho vyhlédnout.

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10

Přiloha:
Soubor (jpg)


Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 20.03.2019 20:05

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend:

„Společně s příslušným orgánem Policie ČR a vedením silničního správního úřadu MČ Praha 10 považujeme inkriminovaný přechod pro chodce u zastávky TRAM „Na Hroudě" z hlediska umístěného dopravního značení za dostatečně zabezpečený bez potřeby realizace jakýchkoliv dalších dopravně inženýrských opatření.

Provádění dohledu strážníků městské policie u přechodu ráno, kdy děti chodí do školy, má naši podporu."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Karel Kučera: Tohle už tady jednou bylo.... zamítnuto. Já jsem názoru, že pokud tady "něco" "někoho" srazí, je to jen jeho blbost protože se dostatečně nevěnoval provozu na komunikaci. Tenhle socialismus vodění za ručičku snad i přes přechod považuji za nepotřebné a krajně nežádoucí!
14.02.2019 v 16:06    

nováček: Navíc je tu výše požadavek, který je zdůvodněn tím, že děti chodí hlavně tamtudy :-). To už je fakt k smích, měštáků není dostatek ani na to, aby byl dodržen pořádek, ale budou ještě postávat u každého přechodu, kde si někdo usmyslí.
15.02.2019 v 11:22    

Robert Kučera: Přirozeně máte právo vyjádřit svůj názor, stejně jako mají jiní právo vyjádřit svůj názor odlišný od vašeho, pánové. Trochu slušnosti a kultivovanosti projevu by ovšem neuškodilo.
21.03.2019 v 10:24    

nováček: Nevidím, kde není slušnost? Pane Roberte Kučero? Někdo vám zde vulgárně nadává či Vás uráží? Trochu sebereflexe by neuškodilo. Napíšete blábol a ještě se cítíte ukřivděn, že má někdo jinej názor?
17.05.2019 v 07:21    

Elmar Tausinger: Dobrý den, situaci neznám tak podrobně jako je popsáno v úvodu příspěvku, nicméně z pozice řidiče musím konstavovat, že jak zmíněná zastávka Na Hroudě tak další zastávka Nádraží strašnice, vykazují v některých směrech podobné nešvary.
Nepochybuji o tom, že pohled Odboru dopravních agend je zasvěcený . Nicméně optika řidiče osobního autommobilu je o dost nižší na to, aby problematiku viděl trochu jinak.-)
Zásadní problém vidím v instalování plexi desek v zábradlí zastávky v prostoru před přechody! Je téměř nemožné včas vidět osoby menšího vzrůstu (děti), které mají přes přechod v úmyslu přejít. Řešením by mohlo být vyjmutí desek plexi v patřičné délce, které by rozhled včas umožnilo (např. 5-6 m) či snížení výšky plexi desky na polovinu (tak aby byl zachování pravděpodobný záměr ochrany chodců před vodou z vozovky) ve stejném rozsahu.
26.08.2019 v 23:17    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Průběžná, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Povrch vozovky v ulici U seřadiště

Praha 10, 25. únor 2014 Vyřešený

Nedostatečné veřejné osvětlení ulice Vršovická !!

Praha 10, 01. prosinec 2015 Vyřešený

Zcela zatopený přechod pro chodce na Vinohradské

Praha 3, 07. květen 2013 Zaslaný

Přecházení u stanice Ládví

Praha 8, 26. říjen 2017 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty