Chybějící přechod pro chodce v Srbínské ulici.

V Srbínské ulici není jediný přechod pro chodce, kterým se lze bezpečně dostat na Průběžnou ul., kde se nacházejí hojně využívané zastávky MHD. Vzhledem k tomu, že je to hlavní trasa ze ZŠ Gutova, nový přechod by byl velice žádoucí. V současné době ménší děti jsou nuceni kličkovat mezi parkujícími auty, což je velmi nebezpečné. Ideální by byla návaznost přechodu pro chodce ze Svojetické ul. od ZŠ. (fotografie prázdné ulice po čištení komunikace)

Zaslal: jana nevedelova, 20.09.2018 v 01:43

Praha 10-
 
 

Srbínská, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.10.2018 03:15

Dobrý den,

přechod pro chodce v daném místě zřídit nelze, a to ani po provedení rozsáhlých stavebních úprav, které by zúžily vozovku na legislativou předepsaných max. 7 m (dnes cca 10,5 m) a fyzicky vymezily rozhled, požadovaný normou ČSN 73 6110. Přechod nemůže být vyústěn do vjezdu, na jižní straně Srbínské jiná plocha než vjezd prakticky neexistuje.

Navíc zhruba třicet procent chodců při cestě od zastávek pokračuje nikoli doleva Svojetickou ke škole, ale doprava do ulice Ke Strašnické a dále k metru?, pro ty by bylo využití přechodu zacházkou a při jeho zřízení by se s vysokou pravděpodobností dopouštěli přestupku.

Po konzultaci a šetření na místě se zástupcem Policie ČR se pomocí dopravního značení a zařízení pokusíme znemožnit parkování v prostoru mezi východním nárožím Svojetické a vyústěním cesty od zastávek MHD. Obávám se ale, že to bude marné, na žluté čáře, dopravním stínu, dnes už i na plastových sloupcích – balisetách, se běžně stojí. V tomto konkrétní místě navíc šířka obousměrné vozovky vždy umožní stání ve druhé řadě a tím zablokování průchodu. Na jižní straně Srbínské ve vjezdech nelze pevnými překážkami stání vozidel znemožňovat vůbec.

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Matějů: A co ten chodník z rozpadajícího se litého asfaltu na první fotografii vpravo. To je také ohavná hrůza! Stálo by za to jej pořádně nově vydláždit a do náležitého spádu.
Žádám tedy o nové přechody pro chodce, o předláždění chodníku a pokud možno zpomalovací prahy.
20.09.2018 v 12:07    

Karla Reitingerová: Také se připojuji k žádosti o zřízerní bezpečného přechodu pro chodcec.
23.09.2018 v 09:44    

Chodci Sobě: Co se týká opravy chodníku – požadavek byl předán na TSK HMP:
16.10.2018 v 03:56    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Srbínská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Rozpadající se dlažba ve Strančické

Praha 10, 18. červenec 2015 Vyřešený

SSZ Malovanka

Praha 6, 11. únor 2012 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty