Chybějící přechod pro chodce v Srbínské ulici.

V Srbínské ulici není jediný přechod pro chodce, kterým se lze bezpečně dostat na Průběžnou ul., kde se nacházejí hojně využívané zastávky MHD. Vzhledem k tomu, že je to hlavní trasa ze ZŠ Gutova, nový přechod by byl velice žádoucí. V současné době ménší děti jsou nuceni kličkovat mezi parkujícími auty, což je velmi nebezpečné. Ideální by byla návaznost přechodu pro chodce ze Svojetické ul. od ZŠ. (fotografie prázdné ulice po čištení komunikace)

Zaslal: jana nevedelova, 20.09.2018 v 01:43

Praha 10-
 
 

Srbínská, Praha 10

Aktualizace podnětu

11.04.2019

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Informace a fotka od Ing. Čecha z MČ Praha 10 :

Vyřešeno, místo pro přecházení včetně dostatečného rozhledu uvolněno.

Děkujeme!




Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.10.2018 03:15

Dobrý den,

přechod pro chodce v daném místě zřídit nelze, a to ani po provedení rozsáhlých stavebních úprav, které by zúžily vozovku na legislativou předepsaných max. 7 m (dnes cca 10,5 m) a fyzicky vymezily rozhled, požadovaný normou ČSN 73 6110. Přechod nemůže být vyústěn do vjezdu, na jižní straně Srbínské jiná plocha než vjezd prakticky neexistuje.

Navíc zhruba třicet procent chodců při cestě od zastávek pokračuje nikoli doleva Svojetickou ke škole, ale doprava do ulice Ke Strašnické a dále k metru?, pro ty by bylo využití přechodu zacházkou a při jeho zřízení by se s vysokou pravděpodobností dopouštěli přestupku.

Po konzultaci a šetření na místě se zástupcem Policie ČR se pomocí dopravního značení a zařízení pokusíme znemožnit parkování v prostoru mezi východním nárožím Svojetické a vyústěním cesty od zastávek MHD. Obávám se ale, že to bude marné, na žluté čáře, dopravním stínu, dnes už i na plastových sloupcích – balisetách, se běžně stojí. V tomto konkrétní místě navíc šířka obousměrné vozovky vždy umožní stání ve druhé řadě a tím zablokování průchodu. Na jižní straně Srbínské ve vjezdech nelze pevnými překážkami stání vozidel znemožňovat vůbec.

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10



Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Matějů: A co ten chodník z rozpadajícího se litého asfaltu na první fotografii vpravo. To je také ohavná hrůza! Stálo by za to jej pořádně nově vydláždit a do náležitého spádu.
Žádám tedy o nové přechody pro chodce, o předláždění chodníku a pokud možno zpomalovací prahy.
20.09.2018 v 12:07    

Karla Reitingerová: Také se připojuji k žádosti o zřízerní bezpečného přechodu pro chodcec.
23.09.2018 v 09:44    

Chodci Sobě: Co se týká opravy chodníku – požadavek byl předán na TSK HMP:
16.10.2018 v 03:56    

Jiří Urban: Na rohu Svojetické a Srbínské bílými pruhy a sloupky je nově omezeno parkování pro cca 3 vozidla u chodníku, což dále zkomplikuje už tak neřešitelnou situaci s nedostatkem parkovacích míst. Lidé v 90% přecházejí přímo proti uličce vedoucí k zastávkám MHD, tzn v místě vjezdu na parkoviště cca o dvacet metrů dál, kde auta nestojí aby nebránily vjezdu a odjezdu z parkoviště mezi domy. Zase někdo vyvinul nepatřičnou iniciativu ve prospěch něčeho nevýznamného a na úkor všech, kdo tu bydlí a parkují (je to oblast, kde hledáme místa a objíždíme okolní ulice!)
13.04.2019 v 03:03    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)



Srbínská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Obnova přechodu pro chodce v Topolová ulici

Praha 10, 08. listopad 2018 Vyřešený

Norská - přechod zakrývají parkující automobily

Praha 10, 17. květen 2015 Zaslaný

Chybějící přechod

Praha 6, 23. březen 2014 Zaslaný

Přechod pro chodce v ulici Božanovská

Praha 20, 23. březen 2012 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty