Chybějící semafor, nebo alespoň převádějící policista

Každé ráno při naší cestě do školy z ulice Mánesova máne problém přejít přes přechod na rušné Vinohradské (roh ulice U Kanálky přechod do Čechových sadů), kde parkují auta tak blízko přechodu, že nás projíždějící řidiči nevidí, a pokud i vidí, tak většinou nezastaví, anebo zastaví jeden a ostatní ho objedou. Přitom o kousek dál na Korunní již převádí děti policista a to přímo na světelném přechodu!
Dal by se instalovat na tomto přechodu semafor, nebo alespoň aby tam hlídkoval ráno a odpoledne policista?

Zaslal: Gabriela Daniels, 18.10.2017 v 18:32

Praha 2-

Vinohradská, Praha 2

Aktualizace podnětu

28.06.2019

Michael Lažan přidal následující aktualizace podnětu:

Zasílám foto aktuálního stavu po zprovoznění Vinohradské třídy z dnešního rána.
Tramvajová doprava byla ve večerních hodinách již také obnovena.

Bohužel, ochranné balisety proti parkování chybí.


 
 
 


27.08.2019

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

k přechodu pro chodce u křižovatky Vinohradská x U Kanálky byly vráceny balisety.

S pozdravem

Mgr. Josef Tesař
Odbor dopravy a územního rozvoje
pověřený vedoucí odd. dopravy
Úřad městské části Praha 2


 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 20.10.2017 22:42

Dobrý den,

parkování vozidel v blízkosti přechodu je přestupek v kompetenci městské policie, kterou zřizuje hl. m. Praha. Ohledně možného zřízení světelně řízeného přechodu pro chodce byl dotaz předán na příslušný silniční správní úřad ODA MHMP. Dotaz na možný dohled strážníka městské policie podá odbor školství ÚMČ Praha 2, kterému byl podnět předán rovněž.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Klička

Odbor dopravy a územního rozvoje
pověřený vedoucí odd. dopravy
Úřad městské části Praha 2Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Verner: Nesmysl. Semafory akorát zpomalují provoz. Pokud vám dělá problém přejít po normálním přechodů, 150 m na západ máte přechod se semaforem. (Šumavská × Vinohradská)
19.10.2017 v 12:19    

Jan Verner: Nesmysl. Semafory akorát zpomalují provoz. Pokud vám dělá problém přejít po normálním přechodů, 150 m na západ máte přechod se semaforem. (Šumavská × Vinohradská)
19.10.2017 v 12:19    

Jan Novák: Souhlasím.
1) obnovit vodorovné značení kt. je vybledlé-viz fotka
2) zamezit parkování vozidel před přechodem (balisety)
3) postavit tam měst.strážníka ráno a odpoledne
to je úplné minimum.
19.10.2017 v 13:07    

Lucie: Proč, když je někde světelný přechod, je tam ještě policista? Už jsem si toho všimla na víc místech, Přechod je řízen světly a stejně tam stojí strážník, proč? Neměl by spíš stát a převádět tam, kde semafory nejsou?
23.10.2017 v 09:58    

Pavel Bervid: Dobrý večer paní Danielsová,

už Vám pan Jan Korseska, zástupce starosty MČ Praha 2 a nebo přímo starostka Jana Černochová napsali, co s Vaší žádostí udělají?
Proč také dosud nikdo z odpovědných z TSK HMP nic nenapsal?

Je 27. května 2019 a uplynul více jak rok a půl od doby, kdy jste zde veřejně napsala ať něco dělají a májí reálné výsledky.

Pan Jan Novák jim sem před rokem napsal (19.10.2017 v 13:07), co s tímto případem leze jednoduše dělat:
1) obnovit vodorovné značení, které je vybledlé-viz fotka
2) zamezit parkování vozidel před přechodem (instalovat balisety)
3) postavit tam městského strážníka ráno a odpoledne, to je úplné minimum.

Zajímá je, naše politické zástupce, paní Danielsová, bezpečnost občanů a zvláště našich dětí?
Stojíte jim, paní Danielsová, třeba jen za odpověď?!????

S pozdravem
Pavel Bervid
27.05.2019 v 21:11    

Josef Gál: Samozřejmě, že bylo odpovězeno a předáno příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je Odbor pozemních komunikací a drah (dříve ODA) a o obnovení dopravního značení se stará a má přímo v kompetenci hl. m. Praha resp. TSK hl. m. Prahy, kterým byl podnět rovněž předán.
To je odpověď, kterou jsme na dotaz paní Danielsoví zaslali, ODA MHMP je nadřízený orgán odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 a nemůže je proto úkolovat a kontrolovat, zdali odpověděli a rovněž i TSK nepodléhá městské části Praha 2.
Dobrý den,

parkování vozidel v blízkosti přechodu je přestupek v kompetenci městské policie, kterou zřizuje hl. m. Praha. Ohledně možného zřízení světelně řízeného přechodu pro chodce byl dotaz předán na příslušný silniční správní úřad ODA MHMP. Dotaz na možný dohled strážníka městské policie podá odbor školství ÚMČ Praha 2, kterému byl podnět předán rovněž.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Klička

Odbor dopravy a územního rozvoje
pověřený vedoucí odd. dopravy
Úřad městské části Praha 2
S pozdravem

Josef Gál
vedoucí odboru
dopravy a územního rozvoje
nám. Míru 20
120 39 Praha 2
tel.: 236 044 288
www.praha2.cz
28.05.2019 v 08:37    

Pavel Bervid: Dobrý večer paní Danielsová,

vidíte a čtete!?
Tak nám zde nenapsali ani pan Jan Korseska, zástupce starosty MČ Praha 2 a ani přímo starostka Jana Černochová.
Oní jsou přeci pro občany, ne pro nějaké psaní!!!!!

A co nám napsal ten pan Gál vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje ?
V podstatě nic, jenom to, jak ten případ hezky odpálkoval jinam, a jak za nic nemůže!
Představte si, tu nepředstavitelnou práci, kdyby pan Gál, zhruba po dvou či třech měsících, napsal a zeptal se, a třeba i zaurgoval, co udělali na ODA MHMP ???, a co udělali na TSK ???, on totiž je sice opravdu nemůže úkolovat, ale představte si, že on pan Gál se může zeptat těchto organizací a úřadů, co udělali!!!

A myslíte si také paní Danielsová, že je tak těžké napsat sem na internetový portál Chodci sobě, co kdo reálně udělal a jak celý případ dopadl?
Je tak náročné poinformovat občany Prahy?
Proboha!
Co kdyby panu Gálovi kvůli tomu psaní na internetový portál Chodci sobě upadla třeba ruka !!!!!!!

Ptal jsem se: "zajímá je, naše politické zástupce, paní Danielsová, bezpečnost občanů a zvláště našich dětí?"

Očekával jsem, že Korseska s Černochovou krátce a výstižně a konkrétně napíší:

udělalo se to a to, a žádosti je bezezbytku vyhověno
a nebo
neudělalo se to, co chcete, proto a proto.

Myslíte si, paní Danielsová, že se chytnou za nos?

S pozdravem
Pavel Bervid
29.05.2019 v 19:48    

Gabriela Daniels: Dobrý den,
děkuji panu Bervidovi, že se do našeho problému takto pustil, každopádně Vinohradská je rozkopaná a přechod tedy zmizel úplně, čekáme tedy, jaká bude situace po dokončení. Jen si říkám, že na Korunní na té světelné křižovatce někdy stojí až dva strážníci a v podstatě jen s prominutím lelkují. Myslím si, že by se opravdu jeden mohl přemístit na Vinohraskou a byl by problém vyřešen...jak je to snadné.
Děkuji,
Gabriela
30.05.2019 v 11:29    

Korseska Jan: Dobrý den,
je pěkné, že má pan Bervid takovou starost o to, kdo se Vám má ozvat a kdo se ozve, kdo má co zařídit a podobně. Jenom by bylo dobré zjistit fakta. Po Vaší počáteční připomínce, paní Daniels a současně i rozhovory s občany z této lokality naše oddělení dopravy opravdu zaslalo obratem žádosti na MHMP. Já jsem několikrát věc konzultoval se zástupcem ředitele odboru dopravních agend a výsledkem bylo obnovení přechodu pro chodce a umístění balisetů v prostoru před přechodem. Tím bylo znemožněno parkování vozidel až k přechodu pro chodce a zlepšení rozhledových uhlů.
Je velmi laciné se do nás pustit v době, kdy probíhá rekonstrukce tramvajové trasy. Za sebe přiznávám, že tento portál beru jako prostor pro připomínky a návrhy. Nikoliv pro veřejnou debatu. Já raději věci vyřizuji a dotahuji do konce. Pro vzájemnou debatu jsem připraven a volím raději osobní setkání, ale to asi některým lidem nevyhovuje a raději si kopnou písemně. Pana ředitele MP požádám o možnost hlídání i tohoto přechodu, ale MP opravdu MČ nevelí a vzhledem k podstavu strážníků nevím, jestli bude schopen uspokojivého řešení. Za nos se já nechytám, to ať udělají jiní.
S pozdravem Jan Korseska
30.05.2019 v 12:28    

Pavel Bervid: Dobrý den paní Danielsová,
máme tu novinku! Napsal nám sem na internetový portál Chodci sobě volený zástupce občanů pan Korseska. Je to od něj velmi pěkné a patří mu za to veliké poděkování, že si plní své povinnosti.

A nyní si to trochu rozebereme.
1) Praha jako celek zřizuje a platí a má městské strážníky, součástí Prahy je i Praha 2.
Otázka zní: potěší maminku jíž auto zajede malou dcerku na přechodu pro chodce,
protože to dítě nebylo za nezákonně parkujícím automobilem vidět, když městských
strážníků je podstav, a asi na ně nejsou peníze, ale místo toho má město Praha
báječnou studii, jak by mohl centrem jezdit závod Formule 1, když město Praha má
peníze na podporu tzv. Kliniky a na mnohé další, nesmírně užitečné a prospěšné
věci? Na co mají dát přednostně peníze daňových poplatníků? Na zdraví a
bezpečnost našich dětí? Je něco důležitějšího?
2) Otázka č. 2 zní: Vede dílčí radnici na Praze 2 někdo organizačně schopný? Schopný šéf dá svým podřízeným trvalý a neodvolatelný úkol, odpovědět každému občanovi, který se domáhá něco udělat okolo chodníků, přechodů a tak podobě tím způsobem, že se mu napíše zda jeho žádost je oprávněná a rozumná a že udělá to a to a tehdy a tehdy, že když to nemůže udělat přímo ta dílčí radnice Praha 2, tak se napíše tomu a tomu (MHMP, TSK, Policie ČR, Městská policie, ....), a pak se učiní po nějaké době kontrola a v přiměřené době se požadavek u nich zaurguje. Nebo se občanovi napíše, že si žádá nesmysl, který odporuje fyzikálním zákonům, nebo zákonům tohoto státu, nebo, že je málo peněz a že ty peníze, co jsou, tak se dají na něco onačejšího, třeba na focení "krndy" jak umývá výklad.
A hlavně, schopný šéf také dá pokyn: "a napíšete to samé na ten portál Chodci sobě, ať vědí občané Prahy 2 i občané všech ostatních městských částí, jací jsme to kabrňácí" a pak schopného šéfa nebudou atakovat a otravovat nějací Bervidové a jiná pakáž.
3) Otázka č. 3 zní: Chodíte ráda paní Danielsová na úžasné osobní schůzky s komunálními politiky? Je fajn pocit se opakovaně domáhat jednání s někým, kdo nikdy nemá čas, kdo musel zrovna mimořádně na radu, na zastupitelstvo, k primátorovi,.....?
A nakonec Vás odkážou k nějakému bezvýznamnému úředníkovi, bez pravomocí a bez peněz. Jak byste asi dopadla, když sama půjdete s dítětem poníženě prosit, třeba pana šéfa nevyššího městských strážníků?
Paní, co je psáno, a zejména doporučeně posláno a nebo veřejně posláno, to je dáno, a na to sluníčka komunální politická, námi volená, musí opět písemně odpovědět!
Ústně se Vám, paní Danielsová, dostane tolik slibů, že jimi můžete chodníky dláždit a půl Prahy nakrmit !!!! A ty ústní sliby budou a jsou nezávazné a nevymahatelné.

Pavel Bervid
30.05.2019 v 13:32    

Chodci Sobě: Dobrý den, bylo by možné poprosit někoho ze zúčastněných o fotku upraveného přechodu? Nebo je to teď bezpředmětné, pokud probíhá rekonstrukce TT? Děkujeme za čerstvé informace, budeme za ně moc rádi! Hezký zbytek dne.
03.06.2019 v 16:23    

Jan Korseska: Dobrý den,
děkuji Vám za upozornění. Upozornění jsem přeposlal na příslušný odbor MHMP, protože Vinohradská třída nespadá pod MČ Praha 2.
Jan Korseska
místostarosta MČ Praha 2
01.07.2019 v 12:39    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Vinohradská, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.