Chybějící přechody na cestě do školy

Cestou do ZŠ Žerotínova směrem ze Žerotínovy ulice chybí těsně před školou na křižovatce s Koldínovou ulicí a nám. Barikád jakýkoli značený přechod pro chodce. Děti přicházející tímto směrem ke škole jsou tedy ohrožovány vozidly projíždějícími od nám. Barikád do Koldínovy. Řidiči nedávají procházejícím dětem přednost, nesnižují rychlost, protože nemají proč. A protože tam nejsou přechody, auta parkují až na doraz na křižovatku, což značně zhoršuje výhled všem účastníkům provozu. Nejednou se stalo, že chodce 'protroubí' projíždějící automobilista, protože 'přecházejí mimo přechod'. Pustit tudy malé dítě samotné (škola je pro první stupeň ZŠ) je dost nebezpečné. Přitom pár metrů odsud v Roháčově ulici hlídá každé ráno policista přechod, který je značený a dokonce jsou před ním zpomalovací prahy! Prosím o nápravu této nedomyšlené situace.

Zaslal: Anonymní uživatel, 12.09.2017 v 23:58

Praha 3-
 
 
 

Žerotínova, Praha 3

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 24.09.2017 22:59

Dobrý den,

Koldínova ulice (nám. Barikád) na rozdíl od ul. Roháčova slouží v dané lokalitě pouze k obsluze okolních ulic. Touto ulicí nevede žádná zkratka či objížďka. Ulice je jednosměrná. Na křižovatku s ul. Žerotínova je možný příjezd pouze od ul. Roháčova. Jedná se o lokalitu s nízkou intenzitou pohybu jak vozidel, tak i chodců. Při použití jižní strany křižovatky (u školy) jsou zde dostatečné rozhledové poměry pro přecházení. Při respektování základních pravidel silničního provozu, tedy dání přednosti automobilům, je zde přecházení, i s ohledem na výše uvedené, bezpečné. Doplnění (vybudování) přechodu pro chodce v tomto místě považuji za nadbytečné.

S pozdravem

Ing. Milan Kepka
vedoucí odboru dopravy
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 29.07.2019 14:46

Oslovili jsme nynějšího radního pro dopravu pana Mgr. Ruta, který se již před lety za svého dřívějšího působení na radnici snažil místo řešit, leč marně, bohužel dle jeho slov nebylo doplněno ani VDZ "Pozor děti!" S odborem dopravy nyní probere možnost zadání studie rekonstrukce křižovatky spolu s předprostorem školy.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 08.03.2020 21:28

Chodci sobě:

Dovolujeme si sem vložit informace od pana místostarosty Ruta, které máme zprostředkovány od jednoho aktivního rodiče, který se problematikou přechodů v okolí ZŠ Žerotínova zabývá:

"Váš podnět na realizaci přechodů pro chodce na nám. Barikád v blízkosti ZŠ Žerotínova není první. Já sám jsem přesvědčen, že je to prioritní lokalita k řešení. Bohužel přechody pro chodce nelze vyznačit bez nákladnějších stavebních úprav (vysunutí chodníkových hran). Přechod by byl příliš dlouhý a odporující současným dopravním normám. Rád bych proto v příštím roce inicioval zpracování studie stavebních úprav na křižovatce Žerotínova a Koldínova, které bychom poté zaslali s žádostí o realizaci z prostředků hlavního města Prahy v rámci programu BESIP. Toto místo jsem chtěl začít řešit již letos na podzim, bohužel jsme však již vyčerpali rozpočtované finanční prostředky na pořizování dopravních studií (aktuálně pracujeme na zpracování podobných studií ke zvýšení bezpečnosti před ZŠ Cimburkova, v ulici Na Parukářce a na křižovatce Fibichova – Kubelíkova). V příštím roce se tomu však budeme věnovat.

S pozdravem,

Ondřej Rut"Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

autor původního příspěvku: Komunikace přímo přiléhá k základní škole a vede přes ni jediná přístupová cesta ke škole ze Žerotínovy ulice. Zmiňované argumenty (jednosměrná, malý provoz) by byly namístě v případě, že by šlo o jakékoli jiné místo než právě toto. Zejména ranní provoz chodců je zde naopak velký (školáci do školy). O tom celá připomínka pojednává. Argumenty p. Kepky jsou proto právě z tohoto pohledu zcela liché - vybudování bezpečné cesty do školy nepovažuji za nadbytečné. Osobně jsem byla opakovaně svědkem bezohledného počínání projíždějících vozidel, a to i přes to, že pan Kepka od stolu místo kvalifikuje jako bezpečné. Není tomu tak.
24.09.2017 v 23:08    

pokr.:: Co přesně je míněno oním "vybudováním" přechodu pro chodce? Namalování zebry a osazení značkou? To je tak moc, že to nelze na té jedné straně udělat? Co potřebujete za impuls? Zase jen až se tam něco stane? Kde už jinde, než přímo před školou by měl být přechod?
24.09.2017 v 23:31    

Chodci Sobě: Váš komentář, se kterým se ztotožňujeme, jsme panu inženýrovi předali s prosbou o reakci.
24.09.2017 v 23:37    

Chodci Sobě: Napadá nás jedno: nechtěl/a byste, třeba i spolu s dalšími rodiči (předpokládám, že řešíte cestu svého dítěte) zorganizovat ráno na místě malý průzkum frekvence přecházení dětí a projíždění aut a ev. to spolu s ilustr. fotodokumentací (třeba formou dopisu s podpisy zainteresovaných rodičů, učitelů...) zaslat na MČ a MHMP? Ev. rádi pomůžeme předat na konkrétní místo...
04.10.2017 v 14:55    

autor: Děkuji za podnět.
13.10.2017 v 23:07    

Chodci Sobě: Dobrý večer, ve čtvrtek 9. 11. máme schůzku se zástupkyní radnice a vedoucím odboru dopravy MČ Praha 3, můžeme se na ní i znovu přeptat na možnosti řešení této situace. Nenapadá Vás k tomu ještě něco? Díky.
07.11.2017 v 22:47    

vladimira: Dobrý den,
uběhly dva roky a situace je do puntíku stejná, beze změny. Třeba by to Praha 3 nyní s novým vedením konečně mohla vyřešit?
25.07.2019 v 11:31    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Žerotínova, Praha 3

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Nejasný stav omezeného parkoviště v ulicí Jeseniova

Praha 3, 23. březen 2016 S odpovědí

Zflikovaná dlažba na nároží v Jagellonské.

Praha 3, 17. květen 2016 S odpovědí

Krátká signalizace na přechodu

Praha 9, 12. březen 2012 S odpovědí

Bariérový přechod přes Legerovu

Praha 2, 05. duben 2016 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty