Vrak na chodníku

Na frekventovaný chodník v centru Kunratic je již několik měsíců vystrčen polovrak automobilu.
Ulice Velenická. Zhruba před č.o. 8.
Polovrak je proto že má SPZ ale gumy prázdné a zarostlý travou. Uvnitř je naházeno nářadí a různý nepořádek. Vypadá to na kradené vozidlo které odstavil zloděj. Zdá se že tudy za mnoho měsíců ještě neprošel jediný strážník MP. Jinak není možné že si nevšiml. Nebo ano?

Zaslal: Jasin Senior, 14.05.2017 v 23:39

Praha - Kunratice-

Velenická, Praha - Kunratice

Aktualizace podnětu

26.05.2017

Ivan Hýža přidal následující aktualizace podnětu:

Dobrý den,

na výzvu samosprávy MČ Praha - Kunratice byla provozovateli vozidla doručena výzva a uložena bloková pokuta za parkování na chodníku. Provozovatel vozidla uposlechl výzvy a vozidlo z komunikace odstranil.

Děkuji za podnět a za zájem o ochranu životního prostředí u nás v Kunraticích

Ivan Hýža
místostarosta MČ Praha - Kunratice
Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Jan Novák: Nepotěším Vás.
Už podle fotky nejde o autovrak..

Definice autovraku dle Zákona o pozemních komunikacích (zák. 13/1997 Sb.) Zákon o pozemních komunikacích v případě odstavení auta na pozemní komunikaci jednoznačně definuje jako vrak pouze vozidlo, které je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu, tedy které je zjevně vrakem (faktická demolice vraku dopravní nehodou, nebo chybějící kola, motor, části karosérie apod.) Odstavené vozidlo, které má například pouze odstraněné RZ a zanedbaný vzhled, propadlá TP apod., nelze považovat za vrak. Trvalou technickou nezpůsobilost lze pouze odhalit podrobným nebo odborným ohledáním. V případě odstaveného vozidla, které není zjevně vrakem a zároveň je na něm ponechána RZ, se vůbec nemůže jednat o vrak ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, jakkoliv by byl patrný úmysl majitele vozidla se zbavit. Ani prošlá TP a kontrola emisí nezakládá trvalou nezpůsobilost vozidla. Ta je v tomto případě pouze právní, nikoliv faktická (vozidlo i tak může být provozuschopné, nikoliv trvale technicky nezpůsobilé). Vozidlo se po absolvování TP může opět stát technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, kdy předchozí nezpůsobilost tak byla pouze přechodn

Vozidlo patrně nelze ani odtáhnout:

http://www.auto.cz/proc-odtahnou-jenom-nekoho-listecek-nebo-odtah-83958
18.05.2017 v 23:08    

Jasin Senior: Nepotěší to hlavně občany Kunratic. Troska zabírá parkovací místo 40 kroků od prodejny Tesco kde má každé místo cenu zlata. Pokud si znou přečtete podnět tak tam je uvedeno že se jedná z hlediska předpisů o polovrak. Je to taková asi paku Novákovi neznámá kategorie. Jak postupovat v takovém případě by měl vědět příslušný pracovník nebo se poradit s komisí dopravy na úřadu. Např. zkoušel se někdo spojit s majitelem vozu? Vyzval ho úřad aby auto odstrani s chodníku? Zeptal se někdo na úřadu policie? Není to kradené vozidlo které po akci pachatel odstavil?

Také se nejedná o odstavení auta na pozemní komunikaci. Je odstaveno také na chodníku. Jedná se tedy také o porušení zákona 361. Už jen to by v jiných městských částech (které se lépe starají o pořádek) by stačilo k odtažení vozu.
Rozhodně by to půl roku netrvalo.

Je to stále stejný dvojcestný způsob řešení problému. Jedna cesta je hledat řešení, druhá cesta je méně pracná, stačí najít nějaký důvod proč to nejde.
21.05.2017 v 22:21    

jan novák: Já jsem vám Seniore, v dobré víře pouze zkopíroval odpověď, kterou jsem dostal k mému podnětu k jinému vraku. Nic víc.
24.05.2017 v 12:36    

Ivan Hýža: Dobrý den, děkuji Vám za podnět, ke kterému bych se také vyjádřil. Ano, s odstavenými vozidly technicky nezpůsobilých provozu (autovraků) máme v Kunraticích potíž. K dnešnímu dni mám přehled o 7-mi kandidátech na posouzení, jestli se jedná o autovrak. Posoudit, jestli se jedná o autovrak, může pouze Správa služeb hl. m. Prahy, potažmo jejich specializovaný technik. Nikdo jiný tu pravomoc nemá. Prozatím se nám podařilo zprocesovat odstranění dvou nepojízdných vozidel v Kunraticích. Jedno vyhodnotila Správa služeb hl. m. Prahy jako autovrak, u druhého stačila úřední výzva našeho úřadu majiteli vozidla, který, kupodivu, výzvu respektoval. Na ostatních odstavených vozidlech se pracuje v souladu s příslušnými předpisy a o každém vozidle mám přehled, jak proces pokračuje , na každé vozidlo vedeme chronologii, jak záležitost pokračuje a jak se věc vyvíjí. Současná právní úprava totiž zná tři základní situace, kdy může být zasaženo do práv vlastníka provozovatele vozidla tak, že je jeho vozidlo odtaženo. (http://www.sshmp.cz/) Podle strážníků městské policie vozidlo RZ: AHK 12 - 79 v ul. Velenická je řádně uzamčené s platnou STK a nevykazuje známky vraku, nebylo odcizeno a stojí na místě určeném k parkování. Zákon č.361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zák.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nepracuje nijak s pojmem polovrak.
Očekávám spíše reakci od pana Jasina Seniora: "Kdo chce pracovat - hledá způsoby, kdo nechce pracovat, hledá důvody". Bohužel ani samospráva MČ zákony porušovat nesmí. Doufám ale, že i zbývající dlouhodobě odstavená vozidla z Kunratic pryč dostanu.

S pozdravem

Ivan Hýža
místostarosta MČ Praha-Kunratice
25.05.2017 v 11:10    

Franta Mádl: Možná by to chtělo silnější brýle Jasine, první po čem bych se koukal je STK a ta je platná... takže podnět o ničem..
25.05.2017 v 18:10    

Jasin Senior: A možná by to chtělo umět číst Mádle. Ani platná STK totiž neopravňuje nikoho ke stání na chodníku. Dokonce ani na obrubníku ne. Všude v Praze za to můžete chytit pěknou pokutičku. Vyzkoušeno nejednou.
Je s podivem že tato skutečnost uniká i panu Hýžovi. Vůbec v Kunraticích stání a dokonce i ježdění aut na chodníku jaksi příslušné orgány a pracovníci nevidí či nechtí vidět (viz i můj předchozí podnět). Zkrátka se tu postupně zavádí úplně jiná pravidla a zákony než v jinde v Praze.
Asi by se tato městská část měla od Prahy odtrhnout a dělat vše po svém.
25.05.2017 v 20:03    

Ivan Hýža: Děkuji za další podnět pane Jásire, ale odtržení by neklaplo. Ceny pozemků by se snížily a asi bych na tento nápad nenašel potřebnou podporu. Máte ovšem zajímavé nápady, vize a to dělá člověka veselejším. Prima, veselá mysl - půl zdraví. No přejdu k věci. Jednou začas se mi povede, že je samospráva brána státní správou vážně a společným úsilím se dílo podaří. Z potencionálních dalších vraků si můžeme jeden opět odškrtnout. Odstavené vozidlo bylo, za součinnosti strážníků MP odstraněno. Provozovatel vozidla respektoval výzvu a vozidlo odstranil. Jsem rád, že Vás touto zprávou mohu potěšit a přeji Vám klidný a spokojený víkend.

Ivan Hýža
místostarosta MČ Praha-Kunratice
26.05.2017 v 09:47    

Chodci Sobě: Děkujeme za informace a spolupráci, těší nás, že se věc podařila... Hezký víkend.
26.05.2017 v 16:25    

Franta Mádl: Jo jo, s Jásirem je sranda :)
To potrvdí všichni účwatníci diskuzeního kroužku :-))
27.05.2017 v 19:48    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Velenická, Praha - Kunratice

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící přechod na Hornomlýnské

Praha - Kunratice, 19. červen 2020 S odpovědí

Nejnebezpečnější chodník v Praze

Praha - Kunratice, 11. květen 2016 Bez odpovědi

Nepořádek - ulice Makedonská, Praha 9

Praha 9, 14. červen 2020 S odpovědí

Nová zastávka bus v ulici V Olšinách

Praha 10, 05. listopad 2019 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty