Interval semaforu pro chodce ul. Lamačova x K Barrandovu x Slavínského

Zelená pro chodce zde jednoznačně svítí velice krátkou dobu - 6 sekund, takže křižovatku člověk svižnou chůzí prostě nepřejde (a to nemluvím například o člověku pohybujícím se o holi)...
Myslím si, že není zde důvod, aby byl časový interval nastaven na tak krátkou dobu, stejně, pokud stojí v křižovatce chodec, tak auta nemohou projet - až na jediný případ, kdy na mě začal agresivní řidič 'najíždět'.

Do přílohy přikládám několik fotografií, které jsem vyfotil s odstupem času, vždy když jsem šel na nákup do Lidlu. Fotografie jsou autentické a jsou pořízeny přímo při přecházení, tudíž dokonale mapují popisovaný problém.

Prosíme o zjednání nápravy. Děkujeme.

Zaslal: Jiří Kaplan, 04.12.2016 v 23:23

Praha 5-
 
 
 
 

K Barrandovu, Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 06.01.2017 13:19

Dobrý den,
požádal jsem o vyjádření oddělení našich dopravních inženýrů, které Vám přeposílám v plném znění:

K dotazu pana Kaplana ohledně přecházení chodců na přechodu pro chodce přes ulici K Barrandovu, který je součástí světelně řízené křižovatky K Barrandovu – Lamačova, sdělujeme následující:

Délka volna na přechodu pro chodce přes ulici K Barrandovu je dle časového nastavení programů v řadiči nastavena na 5 až 8 sekund. Minimální hodnota, kterou pro délku volna chodců připouštějí technické podmínky 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích, schválené Ministerstvem dopravy ČR pod č. j. 122/2015-120-TN/2 s účinností od 15. prosince 2015, je 5 sekund. Krátká doba volna byla nastavena vzhledem k tomu, že křižovatka je ve špičkových obdobích kapacitně přetížena. Prodloužení délky volna na předmětném přechodu by mělo za následek prodloužení zdržení kolizních vozidel a nárůst kolony v ulici K Barrandovu a s tím spojené zvýšení hluku a exhalací

Dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 74, odst. 1) zelená pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, nýbrž pouze ke vstupu chodce do vozovky. Pokud chodec vstoupil do vozovky na zelenou a poté se rozsvítí červená, smí chodec během této červené dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Světelná signalizace s tímto ustanovením zákona počítá. To znamená, že po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro kolizní vozidla vjíždějící na přechod tzv. vyklizovací čas, během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku. To platí i pro chodce, který vstoupil do vozovky v poslední sekundě své zelené a přechází tak již téměř celý přechod na červenou. Signál pro chodce se znamením stůj (červená) znamená, že chodec nesmí vstupovat do vozovky, nikoli dokončovat přecházení. Přecházení je tudíž bezpečné i pro chodce, který vstoupí v průběhu či na konci volna do vozovky, neboť po konci volna (zelené) následuje tzv. vyklizovací čas, který zohledňuje délku přechodu, rychlost přecházejících chodců a zajišťuje chodcům bezpečné vyklizení celého přechodu, než začne volno kolizních směrů. Vyklizovací čas chodců je vzhledem k délce tohoto přechodu 15 sekund.

Vozidla odbočující vlevo z ulice Slavínského v době volna na přechodu a po jeho skončení musí dát přecházejícím chodcům přednost. Tato povinnost vyplývá ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 70, odst. 2c).

Vzhledem k výše uvedenému nepovažujeme prodloužení doby volna na přechodu pro chodce přes ulici K Barrandovu na této přetížené křižovatce za vhodné.


S přáním úspěšného roku 2017

Otakar Březina, TSK HMP odd. 7100Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Martin: Vážený pane Kaplane,
zelená na semaforu neslouží k tomu, aby po dobu jejího svícení chodec přešel celou vozovku, to by se obecně v Praze doprava prakticky zastavila. Zelená slouží k tomu, aby chodec dostal informaci, že má zahájit přecházení. Když naskočí červená, má dopravními předpisy zajištěno, že přecházení může bezpečně dokončit. Jednak tím, že kolmý hlavní směr ještě nedostane volno hned po padnutí červené, druhak tím, že vozidla odbočující do prostoru přechodu mají danou povinnost VŽDY chodci dát přednost.

Čím je přechod delší, tím je zelená pro chodce kratší, nesmí být sice kratší než 5 sekund, ale okolo 5 a 6 sekund je na přechodech zelená pro chodce častá. Zelená na delších přechodech je kratší proto, že v poslední sekundě té zelené totiž může i na dlouhý přechod ještě vkročit chodec, takže křižovatka musí počítat s tím, že už po naskočení červeného panáčka chodec ještě volnou chůzí přejde celou délku přechodu. Takže, je-li zelená např., na Vašem přechodu 6 sekund, křižovatka nejméně dalších 10 sekund ještě čeká, než i případný poslední chodec přechod přejde. Na přecházení na Vašem přechodu tak nemáte 6 sekund, ale ve skutečnosti 16 sekund.

Když požádáte o prodloužení zelené o tu dobu, za kterou by na druhou stranu došel chodec, který vstoupí do vozovky v poslední vteřině dnešní šestisekundové zelené, bude zelená dlouhá 16 sekund, ale v poslední 16. sekundě zelené opět může do vozovky vstoupit poslední chodec, tj. křižovatka i po těch 16 sekundách bude muset čekat se zelenou v kolmém směru dalších 10 sekund.

Ačkoli tím obecně nezměníte bezpečnost chodců při přecházení (i při té prodloužené zelené mohou směrem na přechod odbočovat vozidla z bočních směrů, která mají volno vždy stejně jako chodec na přechodu) a řada chodců bude stále docházet na druhý konec už na červenou, ostatní dopravě automobilové i hromadné tím odeberete cca 7,5 minuty zelené na hlavní komunikaci. To v ranní špičce způsobí spolehlivě trvalou několikasetmetrovou kolonu a skokový nárůst zpoždění např. na autobusové lince 105.

Ač se to nezdá, křižovatky jsou velmi složitě počítány a jde opravdu o každou vteřinu. A to, že chodec nevidí, že je chráněn ještě po naskočení signálu stůj, neznamená, že v programu křižovatky chráněn není. Delší zelená také nezabrání najíždění odbočujících řidičů na přechod, v tomto ohledu žádné opatření v signalizaci neumí ošetřit zásadní porušování dopravních předpisů.
09.12.2016 v 21:35    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)K Barrandovu, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.