Chybějící přechod na Bubenském nábřeží

Přímo před vchodem do pražské tržnice na bubenském nábřeží velmi chybí přechod pro chodce. Pokud chce jít někdo na zastávku přívozu Holešovice - Karlín, musí přebíhat čtyřproudovou silnici s tramvajemi. Zastávka je hned naproti vstupu do pražské tržnice, kde se nacházejí schody a přístup k přívozu. Není to ale nikterak propojeno s druhou stranou a je to velmi nebezpečné. Nejbližší přechod je až na rohu bubenského nábřeží a argentinské ulice, což je od místa cca 200 metrů. Chodec by tak musel ujít bezmála půl kilometru, aby se dostal bezpečně na druhou stranu.

Zaslal: Zuzana Vachůnová, 02.09.2016 v 08:42

Praha 7-

Bubenské nábř., Praha 7

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 22.11.2019 14:43

Odpověď z MHMP po urgenci řešení:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile obdržíme odpověď, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 05.12.2019 06:09

Vyjádření Úřadu městské části Praha 7:

"Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět ze dne 22. 11. 2019, ke kterému můžeme sdělit následující. ÚMČ Praha 7 prosazuje vznik přechodu pro chodce v této lokalitě nejpozději v čase od plánovaného zprovoznění lávky Holešovice-Karlín. Nicméně realizace bude příslušet hl. m. Praze, potažmo Technické správě komunikací hl. m. Prahy jakožto správcovské firmě. Návrh dopravního opatření vedoucí k realizaci přechodu pro chodce bude nutné kladně projednat se zástupci Dopravního podniku a Policie ČR, neboť stávající uspořádání dopravního prostoru mezi obrubníky bude vyžadovat buďto osazení světelného signalizačního zařízení nebo vybudování bezpečnostních ostrůvků."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Markéta Kliková: A proč nikdo z odpovědných již cca rok a půl nám občanům nic k žádosti paní Vachůnkové nesdělil? Je to tajné?
25.06.2018 v 20:02    

Mezgerová: Je již listopad roku 2019.
A za další rok a půl stále nic, stále žádná odpověď paní Vachůnové. Praha 7 mlčí. MHM Prahy jak by smet a TSK už vůbec nic nenapíše.

Žádám o další urgenci řešení tohoto podnětu, protože je rozumné a velmi prospěšné, zřídit tam přechod pro chodce.
20.11.2019 v 20:46    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Bubenské nábř., Praha 7

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.