Chybějící přechod/místo pro přecházení + drobný výtluk u Hollaru

Před budovou Hollaru je přechod na tramvajový ostrůvek, chybí zde nicméně značená možnost, jak (bezpečně) přejít na nábřeží či přejít z nábřeží na tramvajovou zastávku. Nejbližší přechody jsou buď u mostu Legií nebo u Bellevue. Před budovou Hollaru navíc před lety došlo dle mých informací ke smrtelné nehodě, takže současná absolutní preference kolon aut před lidmi na ulici má již i fatální důsledky. Jako malá mikro třešnička je na místě i malý výtluk mozaiky... Ale to podstatné je možnost bezpečně přecházet z nábřeží na tramvaj, od centrály Fakulty sociálních věd navštěvované stovkami studentů a zaměstnávající stovky zaměstnanců, na nábřeží...

Zaslal: Vít Masare, 05.04.2016 v 19:08

Praha 1-

Smetanovo nábř., Praha 1

Aktualizace podnětu

02.06.2021

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Podnět byl vyřešen, zřejmě již v loňském létě. Děkujeme V. Masaremu za informaci a fotku!
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 18.04.2016 00:31

Podnět byl postoupen na Odbor dopravních agend MHMP Ing. L. Pirklovi.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 10.06.2019 05:27

1) Historicky zde přechod byl, ale vzhledem k tomu, že zde docházelo (a stále dochází) k najíždění si vozidel na levé odbočení (na Národní) do řádícího pruhu (na koleje) již na úrovní křižovatky Smetanovo nábř. x Betlémská (Divadelní, chcete-li), byl tento přechod pro chodce (přisvětlený a řádně vyznačený) vyhodnocen jako velice nebezpečný. Jednalo se vlastně o přechod přes „nelegální dva jízdní pruhy", kdy porušující vozidla nebyla za často stojícími vozidly v legálním pruhu vidět. Past byla také v tom, že přecházející osoba od řeky další pohyb nečekala a přes stojící vozidla si zkontrolovala pouze tramvaje. „řidič porušovatel", vědom si svého přestupku, navíc pospíchal, aby se co nejrychleji dostal do legálního řádícího pruhu vyznačeného svisle i vodorovně o kus dále. Z této minulosti se zde přisvícení a sklopená obruba ponechala a místo je bráno jako místo pro přecházení, aby zde přecházející nenabyl falešného pocitu bezpečí a byl ostražitý. Navíc by zde v současnosti přechod přes tram. těleso namalovat nešel, protože oficiálně nejsou koleje v tomto místě pojížděny auty. Tento nešvar řidičů bohužel nejde vzhledem k šířkovému uspořádání řešit například umístěním podélných betonových tvarovek. Lze řešit pouze restrikcí ze strany PČR. 2)Za výše popsaných bezpečnostních rizik byl osud přechodu zpečetěn zejména tím, že zde dodnes nemá žádnou důležitou pěší vazbu. Veškeré podstatné pěší vazby (zastavěná část – zastávka TRAM v obou směrech, most Legií – zastávka či fakulta, ...) jsou zajištěny přechody pro chodce u zastávky Karlovy lázně, přechod na zastávku Národní divadlo od fakulty a zejména signalizovaný přechod pro chodce 100m vzdálený. S touto argumentací se navrhovatelé v minulosti naprosto ztotožnili. Jiného podnětu si vědom nejsem. Bohužel tři roky dozadu již nerozklíčuji historii Vašeho podnětu z portálu Chodci sobě. V neposlední řadě chci upozornit na chystaný záměr uchopit Smetanovo nábř. celkově dopravně jinak. V současné době myslím zejména projekt na zrušení a přesun zastávky Národní divadlo u inkriminovaného místa adalší myšlenky na zklidňování nábřeží.

S pozdravem
Ing. Lukáš Pirkl specialista silničního správního úřadu
oddělení silničního správního úřadu
Magistrát hl. města PrahyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jana Nováková: A co nám pan Ing. L. Pirkl, Odbor dopravních agend MHMP za skoro dva roky napsal? Co udělal?
Prosím o urgenci odpovědi a aby bylo nastíněno co se s požadavkem pana Víta Masareho podniklo a co se ještě učiní.
12.02.2019 v 18:32    

Chodci Sobě: Předpokládáme, že podnět byl postoupen TSK HMP k řešení. Budeme rádi za informaci od zadavatele podnětu (ev. někoho jiného), zda byl problém vyřešen, není bohužel v naší moci kontrolovat všechny zaslané výtluky.
14.02.2019 v 16:42    

Vít Masare: tenhle výtluk asi jo. Teď je tam nový o kousek vedle. Za poslední 2 měsíce jsme podobných věcí nahlásil na Praze 1 asi 120 :) A tlačím na realizaci zevnitř radnice. Místo pro přecházení směrem k řece samozřejmě dosud není.
14.02.2019 v 17:27    

Jana Nováková: Dobrý večer pane Víte Masare,

je to nějaké divné. Píšete za prvé, že tlačíte zevnitř radnice. ???
A pak, poněkud hodně odevzdaně napíšete: "Místo pro přecházení směrem k řece samozřejmě dosud není."

Z toho vyvozuji, že po třech letech (od 05.04.2016 v 19:08) asi je:
a) pan Ing. L. Pirkl, Odbor dopravních agend MHMP neschopný, nebo zlovolně zákeřný a nebo naprostý trotl a frikulín,
b) asi málo tlačíte.

Prosím tedy o informaci, zda Vám něco Pirkl napsal, zda vůbec a pokud ano, tak co.
Prosím také o informaci od pracovníků tohoto portálu, zda třeba Pirkl napsal jim.
Přeci jsou nějaké správní lhůty! A také je nějaká obecná slušnost.
31.05.2019 v 19:56    

Vít Masare: Máte pravdu, že divné to je. Já jsem v tomto směru nidky s p. Pirklem v kontaktu nebyl. Psali mu CHS.
Zevnitř radnice Prahy 1 tlačím od prosince/ledna. Stejně jako předchozích 7 let na celkové zklidnění dopravy na Karmelitské a přes Křižovnické náměstí/Smetanovo nábřeží, což by pomohlo i dořešení tohoto místa.
Ale rozhodovací většinu jako Zelení nemám(e). Tak můžeme přesvědčovat, motivovat, tlačit.
A vymýšlet, co ještě nebylo vymyšleno.
V tomto ranku je zprůchodňování čapadla (průchodu) přímo pod tímto přechodem. To jsem před pár měsíci přes MHMP inicioval, a dle mých čerstvých informací se k mému překvapení skutečně dalo do pohybu.
A teď rovnou napíšu i panu Pirklovi. Žádost o odpověď. Protože je fakt, že by aspoň odpovědět mohl. Označovat za frikulína se mi ho nechce:)
S pozdravem VM
01.06.2019 v 14:30    

Vít Masare: Odpověď od p. Pirkla (čerstvá a za mě dobrá):
1) Historicky zde přechod byl, ale vzhledem k tomu, že zde docházelo (a stále dochází) k najíždění si vozidel na levé odbočení (na Národní) do řádícího pruhu (na koleje) již na úrovní křižovatky Smetanovo nábř. x Betlémská (Divadelní, chcete-li), byl tento přechod pro chodce (přisvětlený a řádně vyznačený) vyhodnocen jako velice nebezpečný. Jednalo se vlastně o přechod přes „nelegální dva jízdní pruhy“, kdy porušující vozidla nebyla za často stojícími vozidly v legálním pruhu vidět. Past byla také v tom, že přecházející osoba od řeky další pohyb nečekala a přes stojící vozidla si zkontrolovala pouze tramvaje. „řidič porušovatel“, vědom si svého přestupku, navíc pospíchal, aby se co nejrychleji dostal do legálního řádícího pruhu vyznačeného svisle i vodorovně o kus dále. Z této minulosti se zde přisvícení a sklopená obruba ponechala a místo je bráno jako místo pro přecházení, aby zde přecházející nenabyl falešného pocitu bezpečí a byl ostražitý. Navíc by zde v současnosti přechod přes tram. těleso namalovat nešel, protože oficiálně nejsou koleje v tomto místě pojížděny auty.
Tento nešvar řidičů bohužel nejde vzhledem k šířkovému uspořádání řešit například umístěním podélných betonových tvarovek. Lze řešit pouze restrikcí ze strany PČR.
2) Za výše popsaných bezpečnostních rizik byl osud přechodu zpečetěn zejména tím, že zde dodnes nemá žádnou důležitou pěší vazbu. Veškeré podstatné pěší vazby (zastavěná část – zastávka TRAM v obou směrech, most Legií – zastávka či fakulta, …) jsou zajištěny přechody pro chodce u zastávky Karlovy lázně, přechod na zastávku Národní divadlo od fakulty a zejména signalizovaný přechod pro chodce 100m vzdálený.
S touto argumentací se navrhovatelé v minulosti naprosto ztotožnili. Jiného podnětu si vědom nejsem. Bohužel tři roky dozadu již nerozklíčuji historii Vašeho podnětu z portálu Chodci sobě.

V neposlední řadě chci upozornit na chystaný záměr uchopit Smetanovo nábř. celkově dopravně jinak. V současné době myslím zejména projekt na zrušení a přesun zastávky Národní divadlo u inkriminovaného místa a další myšlenky na zklidňování nábřeží.

S pozdravem

Ing. Lukáš Pirkl
specialista silničního správního úřadu
08.06.2019 v 02:35    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Smetanovo nábř., Praha 1

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty