Neosvětlené křížení cest v Letenských sadech

V tomto místě se kříží několik cest včetně cyklotras, které jsou poměrně frekventované. Ačkoliv okolní cesty jsou většinou osvětlené, toto křížení je zcela bez osvětlení, takže míjející se cyklisté (kteří zde často zatáčí) a chodci se za tmy vzájemně téměř nevidí. Lidé zde navíc venčí psy, kteří jsou vidět ještě méně (pokud nejsou vybaveni blikátky). Cesta dále směrem k ministerstvu vnitra je také neosvětlena.

Zaslal: David Goliáš, 07.11.2015 v 01:43

Praha 7-

Letenské sady, Praha 7

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 10.11.2015 06:28

Dobrý den,
v podnětu zmiňovaná cesta se dle fotografie a mapky nachází v Letenských sadech. Letenské sady jako park I. kategorie spadá do kompetence odboru ochrany prostředí MHMP. Odbor dopravy ÚMČ Praha 7 není v této věci kompetentní.
Pozn. Chodci sobě: Předáváme na MHMP.

S pozdravem
Bc. Martin Hally
referent odboru dopravy
ÚMČ Praha 7Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

David Goliáš: Jen upozorňuji, že cesta patří Praze 7, nikoliv Praze 1, kam byl podnět přiřazen dle nejbližší ulice Na baště sv. Tomáše. Prosím tedy podnět zaslat na Prahu 7.
08.11.2015 v 11:52    

Chodci Sobě: Taky mně to neštymovalo, díky za upozornění, lokalizováno jako Letenské sady a posláno na Prahu 7. Hezký zbytek víkendu.
08.11.2015 v 12:56    

Viktor Š. : Zajímavý podnět. Vlastně říká, že cyklisté jezdí bez předepsaného osvětlení a ještě navíc nepřiměřenou rychlostí - a město to má napravit.
14.11.2015 v 23:00    

David Goliáš: Viktor Š: Jedná se o křižovatku cest, kde cyklisté ostře zatáčí, takže i když svítí před sebe, zatáčí do úplné tmy, a to i když jedou krokem. Hodně cyklistů ve městě má jen blikačky, které pouze zajistí, aby cyklistu viděli ostatní. Kvůli bezpečnosti je přitom důležité, aby se cyklisté a chodci viděli vzájemně. Navíc se zde můžou vyskytovat různé překážky nebo pobíhající psi. Osvětlení zde je v zájmu bezpečnosti všech.
Frekventované veřejné cesty v parcích, a křížení cest zvlášť, by měly být ve městech osvětleny, o to víc, když jde o smíšené stezky pro chodce a cyklisty.
15.11.2015 v 09:43    

Viktor Š. : Ano, jednoznačně potvrzujete, že cyklisté hrubým způsobem porušují zákon 361/2000 Sb.
§ 18 Rychlost jízdy - (1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména ... ; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

a vyhlášku Min. dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. , která připouští použití předního přerušovaného světla výhradně na dostatečně a souvisle osvětlené komunikaci.
27.11.2015 v 00:19    

Josef Schmidt: Takže si to shrňme. Jsou tady na stole dvě možná řešení. Buďto, jak navrhuje D.G., nainstalujeme jednu lampu a problém zmizí, anebo, jak tentokráte vehementně prosazuje V.Š., se pokusíme převychovat deset miliónů obyvatel ČR (plus blíže neurčený počet cizinců), aby, až náhodou pojedou před Letnou, do nikoho po tmě nenarazili. Nechám na posouzení každého, které řešení je schůdnější. Zároveň děkuji V.Š., že přispívá do debaty naprosto nekonstruktivním způsobem a prosím ho, aby toho už zanechal. :)
03.01.2016 v 11:09    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Letenské sady, Praha 7

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Výstup do vozovky v zastávce Maniny

Praha 7, 07. prosinec 2012 Vyřešený

Světelná signalizace pro chodce je krátká!

Praha 7, 27. září 2018 Bez odpovědi

Zřízení laviček na autobusové zastávce Spojovací

Praha 3, 12. srpen 2019 S odpovědí

Poškozená záterasa na parkovacím stání

Praha 6, 10. květen 2019 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty