Chybějící propojka chodníků

Při zadním průchodu z ulice Terezínská na lávku mezi ulicemi Kytlická a Opočenská není v jednou úseku propojeno cca 30 m chodníku. Chodci tak musí buď chodit po blátě, nebo daný úsek obcházet 3x delší cestou po chodníku. Podle úrovně vyšlapání je jasné, že tato propojka je silně využívaná.

Zaslal: Petr Dlouhý, 19.01.2013 v 15:10

Praha 18-

Terezínská, Praha 18

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 22.02.2013 10:05

Dobrý den,

na základě vyjádření příslušného odboru ÚMČ Praha 18 sděluji, že vyšlapaná pěšinka leží na dvou pozemcích. První část od Kbelské parc. číslo 600/41 má jednoho soukromého vlastníka podle KN z Miškovic. Druhá část parc. číslo 600/322 má cca 50 spoluvlastníků. Předpokládáme, že se jedná členy SVJ vedlejšího domu. K jakékoliv stavbě na cizím pozemku nebo pozemcích je třeba smluvně zajistit 100% souhlas všech vlastníků a spoluvlastníků, věcné břemeno do KN a další náležitosti. Stávající chodník byl možná vybudován tak jak je právě proto, aby se vyhnul pozemku soukromého vlastníka s ohledem na náročnost celého procesu. Pokud budou příslušné souhlasy zajištěny (předpokládal bych v tomto iniciativu ze strany místních), tak stavba je záležitostí několika dnů.

S pozdravem

Martin Zástěra
zástupce starosty MČ Praha 18Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Terezínská, Praha 18

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty