Chybějící přechod v ulici Hládkov

Chybí přechod mezi parkem a Gymnáziem Jana Keplera v ulici Hládkov a není možnost, jak se tam jednoduše dostat.
Děti tedy při cestě do parku přecházejí přes silnici mimo přechod, nebo dokonce po cyklostezce, protože si neuvědomí, že to není přechod.
Zároveň vždy ráno přechází houfy studentů z tramvajové zastávky Maxe von der Stoela na GJK, přičemž křižují dvakrát silnici mimo přechod. Bezpečná cesta po přechodech je o šedesát procent delší a není myslím reálné po dětech chtít, aby ji dodržovaly. To by asi musel u každého přechodu stát policista. Nebylo by prosím možné přizpůsobit zde prostor chodcům, zvlášť když jde určitě o sto, možná více dětí, které se dvakrát denně dostávají v tomto prostoru do nebezpečné situace? Děkuji.

Zaslal: Anna Čumlivská, 21.11.2022 v 10:50

Praha 6-
 
 

Hládkov, Praha 6

Aktualizace podnětu

21.12.2022

MÚ Praha 6 přidal následující aktualizace podnětu:

Vážená paní Čumlivská,
Váš podnět jsme prověřili s následujícími výsledky. Dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací smí činit délka přechodu pro chodce max. 6,5 m. V uvažovaném místě je šíře vozovky cca 8,8 m, tedy výrazně větší. Obecně lze toto řešit umístěním středového ostrůvku, který chodci poskytne ochranu při přecházení dlouhé vzdálenosti. Toto řešení však skladba komunikace neumožňuje. Ostrůvek logicky nemůže být v kolejišti, tudíž musel by být severně od něj. Šíře tramvajového pásu se uvažuje 3,0 m (samotná tramvaj je široká 2,5 m a 2x 0,25 m je bezpečnostní odstup), přičemž osa koleje je od severní obruby cca 5,6 m, tedy mezi okrajem tram. pásu a chodníkem zbývají 4,1 m. Z toho 3 m je nutno uvažovat pro průjezd vozidel, v takovém případě na ostrůvek zbývá 1,1 m, což nepostačuje (základní šíře je 2,5 - 3,0 m, ve stísněných podmínkách lze jít na 2,0 m, tudíž nám takřka 1 m chybí). Druhou možností je realizace vysazených chodníkových ploch. Na severní straně je tedy, jak jsme si řekli výše, šíře 4,1 m, z toho 3 m jízdní pruh, tedy vysazení chodníku může činit 1,1 m. To nám zkrátí přecházenou šíři z 8,8 na 7,7 m, ale potřebujeme získat dalších 1,2 m. Pokud bychom takto širokou vysazenou chodníkovou plochu umístili na jižní stranu (kde nám zbývá prostor 1,7 m), zbývá nám průjezd pro cyklisty 0,5 m, což je opět zcela nedostačující hodnota. Existence kolejí tedy znemožňuje v daném místě realizovat přechod pro chodce. Nicméně s přihlédnutím k frekvenci přecházejících chodců a projíždějících vozidel konstatujeme, že přechod zde ani není nutný (potřebnost přechodu určuje graf v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kde se na jednu osu vynáší frekvence přecházejících chodců ve špičkové hodině a na druho frekvence projíždějících vozidel).

Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru
Odbor dopravy a životního prostředíKomunikace o řešení podnětu

Podnět byl odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Hládkov, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Rozbité cesty v okolí Džbánu a v Šárce

Praha 6, 10. květen 2017 Bez odpovědi

Chybějící přechod

Praha 6, 23. březen 2014 Vyřešený

Přechod pro chodce V Korytech - Praha 10

Praha 10, 04. leden 2014 S odpovědí

Chybějící přechod

Praha 1, 15. březen 2012 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty