Nový přechod ve Vokovicích

Na rohu ulice V Nových Vokovicích a K Červenému vrchu chybí přechod pro chodce.
Vzheldem k tomu, že je oblast čím dál frekventovanější, jezdí zde hodně aut, je přecházení ve vilové čtvrti, kterou Vokovice jsou, nepříjemné. Ulice V Nových Vokovicích přitom slouží jako jakási 'hlavní třída' celé čtrvti a je škoda, že právě na ni nemají přednost chodci, nýbrž auta.

Zaslal: Alžběta Glancová, 14.07.2022 v 09:49

Praha 6-
 
 

V Nových Vokovicích, Praha 6

Aktualizace podnětu

20.07.2022

Městská část Praha 6 přidal následující aktualizace podnětu:

Vyjádření odboru dopravy Praha 6: Váš pohled na potřebnost přechodu pro chodce nesdílíme, stejně jako na množství vozidel, která křižovatkou projíždějí. Každý může mít nastavenu subjektivní hranici toho co je a není bezpečné jinak, a proto je velmi dobře, že tuto problematiku řeší technické předpisy, aby se pohled objektivizoval. Jednak zde máme Technické podmínky (TP) 218 Navrhování zón 30, v nichž se uvádí, že v tomto typu zón se přechody pro chodce zpravidla neumisťují. Pak tu také máme ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kde je na obrázku 33 graf, na jehož jedné ose je frekvence přecházejících chodců ve špičkové hodině a na druhé frekvence projíždějících vozidel v téže hodině. Průsečík padne do jedné z oblastí (není třeba přechod x je vhodný přechod x, je vhodný dělený přechod s ostrůvkem x je třeba signalizovaný přechod). Graf připojujeme níže. Je z něj zřejmé, že mezní hodnotou mezi oblastmi A a B je například 400 vozidel a 200 chodců během jedné hodiny (každých 9 sekund 1 auto a každých 18 sekund přecházející chodec). Je zřejmé, že těchto hodnot není v řešeném místě ani z daleka dosaženo a to ani v ranní špičce, kdy rodiče dováží děti do školy a rezidenti odjíždí do práce. Umístění přechodu pro chodce by tak bylo učebnicovým příkladem zbytného dopravního značení, jehož realizaci zapovídá ust. § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení a zařízení se má užívat pouze v nezbytně nutném rozsahu, jak to vyžaduje bezpečnost, či plynulost silničního provozu, nebo jiný důležitý veřejný zájem). O umístění přechodu z výše uvedených důvodů neuvažujeme.

Ing. Radek Polák
referent dopravního značení
oddělení státní správy
Odbor dopravy a životního prostředí
Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)V Nových Vokovicích, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.