obnovení přechodu před ÚPMD

Kopie dopisu náměstkovi primátora Scheinherrovi:
Vážený pane náměstku,

jmenuji se Karolina Gilová a žiji v městské části Praha 4 – Podolí v ul. Podolské nábřeží. Dlouhodobě mě a mé nejbližší sousedy trápí chybějící přechod, který ještě kdysi byl před porodnicí a z nám neznámého důvodu byl zrušen. Mám informace od dalších obyvatel této části, že byla několikrát vyvinuta iniciativa k jeho obnově, ale bezúspěšně. Mezi Podolskou vodárnou a Vyšehradskou skálou není jediný přechod, nejbližší je až u tramvajové zastávky Podolská vodárny, a to ještě na opačné straně křižovatky. Myslím, že přecházení ocení nejen rezidenti, ale i návštěvníci či zaměstnanci porodnice, kteří sem přeci nejezdí pouze automobilem.

V nedávné době byla také na nábřeží vyznačena nová opatření pro cyklisty, která vedou dále do Vyšehradského tunelu a do centra. Určitě mají své opodstatnění i přesto, že na protější straně dvouproudá cyklostezka již je. Na tu je ovšem velmi obtížné bezpečně najet, zejména, pokud jedeme s dětmi. Blízko místa, kde kdysi býval přechod pro chodce, je signalizace. Možná, že řešení by šlo doplnit i pro cyklisty. Současně toto opatření může sloužit i jako zklidnění na vjezdu do centra Prahy.

Tímto Vás žádáme o podporu, prověření podnětu, resp. event. zahájení přípravy tohoto příčného křížení s pro nás nepřekonatelnou bariérou, která nás, co se mobility týká, dosti odděluje od okolí.

Předem děkuji za prozkoumání a odpověď. V příloze přikládám jedno z možných řešení, ale berte to prosím jen jako podnět do debaty. Překonání bariéry v podobě této komunikace nás hodně trápí a 600 m dlouhá zacházka vč. časového zdržení s vyčkáváním na dvou přechodech, nejprve přes ul. Podolská a posléze i přes Podolské nábřeží, ve výsledku může zdržet a prodloužit pěší cestu směr Výtoň až o 15 minut.
V příloze 1 je patrná naše každodenní zacházka, pokud chceme s dětmi přecházet bezpečně, v příloze 2 je pak skica možného řešení s ostrůvky.

Předem děkuji za prozkoumání podnětu a odpověď. 


Hezké dny
Karolina Gilová
Adresa: Podolské nábřeží 8/26

Zaslal: Karolina Gilova, 11.11.2021 v 10:25

Praha 4-
 
 
 

Podolské nábř., Praha 4

Aktualizace podnětu

17.10.2022

Karolina Gilová přidala následující aktualizace podnětu:

Odpověď pana Ing. Kovaříka na podnět. ( Magistrát Hl. m. P mě odkázal na MČ)

Krásný den vážená paní Gilová,

děkuji za Váš mail.

V porodnici v Podolí jsem se už docela dávno narodil a tak pamatuji časy, kdy pravobřežní komunikace byla skutečně páteřní tepnou města a byla zatížena velkým provozem. Tehdy také normálně fungoval pěšími nepříliš využívaný přechod v prostoru blízko porodnice.

Po vybudování komunikace 5.května došlo postupně k zužování a omezování provozu na pravobřežní komunikaci a z iniciativy městské části vybudování cyklostezky. Změna dopravního režimu na nábřeží Prahy 2 od Výtoně k centru vytvořila ještě větší zácpu, a tak došlo k změně dopravního režimu i v prostoru Prahy 4, vznikla takzvaná závora, vytvářející přednost pro tramvaje, a tím i přesměrování proudu vozidel významněji do Podolské a vzhůru ulicí Na Dolinách směrem k uici 5.května. Přechod byl zrušen z důvodu nevyužívání a prostorové nemožnosti řešení bezpečnosti již déle předtím zřejmě při změnách bezpečnostních předpisů.

Pokusy narážejí na zcela změněné vyhláškové podmínky pro existenci přechodu, které není možné v místě splnit bez další likvidace stávajícího zbytku dopravy v pohybu a v klidu. Zároveň každé projednání končí i tvrdým odmítnutím ze strany Policie ČR.

Současná další úprava ( z dílny IPRu a města s opakovaným nesouhlasem naší městské části) vedla k zrušení dalších parkovacích míst a silnou preferencí cykloopatření. Na námitky bylo reagováno tím, že cyklostezka již nestačí a je potřeba dělat cykloopatření přímo do vozovky. Pravdou je, že tato cyklostezka, na které se naše městská část velmi aktivně podílela, je nejvytíženější v Praze a je velmi oblíbená.

Likvidace několika parkovacích míst se setkala se stížnostmi jak návštěvníků porodnice, tak zaměstnanců, tak dalších obyvatel z Podolí. Jsme si vědomi, že v místě parkovací místa akutně chybí, není je však kam dál zbudovat, proto se snažíme nepříliš úspěšně v boji s městem ochránit alespoň nějaká. Přednost pro MHD, pro tramvaje danou světelnou závorou snad všichni pochopili a stížnosti na ní jsou jen řídké. Na současnou úpravu je jich však z Podolí docela mnoho, ovšem námitky městské části přesto nebyly vyslyšeny.

Souhlasím s Vámi, že z objektu Podolské nábřeží 8 je to na křižovatku s Podolskou cesta zpět, pokud chce člověk jít po nábřeží do centra. Četnosti pohybu by odpovídalo zřízení místa pro přecházení, které však není úplně vhodné pro malé děti. I když z Podolského nábřeží 8 a okolí mnohem častěji dostávám opakované stížnosti na naprostý nedostatek parkovacích míst, případně na díry ve vozovkách a chodnících v okolí.

Přeji příjemný den

ing. Zdeněk Kovařík
mstKomunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Podolské nábř., Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty