Řízení křižovatek Budějovická-Antala Staška a Budějovická-Vyskočilova

Vím, že už se podobné situace jinde řešily, ale mám problém se způsobem řízení křižovatek na ulici Budějovická s ulicí Antala Staška-Sedlčanská a stejně pak i dále s ulicí Vyskočilova-Olbrachtova. Podle mého je tam zcela neadekvátně nastaveno volno pro chodce na přechodech pouze na vyžádání prostřednictvím tlačítka. Chápu obecné argumenty o nutnosti prodlužovat intervaly kvůli času na přejití komunikace, nicméně zde příliš neplatí. Provoz v kolmých směrech je po většinu dne zhruba stejný a není tedy nutné preferovat jeden hlavní, výrazně převažující směr. Ostatně i takt křižovatek je relativně vyrovnaný, byť jsem jej neměřil.
Problém s tlačítky ovšem nevidím jen v tom, že když jej chodec s dostatečným předstihem neaktivuje, tak mu systém volno neudělí i přesto, že je na místě v době udělení volna pro rovnoběžný směr (a tedy by to normálně stihl) a je nutné pak zbytečně čekat celou další sekvenci. Byl jsem ale i svědkem několika vyloženě nebezpečných situací, kdy k nehodě chyběly jen centimetry. Když totiž u přechodu stojí více lidí, řidiči odbočující z rovnoběžného směru přes přechod automaticky volno chodců očekávají a často rutinně před přechodem brzdí nebo zastavují. Chodce to pak mate ještě více, když mají stále červenou. Někteří pak i přesto na přechod vstupují, což následně vede ke konfliktům s řidiči, kteří si situaci mezitím uvědomili.
Prosím o ověření možnosti deaktivace tlačítek na nezbytně nutnou dobu (dle mého na těchto křižovatkách zcela zbytečná). Intervaly jsou dostatečně dlouhé, aby i při automatickém přidělování volna chodcům umožnily přejít celou šíři vozovky a zároveň nebrzdily provoz aut. Rozhledové podmínky jsou navíc ze všech směrů dostatečné k tomu, aby řidič viděl, zda na přechodu někdo je či nikoliv a nehrozí tedy nenadálé a nečekané 'vbíhání' chodců před vozidla. Jako podpůrný argument bych pak použil současnou epidemickou situaci, kdy se většina lidí brání fyzickému kontaktu s cizími předměty a tím méně chtějí používat věc jako je tlačítko pro chodce.

Zaslal: Tomáš Soušek, 08.02.2021 v 18:35

Praha 4-

Budějovická, Praha 4

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 14.02.2021 10:23

Dobrý den,

obdrželi jsme reakci od MHMP, kam jsme podnět předali a kde je veden pod ID UKO66202100795 pro případnou další komunikaci. Zde je první reakce:

"Dobrý den,

zaslaný podnět jsme v pořádku přijali a předali jsme jej Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. k vyjádření. Ze zkušeností víme, že odpověď obdržíme během 10 - 11 dní. Jakmile se tak stane, ihned Vás budeme informovat.

Pokud by Váš podnět přestal být aktuální, dejte nám prosím vědět."



Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 11.03.2021 21:02

Dobrý den, zde je vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:


„Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět ke světelně řízeným křižovatkám Budějovická – Antala Staška a Budějovická - Vyskočilova. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. prověřila Váš podnět týkající se přecházení místním šetřením a prostudováním platné schválené dokumentace pro řízení těchto křižovatek a sděluje následující stanovisko:

Podnět se zabývá dvěma sousedními křižovatkami, které jsou však charakterem zatížení vozidly i způsobem řízení odlišné. Křižovatkou Budějovická – Vyskočilova projíždí v celkovém součtu téměř dvojnásobné množství vozidel než křižovatkou Budějovická – Antala Staška.

Křižovatka Budějovická – Vyskočilova je řízena v koordinaci s ostatními řízenými křižovatkami na Vyskočilově ulici, což je zdaleka nejzatíženější vjezd v řešené křižovatce. Ve špičkovém období pracovního dne (7:00 – 9:30 a 15:30 – 18:30) je řízena koordinovanými pevnými programy bez výzev s délkou cyklu 90 sekund. Z tohoto důvodu zde v tomto období nemusí chodci stisknout tlačítko, neboť volno na přechodech přes Vyskočilovu a Olbrachtovu ulici je realizováno v každém cyklu řízení. Jedná se však v Praze o výjimečně používané nastavení, které je zde z důvodu zajištění vozidlové koordinace po Vyskočilově ulici bez ohledu na aktuální nároky autobusů MHD a vozidel na vjezdech Budějovické ulice. Ve zbývajícím období je křižovatka řízena dynamickými programy. Tento způsob řízení se vyznačuje tím, že křižovatka vybavená různými typy detektorů pro vozidla, prostředky MHD a chodce v reálném čase reaguje na aktuální požadavky jednotlivých účastníků provozu. V každém cyklu řízení může být realizován jiný sled fází, jiné délky volna a stůj jednotlivých vozidlových signálů. Volna pro chodce přes nejzatíženější směr jsou v tomto režimu zařazována pouze na výzvu, jak je v Praze obvyklé. Stejně tak jsou zde pouze po nároku zařazována i volna pro vozidla z Budějovické ulice.

Křižovatka Budějovická – Antala Staška je celodenně řízena izolovaným dynamickým programem. Nejvíce zatíženými vjezdy jsou oba vjezdy z Budějovické ulice. Délka cyklu se pohybuje podle intenzity provozu v rozsahu cca 40 – 90 sekund. V době místního šetření v dopolední i odpolední špičce byla délka cyklu průměrně cca 55 sekund. Chodci si tak sice musí při přecházení nejzatíženějšího směru stisknout tlačítko, ale na své volno obvykle nemusí příliš dlouho čekat. Takové nastavení, kdy volno pro chodce není zařazováno zbytečně, šetří dobu při čekání na volno pro všechny účastníky provozu (chodce i vozidla). Volno pro chodce je zde možné nárokovat ještě do okamžiku, než začne souběžné volno pro chodce z ulic Antala Staška a Sedlčanská. Do již probíhajícího souběžného volna pro vozidla není možné, z důvodu bezpečnosti, volno pro chodce doplnit. Automatické zařazování volna pro chodce na křižovatce Budějovická – Antala Staška by znamenalo prodloužení čekací doby na toto volno, což je pro chodce nevýhodné. Pro vozidla na vjezdech z Budějovické ulice a chodce na přechodech přes ulici Sedlčanskou a Antala Staška by bylo častěji a obvykle na delší dobu přerušováno volno z důvodu výběru kolizní fáze s trvalou chodeckou výzvou, kterou požadujete realizovat. Pro vozidla na Budějovické ulici a chodce jdoucí souběžně s tímto hlavním směrem by se při takovém řízení snížila pravděpodobnost, že přijedou či přijdou v době svého volna, a tudíž by se jejich průměrná čekací doba zbytečně zvýšila.

S ohledem na charakter křižovatek, jejich umístění a zatížení považujeme stávající nastavení za odpovídající místním dopravním poměrům."



Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)



Budějovická, Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Laguny u metra Pankrác

Praha 4, 03. červen 2013 S odpovědí

casovani semaforu Belocerkevska

Praha 10, 19. říjen 2021 Vyřešený

Krátká zelená na přechodu u zast. Biskupcova

Praha 3, 22. září 2014 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty