Tlačítko u přechodu pro chodce

Prosím o odstranění tlačítka u přechodu pro chodce. Přechod je velmi frekventovaný, tlačítko nyní zbytečně brání chodcům přejít např. pokud se dostaví ke křižovatce o pár vteřin později a tlačítko již nereaguje.

Chodec by se takto neměl 'doprošovat' svého práva jednoduchého přechodu.

Chodci mají mít přednost ve městě před IAD neboť nezatěžují žádným způsobem životní prostředí a jedná se o nejefektivnější způsob pohybu po městě.

Zaslal: Jan Votoček, 12.01.2021 v 12:10

Praha 2-

Rumunská, Praha 2

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.01.2021 00:46

Dobrý den,

dle informací z MHMP byl podnět předán společnosti ELTODO, a.s., k vyjádření, čekáme tedy na odpověď.

Hezký den
Chodci soběPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 12.02.2021 00:12

Dobrý den,

zde je vyjádření Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy:


„Dobrý den,

zařazování chodeckého volna na přechodech přes hlavní směr pouze na výzvu, tedy po stisknutí chodeckého tlačítka, je součástí standardního způsobu řízení v Praze. Cyklické zařazování fází s chodeckým volnem bez ohledu na to, zda nějaký chodec chce přechod použít, způsobuje zbytečné zastavování vozidel v hlavním směru a tím i zvyšování emisí. Délka fáze s chodeckým volnem bývá zpravidla delší než bez chodeckého volna a také bezpečnostní mezičasy musí být vyšší. To vše negativně ovlivňuje kapacitu křižovatky, prodlužuje čekací doby chodců v kolmém směru a zhoršuje průjezdnost pro tramvaje."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Votoček: Nesouhlasím. Na tomto přechodu by výzva neměla být vůbec použita. Jedná se o velmi frekventovaný směr pro chodce. Výzvu instalujte tam, kde chodců chodí málo anebo vůbec. Pokud tedy i pro vás je prioritou pěší prostupnost a ne automobilová. Dále, pokud by tam nebyla výzva, tak auta odbočující doprava budou zdržena pouze tehdy, pokud přes přechod nějaký chodec půjde. Takže ne vždy. Pokud vám jde o snížení emisí, zkuste omezit počet aut v místě. Chodci žádné emise nevypouštějí.
Průjezdnost tramvají nelze řešit omezováním chodců.
14.10.2021 v 14:46    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Rumunská, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty