Zřízení přechodu pro chodce v Papírenské ulici

Dobrý den, chtěl bych upozornit na chybějící přechod pro chodce v ulici Papírenská v blízkosti železniční stanice Praha–Podbaba. Cestující, kteří využívají spojení v rámci PID, a kolemjdoucí (jak chodci, tak cyklisté) nemají možnost přejít tuto ulici a napojit se na chodník na straně u řeky nebo na cyklostezku, která je hojně využívaná i pro rekreační jízdy. Jsou nuceni překračovat frekventovanou silnici mimo vyznačené přechody, které jsou vzdáleny na obě strany, nebo použít chodník na straně u kolejí, který je v dezolátním stavu a navíc je rozdělen vedví lampami veřejného osvětlení.

Zaslal: Pavel Ehrlich, 21.10.2020 v 13:03

Praha 6-
 
 

Papírenská, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 26.10.2020 11:42

Vážený pane Ehrlichu,

nejprve se podívejme na Váš námět z hlediska našich kompetencí, tedy umístění přechodu pro chodce. V zákoně o provozu na pozemních komunikacích není nikde řečeno, že přecházet lze pouze po přechodu. Taková povinnost platí pouze pokud je takový přechod blíže, než 50 m, jinak lze přecházet takřka kdekoliv. V § 78 odst. 2 cit. zákona se dále uvádí, že dopravní značení se má umisťovat pouze v nezbytně nutném rozsahu. Tj. je třeba si zodpovědět otázku, zda je umístění přechodu nezbytné. Odpověď nalezneme v ČSN 736110 "projektování místních komunikací", kde je na obr. č. 33 graf (viz příloha), na jehož jedné ose se vynáší frekvence přecházejících chodců ve špičkové hodině a na druhé frekvence projíždějících vozidel v téže hodině. Na základě těchto 2 hodnot padne příslušný případ do jedné z oblastí - a) nejsou nutná opatření, b) je potřeba přechod/místo pro přecházení, c) je nutný dělený přechod (s ostrůvkem), d) je nutná světelná signalizace. Hraniční hodnoty mezi první a druhou oblastí je např. 300 vozidel/hod. a 300 chodců/hod., nebo 700 vozidel a 50 chodců atd. Je zřejmé, že těchto hodnot zde není zdaleka dosaženo (zejména co se týče chodců). Přechod tedy není potřebný. Dalším faktem je existence chodníku na JZ straně - chodci mohu od zastávky jít JV směrem po přilehlém chodníku. Zanedbaná údržba asi není tím pravým důvodem pro umístění přechodu - až se chodník zruší, pak to bude určitý argument. A třetím faktem je, že pokud se bavíme o přístupu na pobřežní smíšenou stezku, tak tam není návaznost, pokud nepočítáme s vyšlapanou pěšinou. Přiznejme si, že současné řešení přístupu k zastávce není právě ideální - rampy jsou vyústěny do vozovky (byť minimálně frekventované) a po ní se musí dojít k Papírenské, nebo jít po vyšlapané pěšině. Pokud by HMP přišlo se záměrem, že se mezi domem a garážemi umístí nějaké pěší propojení (řádné schodiště, případně bezbarierová rampa), tak tady by už přechod, vyústěný na začátek smíšené stezky, dával větší smysl. To je však otázka na Magistrát HMP, nikoliv na MČ.

(Pozn. CHS: Podnět každopádně předáváme k vyjádření i na MHMP.)

S pozdravem

Ing. Radek Polák
referent dopravního značení
oddělení státní správy
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Papírenská, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Auta parkující ve vchodu do podchodu

Praha 6, 13. listopad 2012 S odpovědí

Přechod na zastávku Kavalírka

Praha 5, 04. červen 2015 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty