Příliš krátká doba zelené na semaforu na Francouzské u potravin Vávra

Doba na přechod docela široké vozovky na Francouzské u potravin Vávra (odhadem 15m) je cca 3 vteřiny. Dnes mě málem přejel motorista, jelikož jsem stihla dojít asi do třetiny a ještě mi málem vynadal. Asi před týdnem jsem byla svědkem, kdy tramvaj téměř přejela staříka s holí, jenž byl už asi 5 vteřin po limitu a došel jen na konec kolejiště. Toto není normální! Snažím se vycházet už na oranžovou, abych došla alespoň do 2/3 a to jdu svižným krokem. Pokud náhodou projede tramvaj během 'naší' zelené, už nestíháme ani vyjít a čekáme další minutu a půl.

Zaslal: Jiřina Rosenkrancová, 15.07.2020 v 22:15

Praha 2-

Francouzská, Praha 2

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 19.07.2020 00:00

Dle informace z MČ Praha 2 byl podnět předán na MHMP příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který má SSZ ve své kompetenci.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 19.07.2020 00:04

Vážená paní Rosenkrancová,

děkujeme Vám za podnět ke světelně řízené křižovatce Francouzská – Blanická. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. prověřila Váš podnět s následujícím stanoviskem:

Podnět týkající se přecházení na křižovatce Francouzská – Blanická jsme prověřili místním šetřením. Délka volna pro chodce na obou přechodech přes Francouzskou ulici je 5 sekund při délce cyklu 60 sekund. Světelná signalizace na křižovatce Francouzská – Blanická není vybavena pro dynamické řízení, takže se volno obou tramvajových oblouků vybírá v každém cyklu řízení, tedy i v případě, že neprojíždí žádná tramvaj. I při délce volna 5 sekund kritických tramvajových odbočení, zabírá výběr těchto tramvajových signálů velkou část cyklu z důvodu dlouhých mezičasů ke kolizním signálním skupinám. Na křižovatce Francouzská – Blanická není s ohledem na nutné třífázové řízení a vysoké mezičasy téměř žádná rezerva pro variabilitu délek volna jednotlivých signálních skupin při délce cyklu 60 sekund, který je na křižovatce v provozu v denních hodinách. Kratší délky cyklů jsou pro chodce výhodné, neboť čekací doby na volno jsou nízké. Pokud by byla navržena úprava spočívající v prodloužení volna pro chodce, znamenalo by to v tomto případě (do doby obnovy světelné signalizace a umožnění dynamického řízení) prodloužení délek cyklů na dvojnásobek při zachování koordinace se sousední řízenou skupinou křižovatek na náměstí Míru nebo nevhodné zrušení koordinace. Prodloužení délky cyklu by znamenalo prodloužení čekacích dob všech účastníků provozu, tedy i tramvají a chodců., a proto takové řešení nemůžeme doporučit. Po obnově signalizace bude umožněno dynamické řízení a tramvajové oblouky se budou vybírat pouze po nároku tramvají, což umožní větší variabilitu délek volna i pro chodce. V současné době se projednává poslední stupeň projektové dokumentace pro obnovu světelné signalizace.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 74, odst. 1), zelená pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, nýbrž pouze ke vstupu chodce do vozovky. Pokud chodec vstoupil do vozovky na zelenou a poté se rozsvítí červená, smí chodec během této červené dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Světelná signalizace s tímto ustanovením zákona počítá. To znamená, že po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro kolizní vozidla vjíždějící na přechod tzv. vyklizovací čas, během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku. To platí i pro chodce, který vstoupil do vozovky v poslední sekundě své zelené a přechází tak již téměř celý přechod na červenou. Signál pro chodce se znamením Stůj (červená) znamená, že chodec nesmí vstupovat do vozovky, nikoli dokončovat přecházení.

S pozdravem

Ing. Eva Kosteasová
Ved.odd. řízení dopravy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Francouzská, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty