Nebezpečná situace v parku Mrázovka

Výsledek toho, že lidem dáváme pouze jehly a drogy a neposkytujeme jim skutečné vnitřní zázemí k použití.
Park Mrázovka je nyní nebezpečným parkem, který je plným lahviček s drogami, jehlami a spoustou odpadků, které feťáci za sebou zanechávají.
Schránky na jehly, které jsou zde umísťěny přitahují pouze lidi, kteří sem přicházejí veřejně drogy užívat, tyto schránky problém nevyřeší.
V parku by neměli být žádní uživatelé drog. Přemýšlejte o tom?!

Čištění/úklid každý den také nic neřeší, protože může být pozdě, až se nějaké dítě (nebo i pes) bodne o jehlu, popřípadě sebere plastovou krabičku s metadonem/subotexem nebo co to je za náhražky. V blízkosti obou dětských hřišť je plno jehel a lahviček od náhražek. Mladí sedící na schodech aplikující si drogy, to je k vidění v parku Mrázovka. A ani security jim v tom nezabrání. Další takové místo je dětské hřišťě Červený vrch (pozn. CHS: myšleno patrně Černý vrch), dětské hřišťě na Skalce.

Moje rada:
1. Uzavřete park a proveďte kompletní vyčištění parku (včetně keřů).
2. Dokud nebude hlavní město Praha pro uživatele drog zajišťovat vnitřní prostor pro užití a důsledně hlídat jeho dodržování, aby se náhražky neprodávali dole na Andělu nebo již zmíněná aplikace v parku. Dokud se budou jehly distribuovat pouze oknem, hřiště v tomto parku by měla být trvale uzavřena, aby se zabránilo nebezpečným situacím.

Zaslal: Petr Novák, 28.04.2020 v 12:32

Praha 5-
 
 
 
 
 
 
 
 

Mrázovka, Praha 5

Aktualizace podnětu

06.08.2020

Bjorn přidal následující aktualizace podnětu:

Vážená paní starostko a Vážený pane Vacku,
pevně věřím, že řešení již poskytl pan Novák. Poskytněte uživatelům drog zázemí, kde mohou drogy užívat uvnitř objektu a nemusí využívat k tomu naše ulice a parky. Zároveň nemusíte vynakládat nemalé náklady na ostrahu a policie se může věnovat jiným věcem, než naháněním těchto drogově závislých po parku. To, že navýšíte počet osob na ostrahu/security, problém absolutně nevyřeší. Ostraha je na jedné straně parku a na druhé se vesele užívají drogy, nemluvě o injekčním stříkačkách a neskutečném nepořádku, který za sebou nechávají. V současné době léčíte příznaky problému, ale je potřeba léčit zdroj a podstatu problému. Nechceme, aby lidé používali tvrdé drogy ve veřejném prostoru! Je toto zvláštní přání? Takže pokud jim poskytnete “drogy” zdarma (a tady musím podotknout, že tito lidé jsou nemocní a musí se jim pomoci, to plně chápu), musíte jim poskytnout také zařízení, kde si mohou drogy aplikovat. Možná by bylo dobré se inspirovat v zahraničí, kde takovéto místnosti existují a drogově závislými jsou využívány př. Německo, Nizozemí, Kanada.
Jak jsem již napsal na začátku, já pevně věřím, že budete řešit podstatu/příčinu a ne jen symptomy.

#European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) #Kontaktní centrum STAGE 5 #Zdeněk Hřib - primátor #Prahy Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Zdroj:

https://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms_en?fbclid=IwAR1YgYdC0ZA-O8h652cwDbbhxrAt0zPGpKHk2Pzp_4LvfYpP9yAvH5qtcc0#:~:text=Drug%20consumption%20rooms%20are%20professionally,other%20risky%20and%20unhygienic%20conditionsKomunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 06.08.2020 06:51

Vážený pane Nováku,

starostkou Městské části Praha 5 mne byla předána k vyřízení Vaše stížnost týkající se z Vašeho pohledu neuspokojivých bezpečnostních a hygienických poměrů v parku Mrázovka, na dětském hřišti na Černém vrchu (v textu píšete nesprávně Červeném vrchu) a dětském hřišti na Skalce, které se nachází v centrální oblasti městské části Prahy 5.

Vedení městské části Prahy 5 věnuje bezpečnostní situaci ve vyjmenovaných lokalitách trvalou pozornost. Proto v parku Mrázovka, stejně jako na dětském hřišti na Černém vrchu sousedícím s parkem Husovy sady a v parku na Skalce, navýšila Městská policie Praha 5 od letošního jara počet svých průběžných kontrol. Nicméně z kapacitních důvodů přesto není možné do zmíněných lokalit, a zejména do parku Mrázovka, umístit stálou hlídku.

Z tohoto důvodu jsou jejich služební aktivity doplněny činností certifikované bezpečnostní agentury, jejichž pracovníci provádí každodenní monitoring veřejného pořádku včetně pochůzkové činnosti v oblasti parku Mrázovka, Husových sadů a přilehlého parku na Černém vrchu a parku Na Skalce. A operativně řeší narušování veřejného pořádku.

Významným dílem také pomáhají ke zlepšení hygienických a bezpečnostních poměrů ve zmiňovaných lokalitách dvě certifikované organizace (provádějící sběr nebezpečného dopadu), jejichž smluvní pracovníci provádí na základě objednávky Odboru OSO ÚMČ Praha 5, pravidelný úklid zmíněných parků a dětských hřišť. V rámci své každodenní práce se zaměřují zejména na odstranění nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Jejich činnost je doplněna standardním úklidem zajišťovaným Odborem správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5, v jehož gesci je zajišťování správy veřejné zeleně (parků, dětských hřišť a sportovišť) a zajišťování čistoty a pořádku veřejného prostranství.

Přes všechno úsilí odpovědných pracovníků ÚMČ Praha 5, městské policie, spolupracujících neziskových organizací a také bezpečnostní agentury, se mohou vyskytnout dílčí nedostatky v zajištění bezpečnostních opatření a úklidu ve Vámi jmenovaných lokalitách. Nicméně jsou okamžitě na základě připomínek a stížností občanů operativně řešeny.

Mgr. Josef Vacek, vedoucí odboru soc. problematiky a prevence kriminality MČ Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Honza: Je smutné, že se nikdo nestará?
Čekáme, až dítě onemocní?
30.06.2020 v 14:46    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Mrázovka, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty