Velmi krátký interval na přechodu pro chodce v ulici Jandova, Praha 9

Zelená na přechodu pro chodce, v ulici Jandova na Vysočanské, svítí jen pár vteřin. I mladému člověku trvá přejít déle. Agresivní řidiči pak najíždějí a troubí na chodce, kteří nestihli přejít celý přechod, protože na semaforu již vidí červenou a asi si myslí, že šli na červenou. Je to dost nepříjemné, nemluvě o starších lidech, kteří potřebují na přejití mnohem déle.

Zaslal: Katka Jelínková, 02.04.2020 v 13:14

Praha 9-

Jandova, Praha 9

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.04.2020 08:57

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile obdržíme odpověď, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 20.04.2020 13:02

Vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

„Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět ke světelně řízené křižovatce Sokolovská - Freyova. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. prověřila Váš podnět s následujícím stanoviskem:

Dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., § 74, odst. 1), zelená pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, nýbrž pouze ke vstupu chodce do vozovky. Pokud chodec vstoupil do vozovky na zelenou a poté se rozsvítí červená, smí chodec během této červené dokončit přecházení až ke světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem. Světelná signalizace s tímto ustanovením zákona počítá. To znamená, že po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro kolizní vozidla vjíždějící na přechod tzv. vyklizovací čas, během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku. To platí i pro chodce, který vstoupil do vozovky v poslední sekundě své zelené a přechází tak již téměř celý přechod na červenou. Signál pro chodce se znamením Stůj (červená) znamená, že chodec nesmí vstupovat do vozovky, nikoli dokončovat přecházení.

Upozorňujeme, že pokud je chodec ohrožován odbočujícími vozidly, v tomto případě pouze vpravo odbočující vozidla z Kolbenovy ulice, jedná se o porušení zákona č. 361/2000 Sb., jehož řešení je v kompetenci Policie ČR. Prodloužení chodeckého volna nezamezí případnému porušování zákona.

Na závěr sdělujeme, že přechod přes komunikaci Jandova za nebezpečný nepovažujeme. Je poměrně málo frekventovaný a intenzity odbočujících vozidel z Kolbenovy ulice doprava jsou také nízké. Během opakovaných místních šetření k ohrožování chodců vozidly nedocházelo a dle statistik PČR zde za posledních pět let nedošlo k žádné nehodě vozidla s chodcem na celé křižovatce.

Bezpečnost přechodu i délku volna na tomto přechodu, která je v souladu se schváleným dopravním řešením 7 sekund, považujeme za vyhovující vzhledem k místním dopravním poměrům."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Jandova, Praha 9

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty