Vyšlapané cesty u smart lavičky na Vítězném náměstí

Vyšlapaná holá místa v trávníku a obecně zanedbaný stav okolí kontrastuje se 'smart' konceptem lavičky u zastávky na Vítězném náměstí.

Zaslal: Libor Engelthaler, 22.01.2020 v 06:24

Praha 6-
 
 

Vítězné nám., Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 23.01.2020 22:23

Smart lavičku na Vítězném náměstí osadil Magistrát hl.m. Prahy bez
předchozího projednání se správcem plochy. Nebyl dořešen přístup k lavičce.
Navíc se travnatá plocha otevřela pro volný přístup veřejnosti v
souvislosti se vznikem místa pro setkávání Šesťák. Při tomto záměru je
zcela evidentní, že travnatá plocha nemůže takovému zatížení odolat. Kdyby
byla plocha využívána pouze k rekreačním účelům a posezení, jistě by stav
nebyl až takový. Problémem ale je, že většina obyvatel je neukázněná a líná
a zkracuje si cestu přes plochu zeleně, byť časová úspora je v řádu
několika vteřin. Vzhledem k tomu, že plocha má i nadále zůstat volně
přístupná, není možné trávník udržet. Navíc je plánována celková obnova
uspořádání a vzhledu celého náměstí, a proto by bylo zbytečné investovat
nyní nemalé finanční prostředky do úpravy této plochy.

Bc. Jana Čapková
referent veřejné zeleně
Oddělení samosprávných činnosti
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad MČ Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 04.02.2021 13:07

Dobrý den,

chytrá lavička byla již před rokem z prostoru Vítězného náměstí odstraněna. Vyšlapané cesty s ní tedy již nesouvisí. Vznikly v důsledku chování neukázněných občanů, kteří si zkracují cestu k autobusové a tramvajové zastávce Vítězné náměstí. MČ Praha 6 se před několika lety snažila tyto vyšlapané cesty zrušit – v celém pošlapaném prostoru byl položen travní koberec. Chvíli vypadal prostor velmi hezky, nicméně v průběhu následujících několika měsíců byl travnatý prostor opět poškozen a vyšlapané cesty byly znovu obnoveny. Pokusili jsme se proto následně vyjednat legalizaci hlavního průchodu přes tuto plochu a zbytek prostoru revitalizovat. Navrhovaný projekt však neschválil odbor památkové péče MHMP. Proto MČ Praha 6 již nebude na revitalizaci tohoto prostoru vynakládat žádné finanční prostředky a počká na realizaci vítězného architektonického návrhu podoby Vítězného náměstí, jehož součástí je i úprava této plochy.

S pozdravem

Ing. Ludmila Baumová
vedoucí Oddělení městské zeleně
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Vítězné nám., Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty