Auta parkující na přechodu

V křižovatce ulic Choratická a Hlavní stávají auta na přechodu nebo těsně před ním. Ulice vede k ZŠ, takže tu přechází spousta dětí, které nejsou zpoza automobilů vidět. Hned na přilehlém přechodu každé ráno MP řídí provoz, toto ale neřeší.

Zaslal: Veronika Jízdná, 12.01.2020 v 19:46

Praha 4-

Choratická, Praha 4

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 09.07.2020 09:52

Z MHMP, kam jsme podnět také předali (MČ Praha 4 bohužel s naším portálem odmítá spolupracovat), nám přišlo toto:

"...Vaše konkrétní stížnost spadá do gesce Městské policie hl. m. Prahy.

V souladu s ustanovením § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii"), se strážníci Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP") podílejí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem. Jejich stěžejním úkolem je ale především zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Problematice dopravy a dopravním problémům (doprava „v klidu") se strážníci MP věnují standardním způsobem v rámci běžného výkonu služby v rozsahu, jaký jim umožňuje aktuální stav sil a prostředků.

V případě aktuálního zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání doporučujeme ihned oznámit takovou skutečnost prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 na Centrální operační středisko MP, které pak učiní další opatření k zajištění bezprostřední nápravy nežádoucího stavu..."

CHS: Zkoušíme podnět předat na MP Praha 4.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Schreiberová : Pane Mgr. Ludvíku Klemo, náměstku pro výkon služby, jak vyřešíte tento případ?
Auta parkující na přechodu pro chodce přes křižovatku ulic Choratická a Hlavní
16.01.2020 v 17:16    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Choratická, Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Neprůchozí chodník v Jižní XIII

Praha 4, 20. únor 2014 Vyřešený

Propadají se dlažba u mostu v Michelské

Praha 4, 05. listopad 2013 Vyřešený

Pod Palmovkou

Praha 8, 10. březen 2012 S odpovědí

Parkování aut na trávníku

Praha 10, 12. březen 2013 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty