Přechod pro chodce v Badeniho ulici

V Chotkových sadech mezi parkem Charlotty Masarykové a Letnou není přechod pro chodce. Jsou tam pouze přerušované čáry, které auta nerespektují a chodce nenechají přejít a troubí na ně. V ulici Na Špejcharu je školka a dětský klub, spousta jiných dětí a maminek s kočárky tu chodí z parku na Letnou. Nakreslit ty pruhy ve tvaru přechodu myslím není až tak velký zásadní problém. Děkuji.

Zaslal: Marketa Richterová , 12.11.2019 v 06:28

Praha 6-

Badeniho, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 14.11.2019 19:22

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile obdržíme odpověď, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
tým zmente.toPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 14.11.2019 19:27

Pro vyznačení „přechodu“ pro pěší lze využít (dle platné ČSN 73 6110 – ve znění změn) dva rozdílné způsoby. „Klasický“ přechod je vyznačen zpravidla vodorovným (V 7a) i svislým (IP 6) značením a platná právní úprava (zákonem č. 361/2000 Sb.) ukládá jak pěším, tak i motoristům jisté povinnosti, které do značné míry upřednostňují na přechodu chodce (pozor – nevztahuje se na vztah tramvaj-chodec). Tam, kde intenzita provozu pěších nezavdává důvod ke zřízení klasického přechodu, lze zřídit tzv. místo pro přecházení. I zde se používá příslušné vodorovné (V 7b) i svislé (A 12a) dopravní značení, preference pěších dle předchozí varianty zde ale není.
Badeniho ulice je místní komunikací I. třídy a jako taková je v přímé správě hl. města; státní správu zde vykonává Odbor pozemních komunikací a drah MHMP. Ten se obdobným podnětem již v minulosti opakovaně zabýval a rozhodl, že stávající úprava je přiměřená a měnit se nebude.
13.11.2019

Ing. René Fiala
referent dopravy a komunikací
Oddělení správních činností
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 18.11.2019 19:31

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl.m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah:

"Dobrý den,

K Vašemu zaslanému podnětu Vám sdělujeme, že na vyznačeném místě v ulici Badeniho se nejedná o přechod pro chodce, ale o místo pro přecházení. Na tomto místě tak platí pro všechny účastníky provozu jiná pravidla než na přechodu pro chodce. Na místě pro přecházení nesmí řidič vozidla chodce přecházející pozemní komunikaci ohrozit a chodci smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhle změně směru nebo rychlosti jízdy."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Markéta Vondráčková: Kdy se tam naposled dělalo sčítání dopravy a jaké byly výsledky pane Ing. René Fialo,
referente dopravy a komunikací, z Oddělení správních činností, z Odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 ??????

Prosím o konkrétní odpověď a jednoznačná data.
19.11.2019 v 13:59    

Chodci Sobě: Jen poznámka: jde o místo pro přecházení. K tomu nakreslení pruhů je potřeba víc než vzít kyblík a štětku, ale samozřejmě se také přimlouváme za bezpečnější přechod, je to opravdu frekventované místo.
12.11.2019 v 06:33    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Badeniho, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.