Nebezpečný přechod Práčská

Přechod se nachází na rozhraní ulic Záběhlická/Práčská, vede k ulici U Splavu. Je umístěn mezi zatáčkami a je nedostatečně včas a výrazně označen (zřejmě dáno i pomalovanou zdí), řidiči ho naprosto ignorují. Pokud zastaví řidič jedoucí ze Záběhlické, řidič jedoucí od Hostivaře brzdí smykem centimetry od chodce. Navíc chodník vedoucí na přechod od ulice U Zahradního města je velmi úzký a téměř pod úrovní vozovky. Při současném stavu provozu a nedodržování rychlosti v této části Záběhlic, je přecházení na tomto přechodu každodenním riskováním života.Děkuji za jakékoliv zlepšení stavu.

Zaslal: Lenka Vodrážková, 11.11.2019 v 06:16

Praha 10-

Práčská, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.11.2019 06:18

Přechod pro chodce U splavu/ Záběhlická je od doby vzniku v r. 2003 pod neustálým dohledem našeho odboru a je opakovaně upravován a doplňován dle aktuální dopravní situace a potřeb občanů (v roce 2011 byl doplněn o vodorovné dopravní značení - optická psychologická brzda, v roce 2013 bylo stávající svislé dopravní značení IP6 přechod pro chodce zvýrazněno reflexním podkladem a v roce 2014 dále doplněno o vodorovné dopravní značení – symbol chodce). Dle našich poznatků z místních šetření i za účasti zástupce Policie ČR, jehož písemné stanovisko je zákonným podkladem pro jakékoliv změny v dopravním značení, šířkové parametry a směrové vedení komunikace nedovoluje v drtivé většině případů motoristům projíždět daný úsek rychlostí vyšší jak 30-40 km/h. Nedávné písemné stanovisko Policie ČR, odboru dopravního inženýrství: "Bylo provedeno místní šetření v předmětné lokalitě a nebyly shledány opodstatněné důvody pro změnu dopravního značení nebo změnu dopravního režimu. Přechod pro chodce je označen dostatečně."

V minulosti byla občany navrhována instalace zpomalovacích prahů. Tak však vede ke zvýšení hlukové hladiny a k možným otřesům vozovky, které by mohly být příčinou porušení statiky přilehlých nemovitostí. Navíc na komunikace, které jsou pojížděny autobusy MHD, stanovení na osazení zpomalovacích prahů nevydáváme. Přejížděním prahů dochází k poškození autobusů a jsou i nebezpečné pro cestující. Právě z podnětu Dopravního podniku hl. m. Prahy se aktuálně projednává instalace dopravních značek zúžená vozovka a snížení max. povolené rychlosti na 30 km/h v navazujícím směrovém oblouku u objektu Záběhlická 143, čímž se doufáme sníží rychlost vozidel jedoucích ve směru ke Švehlově ul.

Je nám líto, ale za stávajícího stavebního stavu nenalézáme jiné možnosti, jak stav změnit (komunikace jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy). To, že řidiči ignorují dopravní předpisy, je, bohužel, jev zcela běžný. Situacím, kdy z jednoho směru řidič před přechodem zastaví a z druhého ne, nedokážeme zabránit.

S pozdravem

Jitka Čuřínová
vedoucí referátu dopravy a speciálního stavebního úřadu
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Lenka Vodrazkova: Děkuji za odpověď, snižení rychlosti na 30km v této lokalitě uvítají všichni místní občané. Každopádně vodorovné značení na vozovce je ve špatném stavu z obou směrů, na některých místech je skoro sjeté, nebylo obnoveno snad od doby, kdy bylo na místo přidáno.To se dá řešit jak?
12.11.2019 v 09:46    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Práčská, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.