Parkování u schodů – Tádžická

Auta parkují těsně u schodů do domu. Asi si řidiči neuvědomují, že když jdete po schodech dolů, musíte sejít i na chodník/silnici pod nimi.
Někdy parkují tak těsně, že se musí použít vedlejší schody.

Zaslal: Anonymní uživatel, 04.11.2019 v 06:32

Praha 10-

Tádžická, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 05.11.2019 16:46

Dobrý den,

zákaz stání zde platí, je třeba řešit s policií (pozn. CHS: předáváme na obvodní pracoviště MP).

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10

Přiloha:
Soubor (png)


Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 18.11.2019 19:29

Dobrý den.

na portálu Chodci sobě se řeší problematika Tádžická, Praha 10, a to stání u schodišť bytového domu, které ústí přímo na pozemní komunikaci (není chodníkem). Situaci strážníci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 10 řeší ve spolupráci s ÚMČ Praha 10, protože se věc nejeví zcela jednoduchou. V průjezdním profilu jednosměrné komunikace se nachází dopravní značení B28 – Zákaz zastavení (po pravé straně ve směru jízdy) a B29 – Zákaz stání (po levé straně ve směru jízdy). Tento průjezdní profil patří městu. Vedle průjezdního profilu se po levé straně nachází zálivy s veřejně přístupnou účelovou pozemní komunikací, která je vlastnictvím SVJ bytového domu. Se silničním správním úřadem byla konzultována platnost zákazu stání. Bylo nám sděleno, že se tento týká průjezdního profilu, nikoli zálivů. Pakliže by tomu tak bylo, nelze vozidla v zálivech, tedy i ta před schodišti, řešit za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích, pakliže by nezasahovala do jízdního pruhu, tedy průjezdního profilu. Je třeba podotknout, že prostory před schodišti nejsou nijak stavebně upraveny a tedy nelze určit, která část je určena chodcům a která vozidlům. Domy jako takové mají totiž vždy dva vchody, které nebyly historicky využívány stejným způsobem. Vždy se především využívaly vchody, které ústily na chodník oproti vchodům, které ústily na pozemní komunikaci. V současnosti (po odprodeji bytů SVJ) se zvedl zájem o vchody, které byly prakticky téměř nevyužité.

Dne 11. 11. 2019 se uskutečnila schůzka zástupců odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu MČ Praha 10, dopravního inženýra z Policie České republiky a zástupce Obvodního ředitelství Městské policie Praha 10, ze které vzešla potřeba změny dopravní situace v daném místě tak, aby se vyhradily prostory pro vozidla a pro pěší. Situaci je však třeba upravit nejen pro ulici Tádžickou, ale pro všechny ulice lokality bytových domů Vlasta. Vznikla potřeba celou situaci zkonzultovat se všemi SVJ bytových domů. SVJ by měla být odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu MČ Praha 10 v následující době kontaktována s návrhem dopravní situace jak by měla vypadat a jak ji bude možné realizovat.

Za těchto okolností lze od strážníků MP očekávat řešení pouze těch přestupků, které jsou nesporné. Kontroly na porušení zákona strážníci ve zvýšené místě provádějí. Věříme, že se do budoucna vyřeší podstata problému, která umožní chodcům využívat tu část pozemní komunikace, která je před schody. Všem obyvatelům bytových domů Vlasta, kterým není situace lhostejná, doporučujeme, aby se obraceli na vedení svých SVJ, která by se následně měla obracet na odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje úřadu MČ Praha 10 s podněty a připomínkami k celému problému.

Bude - li zájem o pomoc s řešením konkrétních problémů, které se budou týkat dopravní situace, či veřejného pořádku, lze se přímo obracet na příslušné strážníky okrskáře, viz odkaz http://mppraha.cz/2-articles/uncategorised/166-okrskar.V případě potřeby neprodleného řešení závažnějšího problému je možné kontaktovat Městskou policii hl. m. Prahy prostřednictvím tísňové linky 156, anebo přímo operační středisko Obvodního ředitelství MP Praha 10, ul. Počernická 634/95, tel. 222 02 5650-51.

S pozdravem

Ing. Michal RIDL
ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Monika Hermanová: Prosím městskou policii Prah, aby bezohledné agresivní řidičské bezmozky automobilů SPZ 7AP 5939 a 8S3 5948 bez milosti pokutovala.

Dále městskou polici žádám o opakovanou a trvalou kontrolu tohoto místa.

Prosím také o zpětnou písemnou vazbu od policie na tyto internetové stránky, zda přáním občanů a tedy také daňových poplatníků, vyhověla, kolikrát zasáhla a kolik pokut a v jaké výši vybrala.

Monika Hermanová
04.11.2019 v 12:18    

Daniel Čech: Dobrý den,
nemá předpokládám smysl žádat městskou policii o cokoli na tomto webu, navíc v diskuzi pod článkem, je potřeba žádat na kontaktech viz zde https://mppraha.cz/utvary-mp/or-praha-10, kde si lze sehnat i telefon na příslušného okrskáře.
06.11.2019 v 09:47    

Simona Knotková: Tak, tak, pane Čechu, a dobrý večer přeji,
hlavně abyste se nemusel starat, abyste nemusel nic dělat, a také nic kontrolovat. Co se děje za nepravosti v praze 10 Vás zřejmě asi nezajímá.
Ano, chápu, nemáme Vás rušit, musíte pak psát a odpovídat.

Nějaké trvalé stavebně technické řešení zamezující neoprávněné parkovaní, na co?
Městská, občany volená, samospráva Prahy 10 asi také nemá zájem.

Nebo, že by se čekalo až tam "zařve" při couvání autíčkáře nějaké malé dítě?!?
To se pak budou ronit na radnic Prahy 10 krokodýlí slzy?!
14.11.2019 v 18:33    

Chodci Sobě: Paní Knotková, teď jste ale vedle. Pan Čech s námi už dlouho a skvěle spolupracuje, viz mnoho zodpovězených a vyřešených podnětů v Praze 10, na kterých má veliký podíl. Spolupráce na rozdíl od některých jiných městských částí opravdu funguje a moc si jí vážíme. Tady je to opravdu nešťastná situace, ale také předpokládáme, že řešení je především v kompetenci Městské policie. Vzhledem k tomu, že se jedná o místo pod schody do domu, asi zde nelze jednoduše stanovit instalaci nějakých zábran proti neoprávněnému parkování, to už by asi vážně musely být úplně všude. Zkuste prosím také kontaktovat MP Praha 10, my jsme to udělali, čekáme na odpověď. Díky, hezký večer.
14.11.2019 v 20:34    

Daniel Čech: Vzhledem k nejasnostem ohledně rozsahu platnosti značek B29 na levých stranách vozovek ze strany obyvatel i MP, vyvolaným nestandardními majetkovými poměry, jsme oslovili společenství vlastníků jednotlivých objektů s návrhem nahrazení svislé značky na začátku ulice několika vodorovnými v konkrétních místech. Ty by si však na svých plochách pod schodišti hradila společenství sama, stejně tak stavební úpravy v případě zájmu tam stání znemožnit fyzicky.
19.11.2019 v 22:09    

Patrik: Mám za to, že kdo preferuje bezpečí pro chodce, může bez problémů použít vchod z domu na druhou stranu směrem do parkové části, kde na schodiště přímo navazuje chodník. Tyto schody u zadních vchodů historicky sloužily právě pro případy, kdy je potřeba něco přivézt autem, a to něco vyložit nejkratší možnou cestou do příslušného vchodu. Dále nic nebrání tomu, ať už vyjdu ze kteréhokoli zadního vchodu, jít po rampě směrem k radnici až na konec, a tam překonat jen pár metrů na chodník. Nějak nerozumím té hysterii tady, proč je tak zásadní skotačit zrovna pod schody zadních traktů budov, které vždy ústily na pojížděnou asfaltovou plochu (nikdy zde žádný chodník nebyl) a jako takové byly a jsou určené k zásobování objektu (resp. pro osoby uskutečňující toto zásobování), nikoli primárně chodcům, co si vyšli jen tak na špacír, ti mohou přece použít vchody na druhé straně ústící přímo na chodník do parku. Nejlepší by bylo, aby si vlastníci a nájemníci vyjasnili své priority na schůzi SVJ (zda chce většina na asfaltových plochách při zadních traktech spíše parkovat, nebo skotačit, a pak teprve tento nějaký smysluplný a z vůle většiny (nikoli výkřiku jednotlivců, jak se to děje v tomto příspěvku) vzniklý návrh prezentovat silničnímu úřadu s požadavkem na provedení úpravy. A je dobře, že takové řešení prosazuje i samotný úřad, protože když už se něco má měnit, tak ať to proboha aspoň vyhovuje většině!
20.11.2019 v 14:26    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Tádžická, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty