Nebezpečný přechod přes Strakonickou

Nebezpečný přechod je umístěn na dvouproudové rychlostní silnici. Sice je zde omezena rychlost, ale situaci to v podstatě neřeší. Řešením by byl nadchod či podchod.

Zaslal: Anonymní uživatel, 14.05.2012 v 15:45

Praha - Zbraslav-

Strakonická, Praha - Zbraslav

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.04.2013 16:01

Komunikace Strakonická je ve správě ŘSD ČR. Podnět bude přeposlán.

S pozdravem

Štěpán Vacek
vedoucí Odboru místního hospodaření
ÚMČ Praha–ZbraslavPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Tom: Je ten přechod opravdu nebezpečný? Pokud vím, je pro řidiče velmi zřetelně označen a ačkoli tam nejezdím zrovna často, nebezpečnou situaci jsem na tomto místě nezažil.
15.05.2012 v 14:17    

Martin Šubrt: Je nebezpečný... Obecně je to neřízený přechod na rychlostní komunikaci, kde ho řidiči často vůbec nečekají, takže jeho slušné označení ani tolik roli nehraje. O nebezpečí na takových místech svědčí i podobný přechod na severu Prahy na Lipské u letiště. Ten je dokonce "označen" tak dokonale, že je na něm semafor. Přesto je to pro řidiče vlastně semafor na dálnici, který se objeví zcela nečekaně. Také tam bohužel nedávno došlo k nehodě s chodcem se smrtelnými následky.

Ano, řešení je nadchod či podchod, ale je nepravděpodobné, že na něj někdo bude mít peníze. Semafor také není řešení, protože ten nic nemění na tom, že se objeví náhle, tj. nezbývá než přechod buď zrušit a nebo chodci/řidiči na daném místě musí být proklatě opatrní.
15.05.2012 v 15:14    

Petr Košan: Souhlasím, že přechod je nebezpečný. Jen malá drobnost - silnice zde není již označena jako rychlostní, je to "pouze" silnice I. třídy. Faktem je, že se jedná o extravilán, že zde řidiči brzdí z obvyklé rychlosti min. 90km/hod na 50 km/hod (v lepší případě brzdí) a navíc přecházení přes 2 jízdní pruhy v jednom směru není bezpečné ani v klasickém městském prostředí.
Čili řekl bych, že se jedná o jeden z nejkritičtějších přechodů na území hl.m. Prahy.
16.05.2012 v 13:23    

Viktor: Takže by se měl zrušit?
16.05.2012 v 22:34    

Petr Košan: Takže by se měl nahradit pod- či nadchodem.
17.05.2012 v 23:52    

Viktor: A kolik lidí pak použije nadchod - a kolik zůstane u přechodu?
Vyhazování peněz jen proto, že to hezky vypadá, není dobrý nápad.
18.05.2012 v 00:14    

Tom: Estetiku bych prozatím nechal stranou, předně se bavme o bezpečnosti. Pokud je místo skutečně tak nebezpečné, jak říkají pánové Šubrt a Košan, pak je na místě uvažovat o náhradě (Viktore, náhradě, nikoli doplnění - tak to patrně myslel p. Košan) přechodu bezpečnější variantou. Nutno dodat, že podchod i lávka (nadchod je s prominutím příšerné slovo) mají tu nespornou výhodu, že neomezují plynulost dopravy na silnici. Přechod by potom měl být zrušen proto, že když už vedle bude pro pěší existovat téměř rovnocenná alternativa (podchod, lávka), není rozumné omezovat plynulost (a tím i trochu bezpečnost) provozu na silnici.

Nakonec o tom, zda a jak peníze "vyhodit", by snad měla rozhodnout místní samospráva, čili do jisté míry i místní občané - a ti by jistě nepodpořili vyhození peněz za zbytečnou lávku.
18.05.2012 v 09:24    

Martin Šubrt: Nedokážu odhadnout počet přecházejících lidí za den, ale vzhledem k okolní zástavbě to budou jednotlivci. Odhaduji s ohledem na okolní "zástavbu", třeba mě někdo opraví. Ono je strašně složité dneska sehnat jednu, dvě krabice vína na lávku. Ta by ještě měla být bezbariérová a to už máme třeba čtyři krabice vína... To prostě kvůli třeba pěti lidem denně nikdo nedá. Osobně bych nějak zpomalil ta vozidla, lehce zúžil pruhy, ale samozřejmě ponechal oba. Optická brzda, značení výstražné ještě dále před přechodem. Možná nějaké mírné S na pruzích komunikace před přechodem, aby řidiči měli pocit, že dojíždějí někam, kde to prostě není "dálnice" a čeká je tam něco nestandardního.

Chodci by měli být přechodem ve tvaru Z vždy nasměrováni směrem k přijíždějícím vozidlům, aby byli dobře vidět. Přechod si pozornost zaslouží, ovšem obávám se, že pravděpodobně spíš dojde k jeho zrušení...
18.05.2012 v 17:38    

Petr Košan: Počet lidí přecházejících komunikaci je různý, avšak není zanedbatelný. Ekonomicky vzato, jistě, že taková stavba bude samostatně velmi těžko ekonomicky obhajitelná a vlastně její přínosy vycházejí především z prevence kritickým situacím, vlivu na plynulost jízdy atd.
Nicméně byla tu naznačena možná řešení - zvýšení bezpečnosti úrovňového přechodu nebo mimoúrovňové řešení.
Vzhledem k tomu, že dle dostupných informací neexistuje projekt ani jednoho řešení, považoval bych za dobrý výsledek této iniciativy i skutečnost, že někdo možné návrhy zkreslí, vyčíslí náklady a následně odpovědné orgány (v tomto případě ŘSD, nikoli MČ Praha - Zbraslav) rozhodnou. Navíc v současnoti byla vypsána výzva (http://www.sfdi.cz/CZ/pdf/2012_bezpecny_prechod.pdf), do které by ŘSD spolu s MČ Praha - Zbraslav a MČ Praha - Lipence mohla tento přechod přihlásit...
21.05.2012 v 12:23    

Jan Drda: Přechod na Lipské ulici se rozhodně neobjeví řidiči zcela nečekaně. Následuje teprve po opakovaném snížení povolené rychlosti, dopravní zančce upozorňujícíc na blízkost signalizace a změně povrchu vozvoky. Zajímavá by také byla informace, kdo onu nehodu zavinil.

Co se týká tohoto přechodu - podchod nebo nadchod je holý nesmysl, stejně by se dál chodilo úrovňově. V tomto případě jsem pro zrušení přechodu s plnou odpovědností případných přecházejících.
21.05.2012 v 15:53    

Tom: Jane, ten "holý nesmysl" a že "stejně by se dál chodilo úrovňově", vyvozujete z čeho? V diskusi bývá zvykem (a je to myslím velmi dobrý zvyk) vedle vyjádření názoru také tento názor vysvětlit a obhájit. Bez toho zůstává názor (jakkoli třeba rozumný) pouze na úrovni takového s prominutím plkání. Mimo jiné nevěřím, že by člověk na onom místě preferoval nebezpečné přejití silnice před blízkým mimoúrovňovým křížením, jak tvrdíte.

K věci, pohledem na mapu jsem našel nejbližší alternativní možnost překonat Strakonickou ve vzdálenosti (letecky) zhruba 1 km směrem od Prahy a 1,3 km směrem na Prahu - to není zrovna blízko. Navíc v místě přechodu je zřetelné osídlení na obou stranách silnice, přechod zároveň patrně slouží jako spojnice mezi městskou částí Lipence a domky na opačné straně Strakonické (Báně či snad Baně).

Zrušení přechodu by tak fakticky znemožnilo bezpečné přejití Strakonické (provoz na ní myslím není takový, aby bylo možné ji, zvlášť pro lidi méně fyzicky a zrakově disponované, bezpečně překonat, zvlášť bylo-li by zrušeno omezení rychlosti, které je zřejmě vázáno právě na přítomnost přechodu). Váš návrh by prakticky odřízl část obce na západ od silnice od zbytku obce, kdy kontakt by byl možný buď více než 2km obchůzkou, nebo nebezpečným překonáváním čtyř frekventovaných jízdních pruhů. To považuji za hodně špatné řešení.
21.05.2012 v 17:13    

Petr Košan: V zásadě souhlasím s Tomem. Přechod je využíván jak spojnice na MHD na Baních, ale také pro turisty, cyklisty atp. Strakonickou v zásadě nelze jinde v blízkosti rozumně překonat a je tak jistou bariérou v území. Počty chodců zmapované nemám.

Co se týče toho, zda je nesmysl lávka či podchod si netroufám říct, ale pochybuji, že by někdo přecházel přes komunikaci při zrušení přechodu. navýšení rychlosti na 80km/h a po doplnění středových svodidel.
21.05.2012 v 17:41    

Jan Drda: Pojmem holý nesmysl bylo myšlena lávka brána globálním pohledem - taková stavba by byla finančně velmi náročná a vzhledem k minimálním chodeckým vazbám neprůchodná.
22.05.2012 v 13:15    

Tom: Čili vlastně vůbec ne holý nesmysl (sám o sobě tak hloupý a bezcenný nápad, že vůbec nemá smysl se o něm bavit a víc než ta dvě slova radikálního odsudku si nezaslouží), ale v zásadě docela dobrý nápad, který je jen z finančních důvodů pravděpodobně neprosaditelný? Abychom si, když už se o něčem bavíme, aspoň rozuměli.

PS Nezlobte se že takhle "rýpu", chci tím ukázat, jak je používání podobných silných slov pro diskusi škodlivé, hloupé a zbytečné - vlastně je to takový holý nesmysl. :-)
22.05.2012 v 13:55    

Pavlína: Dobrý den,
ráda bych přispěla názorem za řidiče. Jezdím po Strakonické denně a tento přechod dobře znám. Za pět let jsem tu viděla přecházet dva lidi. Chápu, že obě strany silnice musí být pro chodce propojeny a současný stav je nejlevnější možné řešení.

Z pohledu řidiče přechod působí jako zbytečná "buzerace". Nebýt tohoto přechodu dalo by se ze Zličína až do Příbrami jet velice pohodlně bez semaforů a přechodů.

Z pohledu chodce by mi bylo velice nepříjemné silnici v tomto místě přecházet za současného stavu. Bezbariérový přechod nyní není neboť na jedné straně je prudký svah. Podchody jsou obecně nepříjemné (fungují jako wc či plocha pro grafity).

Z pohledu rezidentů nevím, zda je pro ně lepší současný stav, kdy auta zpomalí a poté výrazně přidávají plyn (snížená hlučnost, vyšší emise) nebo mimoúrovňové řešení, kdy by byl provoz plynulý).

Z mého pohledu by bylo řešením zapustit vozovku a vytvořit nad ní lávku. Myslím si, že pokud by byl problém diskutován z pohledu řidičů podpora a naléhavost řešení by byla mnohem vyšší neboť přechod přejede denně tisícovka vozidel.
Do oblasti Jíloviště-Dobříš se stěhuje mnoho lidí, kteří v Praze pracují, takže počet aut se bude navyšovat.

Znáte někdo názor místních nebo městské části?
Portálu chodcisobě.cz děkuji za jejich práci a místo k vyjádření vlastního názoru.
Hezký den
12.04.2013 v 23:05    

Stanislav Tvrz: Místní rezident je třeba Petr Košan. Přechod rozhodně není zbytečný, pokaždé, když jsem po něm přecházel, tak tam minimálně jeden chodec byl, a většinou i někoho dalšího potkám. Podle mapy jsou sice jiná místa k překonání Strakonické ulice vzdálena pouze něco přes 1 km, ale celková nutná obchůzka je kvůli různým bariérám mnohem delší.
Pro realizaci podchodu nebo nadchodu, který by byl bezbariérový (tedy minimálně překonatelný s kočárkem a jízdním kolem) zde není v současnosti dostatečný prostor.
Strakonická ulice v tomto místě (narozdíl od Lipské) nenavazuje na rychlostní komunikaci, ale z jedné strany na silnici první třídy (s omezenou rychlostí na 90 km/h) a na druhé straně sice na výpadovou, ale přesto městskou ulici Strakonická, kde je místy povolena vyšší rychlost (80 km/h) a místy je běžná rychlost v obci (50 km/h - Lihovar, Chuchle, Lahovičky, sjezd na Zbraslav, přechod na Baních) a řidič by tedy neměl být překvapený tím, že opět projíždí obcí a opět musí zpomalit.

Názor místních bude stejný jako všude. Ti, kteří jezdí pouze autem, přechod nepoužívají a při průjezdu obcí na přechodech nedávají přednost, by byli pro zrušení přechodu bez ohledu na rezidenty. Ti, pro které je využití přechodu životní nutnost, nebo ti, kteří situaci znají, chápou potřeby pěších rezidentů nebo přechod občasně využívají, by byli pro zvýšení bezpečnosti na přechodu, nebo pro jeho adekvátní mimoúrovňovou náhradu.

Co se týče finančních nákladů, tak tam nelze hovořit o smysluplných či nesmysluplných nákladech. Strakonická ulice v podobě rychlé nebo rychlostní komunikace (s rychlostí 80km/h a vyšší) přináší rezidentům externality. Ty by měly být potlačeny jak protihlukovým opatřením, tak bezpečným místem pro překonání.
Pro zastánce vyšší rychlosti průjezdu by tedy mělo existovat rozhodnutí, zda chtějí uhradit tyto náklady, nebo zda raději sníží svoji rychlost.
23.03.2018 v 09:10    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Strakonická, Praha - Zbraslav

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chybějící přechod pro chodce

Praha - Zbraslav, 20. prosinec 2021 Bez odpovědi

Nepřehledný přechod

Praha - Zbraslav, 25. květen 2012 S odpovědí

Chybějící přechod v ulici Geologická

Praha 5, 18. červen 2012 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty