Špatně nastavený interval semaforu ul. Na Vinobraní

Dobrý den, prosím jestli by se někdo mohl podívat na nastavení intervalu semaforu v ulici Na Vinobraní, V Korytech a Jabloňová. Když se jede autem z ulice Na Vinobraní, nebo Jabloňové, tak se čeká okolo 2,5min i když není žádný provoz. Potom je to samé i z pohledu chodců. Čekáte dlouho na zelenou a pak během 3vteřin skočí červená.

Zaslal: Marek Procházka, 03.06.2019 v 16:43

Praha 10-

Na vinobraní, Praha 10

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 05.06.2019 06:26

Dobrý den,

příslušným správním úřadem ve věcech SSZ je odbor pozemních komunikací a drah MHMP, tam prosím podnět adresujte. Tam mají k dispozici podklady k nastavení signalizace (např. signální plán), ev. jsou schopni stanovit úpravu fungování.
(Pozn. Chodci sobě: Předáváme na MHMP.)

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
Vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 10.06.2019 05:22

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět.Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.06.2019 16:18

Vyjádření příslušného oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

„Děkujeme Vám za podnět ke křižovatce V Korytech - Jabloňová, který TSK a.s. prověřila s následujícím stanoviskem:

Na křižovatce jsme provedli opakovaná místní šetření. Křižovatka je součástí koordinovaného tahu řízených křižovatek v ulici v Korytech. Ve dne jsou v provozu koordinované programy o délce 80 a 90 sekund. Boční vjezdy a přechody přes hlavní směr, pokud je na ně nárok, se realizují jednou v cyklu. Zároveň je křižovatka osazena preferencí pro autobusy MHD, to znamená, že autobusy MHD si mohou své volno prodlužovat a kolizní volno naopak zkracovat. Podle schváleného dopravního řešení tato preference MHD může způsobit, že na volno z bočního vjezdu se čeká o dost déle než při běžné délce cyklu. Čekací doba může skutečně přesáhnout dvě minuty, a pokud je v tu chvíli stále nárok MHD, může dojít ke zkrácení volna pro vozidla z bočních vjezdů na minimální délku 5 sekund. Uplatňování preference MHD vůči automobilové dopravě v Praze bylo odsouhlaseno usnesením Rady hl. m. Prahy v roce 1996. V posledních letech vznikly i další dokumenty, ve kterých je zakotvena povinnost preferovat prostředky MHD. Z místních šetření vyplynulo, že při čekání na prostředky MHD dochází i k nadměrnému zdržení chodců, jak uvádíte.

Vzhledem k výše uvedenému zpracujeme úpravu logiky řízení, která bude spočívat v navržení zkrácení cyklu a úpravy parametrů preference MHD. S ohledem na napojení tří křižovatek do koordinované skupiny bude potřeba upravit řízení na všech těchto křižovatkách. Po zpracování těchto úprav předáme dokumentace ke schválení na silniční správní úřad, který má schválení těchto úprav ve své kompetenci."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Na vinobraní, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty