Zastaralá infrastruktura - Malvazinského náměstí - před Albertem.

Mám podnět pro radnici městské části Praha 5,a to restrukturalizaci “Malvazinského náměstí- místo před Albertem ”

Malé náměstí, které může v budoucnu fungovat jako tzv. “červený koberec” pro okolí, je momentálně ve velmi špatném stavu. Auta zabírají náměstí kvůli špatné a zastaralé infrastruktuře. Dlažba je ve velmi tristním stavu a není zde vůbec žádná zeleň, žádné stromy, které by v létě mohly chodcům poskytnou, tak potřebný stín. Lavičky jsou ošklivé a po většině využívány lidmi, kteří zde konzumují alkohol již od časných ranních hodin, hází své láhve a cigarety do malého trávníku, protože tam není nic jiného než plevel. Můj návrh můžete vidět viz níže, jak by se místo dalo vylepšit, a to např: parkování (výhodnější krátkodobý pobyt, 30 minut parkování povoleno pouze mezi 9-18 h). Toto parkování by bylo pohodlnější pro místní obyvatele a ty, kteří plánují udělat nákup v malém supermarket Albert. To by zamezilo tomu, že zde parkují mimopražští, kteří se svezou autobusem na Anděl a pokračují dál do práce, zatímco jejich auto blokuje celý den místo pro ty, kteří si chtějí jen zastavit a nakoupit. Malá zeleň na chodnících zase zastaví občany překračovat silnici tam, kde je to nepřehledné a riskantní. Jízdní pruh pro cyklisty by mohl taktéž zastavit auto od parkování viz obrázek “Finální”.

Zaslal: Petr Novák, 12.05.2019 v 22:41

Praha 5-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Šalamounky, Praha 5

Aktualizace podnětu

07.12.2019

Petr Novak přidal následující aktualizace podnětu:

Co asi za 6 měsíců vyřešilo Magistrát hl. m. Prahy ???
Můžeme to prosím vědět?
Dostali jsme nějaké modré a žluté zóny, ale auta stále zabírají náměstí kvůli špatné a zastaralé infrastruktuře
Dlažba je stále ve velmi špatném stavu a není tam žádná zeleň, žádné stromy, které poskytují chodcům v létě, takže žádný stín. Lavičky jsou ošklivé a často používají lidé, kteří pili alkohol od časných ranních hodin, házeli láhve a cigarety na malé trávníky, protože není nic jiného než plevel.


 
 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 14.05.2019 14:24

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

Denisa

Pozn. Chodcui sobě: Podnět zasíláme také na Institut plánování a rozvoje HMP:Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 25.06.2019 16:00

Vyjádření příslušného Úřadu městské části Praha 5, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně:

„K uvedenému podnětu je možné sdělit, že dle informací Odboru dopravy ÚMČ Praha 5 je plánována celková úprava tohoto prostoru.

Vlastníkem komunikace a dotčeného prostranství je Hlavní město Praha, správcem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., kde je možné získat aktuální informace k plánované úpravě." (Pozn. CHS: Podnět jsme zaslali i na MHMP, jehož je TSK správcem komunikací, čekáme na informace.)Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 13.12.2019 14:45

Dobrý den,

podle informací Odboru dopravy Ú MČ Praha 5 je v současné době projekt změny stavebně technického a dopravního uspořádání křižovatky Peroutkova x U Smíchovského hřbitova x U Mrázovky x U Šalamounky x Na Cihlářce předmětem zpracování odpovědným projektantem pro správce komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy, kterým je TSK hl. m. Prahy a. s.
Městská část Praha 5 nedisponuje konkrétním časovým harmonogramem projednávání tohoto projektu, avšak vzhledem k rozsahu řešeného území a důležitosti této opravy bude zcela jistě předmětem projednávání v orgánech Městské části Praha 5.

S pozdravem

Mgr. Pavlína Röslerová
Odbor Kancelář starostyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Nováček Jan: Žádám poslat také příslušný podnět policii, a prosím žádat k tomu každodenní a opakovanou kontrolu parkování.
Autičkářská sluníčka přeci nesmí parkovat v křižovatce a u žlutých čar. Opakované pokutovní je jistě potěší!
14.05.2019 v 17:53    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)U Šalamounky, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty