Odpočítávání světelné signalizace pro chodce

Na všech přechodech na náměstí I. P. Pavlova je instalováno časové odpočítávání změny signálu. Zajímalo by mě, proč je časový odpočet aktivní jen u zeleného signálu a nikoliv u červeného. Smysl časové signalizace je omezit počet chodců, kteří přechází na červenou, protože vidí, jak dlouho ještě budou čekat. Toto zařízení by mělo sloužit ke zvýšení komfortu chodců při přecházení rušných komunikací. Časová signalizace u zeleného signálu však chodce psychologicky nutí zrychlit, aby stihli přejít než vyprší čas, tím pádem rozhodně k jejich většímu komfortu nepřispívá.
Prosím o vysvětlení významu tohoto opatření.

Zaslal: Blanka Klimesova, 12.04.2019 v 03:15

Praha 2-
 
 
 

Ječná, Praha 2

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.04.2019 20:38

Odpověď z MHMP, kam byl podnět předán:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

DenisaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 18.04.2019 09:01

Vyjádření příslušného oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

„K Vašemu dotazu ke světelným signálům s odpočtem zbývajícího času chodeckých signálů na nám. I. P. Pavlova v Praze Vám sdělujeme následující:

Zkušebně byl instalován odpočet zbývajícího času do konce chodeckého volna (zelené) a stůj (červené) na přechodech přes Sokolskou a Legerovu ulici na náměstí I. P. Pavlova již v roce 2012. Na základě poznatků ze zkušebního provozu s odpočty, připomínek Policie ČR, dopravních odborníků a obdržených podnětů občanů, byl informativní odpočet do konce signálu stůj na čtyřech přechodech na náměstí I. P. Pavlova v nedávné době odpojen. Odpojení bylo provedeno z důvodu, že v určitých případech docházelo ke stavu, kdy odpočet nebyl v souladu s chodeckými signály, a to především při přechodu na prioritní programy (např. pro průjezd hasičů a dalších složek záchranného systému), při přepínání jednotlivých signálních programů a při čekání řadiče v UZP na příchod koordinačního impulsu. Stav, kdy po odpočtu do konce chodecké červené nenastane chodecké volno, byl shledán nebezpečným a ohrožujícím nepozorné chodce, kteří si zvykli řídit se právě odpočty a při odpočtu posledních sekund červené zahajují přecházení, přestože na jejich návěstidle svítí signál „Stůj". Odpočtová návěstidla jsou pouze doplňková informativní návěstidla, podle kterých se nesmí chodci řídit pro vstup na přechod. Místní šetření však prokázala, že velká část chodců vstupuje na přechod v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v době konce své červené, což je značně nebezpečné.

Pro Vaši informaci uvádíme, že řízení dopravy na téměř všech světelně řízených křižovatkách v Praze probíhá v tzv. dynamickém režimu. Tento způsob řízení se vyznačuje tím, že křižovatka vybavená různými typy detektorů (pro vozidla, prostředky MHD, chodce a cyklisty) v reálném čase reaguje na aktuální požadavky jednotlivých účastníků provozu. V každém cyklu řízení může být realizován jiný sled fází, jiné délky volna a stůj jednotlivých vozidlových signálů. Doba volna se tedy mění v závislosti na aktuální poptávce a intenzitě provozu a tudíž nelze predikovat, kdy a zda bude volno pro určitý vjezd vybráno a jak bude dlouhé. Použití odpočtových návěstidel je v zásadě neslučitelné s dynamickým řízením, jelikož doba do konce jednotlivých signálů na odpočtových návěstidlech by se měnila skokově, což by bylo pro chodce matoucí. Na křižovatkách na nám. I. P. Pavlova je používán z dopravních důvodů pevný signální program, proto byly vybrány jako vhodná lokalita k pilotnímu projektu. Vzhledem k výše uvedenému však byl z důvodu bezpečnosti odpočet červené zrušen."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Bervid Pavel: Pro TSK a ELTODO:
A přitom by stačilo nechat v tom báječném a úžasném dynamickém režimu minimální dobu na přechod chodců v délce, kdy stačí na zelenou přejít celou vozovku i chromý důchodce a nebo šmatlavá maminka s jdoucím malým tříletým dítětem. Po tu dobu by měla svítit pro chodce jenom a jenom zelená světla a pod takto stanovený limit, což bude cca minimálně 30 vteřin, by auta stála.
17.05.2019 v 10:21    

Romana Kempná: Dobrý den, zajímalo by mě, proč jsou na křižovatce I. P. Pavlova instalována tlačítka pro urychlení zelené pro chodce, když stejně nefungují.
02.09.2020 v 12:04    

Jiří Štědra: Bervid Pavel: Zelený signál pro chodce neslouží k přejití celého přechodu, ale jen ke vstupu chodce do vozovky (viz 361/2000 Sb., § 74, odst. 1). Pokud se červená rozsvítí po vstupu chodce do vozovky, smí chodec dokončit přecházení až k semaforu s tímto signálem. Po skončení zelené pro chodce následuje před rozsvícením zelené pro vozidla v kolizním směru dostatečný "vyklizovací čas", během kterého stačí chodec běžnou rychlostí chůze dokončit přecházení přes vozovku.
16.10.2019 v 09:25    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Ječná, Praha 2

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.