Chybějící přechod přes Türkovu na vyústění Saudkovy

U autobusových zastávek Litochlebské náměstí v Türkově ulici chybí přechod pro chodce. Stávající podchod nevyhovuje, není bezbariérový, nejbližší přechod je od podchodu vzdálen 140 metrů, není v kontaktu s autobusovými zastávkami a na Starém Chodově navazuje na jinou ulici.

Chodci zde často překonávají zábradlí v dělícím pásu, jak dokladují vyšlapané pěšiny v mezerách kolem lamp. Takové dopravní řešení je pro chodce nekomfortní a ponižující, komfort a bezpečnost pěších a cyklistů jsou zde ve zjevné nerovnováze.

Navrhuji zřízení nového přechodu pro chodce přímo u JV konce zastávek, viz schéma. Intenzita dopravy na Türkově dovoluje bez problémů zmenšit počet jízdních pruhů v každém směru na jeden, jak je provedeno už přechodu severozápadním směrem.

Zaslal: Vratislav Filler, 11.03.2019 v 06:25

Praha 11-

Türkova, Praha 11

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.03.2019 15:18

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

AlenaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 20.03.2019 20:03

Váš podnět předáváme příslušnému silničnímu správnímu úřadu dotčené komunikace, kterým je odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.

S pozdravem

Ing. Petr Mach | Úřad městské části Praha 11
Odbor správy majetku – Oddělení dopravy a silniční správní úřad
samostatný odborný referent pozemních komunikací a stavebPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 09.04.2019 18:55

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend:

„Váš dotaz přeposíláme na Technickou správuu komunikací hl.m. Prahy k posouzení situace a případnému možnému návrhu řešení."Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 21.05.2019 05:32

Vyjádření příslušného oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

„Při vlastním návrhu přechodu pro chodce musí být splněny rozhledové poměry a zajištěny vhodné pěší vazby. Stávající umístění vstupů do podchodů znemožňují navrhnout přechod pro chodce v těsné blízkosti zastávky MHD a tak zajistit co nejpřímější vedení chodců. Jakékoliv odsunutí přechodu pro chodce od zastávky MHD dochází k následnému prodloužení pěších vazeb a tím i následného nerespektování nového přechodu pro chodce ze strany chodců jako je to v dnešní době. Dle posouzení zmiňované situace správcem komunikace bylo konstatováno, že vyznačení nového přechodu pro chodce u jihovýchodního konce zastávky MHD „Litochlebské náměstí" by mělo negativní vliv na plynulost automobilové dopravy, a to bez odstranění stávajícího přebíhání chodců přes ulici Türkova. Za těchto okolností se přechod pro chodce nedoporučuje realizovat."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Vratislav Filler: Dobrý den,

děkuji za odpověď městské části.
22.03.2019 v 08:52    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Türkova, Praha 11

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chodník od bazénu

Praha 11, 12. březen 2018 Nově zaslaný

Nájezd pro kočárky

Praha 11, 28. květen 2019 Zaslaný

Smazaný přechod na Evropské před Fitness BBC.

Praha 6, 17. květen 2016 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty