Chybějící přechod přes Türkovu na vyústění Saudkovy

U autobusových zastávek Litochlebské náměstí v Türkově ulici chybí přechod pro chodce. Stávající podchod nevyhovuje, není bezbariérový, nejbližší přechod je od podchodu vzdálen 140 metrů, není v kontaktu s autobusovými zastávkami a na Starém Chodově navazuje na jinou ulici.

Chodci zde často překonávají zábradlí v dělícím pásu, jak dokladují vyšlapané pěšiny v mezerách kolem lamp. Takové dopravní řešení je pro chodce nekomfortní a ponižující, komfort a bezpečnost pěších a cyklistů jsou zde ve zjevné nerovnováze.

Navrhuji zřízení nového přechodu pro chodce přímo u JV konce zastávek, viz schéma. Intenzita dopravy na Türkově dovoluje bez problémů zmenšit počet jízdních pruhů v každém směru na jeden, jak je provedeno už přechodu severozápadním směrem.

Zaslal: Vratislav Filler, 11.03.2019 v 06:25

Praha 11-

Türkova, Praha 11

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.03.2019 15:18

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

AlenaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 20.03.2019 20:03

Váš podnět předáváme příslušnému silničnímu správnímu úřadu dotčené komunikace, kterým je odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.

S pozdravem

Ing. Petr Mach | Úřad městské části Praha 11
Odbor správy majetku – Oddělení dopravy a silniční správní úřad
samostatný odborný referent pozemních komunikací a stavebPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 09.04.2019 18:55

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend:

„Váš dotaz přeposíláme na Technickou správuu komunikací hl.m. Prahy k posouzení situace a případnému možnému návrhu řešení."Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 21.05.2019 05:32

Vyjádření příslušného oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

„Při vlastním návrhu přechodu pro chodce musí být splněny rozhledové poměry a zajištěny vhodné pěší vazby. Stávající umístění vstupů do podchodů znemožňují navrhnout přechod pro chodce v těsné blízkosti zastávky MHD a tak zajistit co nejpřímější vedení chodců. Jakékoliv odsunutí přechodu pro chodce od zastávky MHD dochází k následnému prodloužení pěších vazeb a tím i následného nerespektování nového přechodu pro chodce ze strany chodců jako je to v dnešní době. Dle posouzení zmiňované situace správcem komunikace bylo konstatováno, že vyznačení nového přechodu pro chodce u jihovýchodního konce zastávky MHD „Litochlebské náměstí" by mělo negativní vliv na plynulost automobilové dopravy, a to bez odstranění stávajícího přebíhání chodců přes ulici Türkova. Za těchto okolností se přechod pro chodce nedoporučuje realizovat."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Vratislav Filler: Dobrý den,

děkuji za odpověď městské části.
22.03.2019 v 08:52    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Türkova, Praha 11

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty