Nastavení semaforů pro chodce

Proč musí chodci mačkat tlačítko při denním provozu světelných křižovatek. Jediný výsledek - pokud chodec nezmáčkne či zapomene, nedostane zelenou, kterou odbočující vozidla mají a čeká další kolečko. Hasova x Lhotecká a dalších 1000 křižovatek.

Zaslal: Libor Ruchar, 23.01.2019 v 19:42

Praha 12-

Hasova, Praha 12

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 11.02.2019 06:23

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

AlenaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.06.2019 16:17

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět.Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

AnnaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 07.07.2019 23:55

vyjádření příslušného oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

"Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět ke světelně řízené křižovatce Lhotecká – Hasova a obecně k vkládání chodeckého volna na výzvu. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. prověřila Váš podnět s následujícím stanoviskem:

Standardem pro řízení křižovatek v Praze je zařazování volna pro přechody přes hlavní směr pouze na výzvu, tedy po stisku tlačítka. Důvodem pro takové řešení je zpravidla velká délka přechodu přes hlavní směr, kdy je třeba zajistit chodcům přejití všech částí přechodu najednou. Délka fáze s přechodem je potom významně delší, než je tomu u fáze bez přechodů, kdy mají volno pouze vozidla z vedlejších ulic. Cyklické zařazování fáze s chodci (bez jejich nároku) není vhodné z hlediska kapacity křižovatky, zejména pak kvůli snížení emisí vlivem zbytečného zastavování vozidel jedoucích v hlavním směru.

Konkrétně k uvedené křižovatce Lhotecká – Hasova sdělujeme, že výše uvedené sdělení platí pro přechod přes Lhoteckou ulici, jehož volno je vždy realizováno jen po nároku na chodeckých tlačítkách. Tento přechod je dělený na dvě části a v případě nároku na tlačítkách na chodníku je realizováno delší volno, aby chodci, kteří vstoupí na začátku volna na přechod, vstoupili v době volna do druhé části přechodu v jednom cyklu řízení a mohli tak plynule přejít přes celou komunikaci. Pokud je nárok jen na tlačítkách na dělicím ostrůvku, pak je realizováno kratší volno.

Jiná situace je na přechodech přes vedlejší směr (přes Hasovu ulici a příjezdovou komunikaci k Lidlu), jejichž volna jsou pouze po stisku tlačítek zařazována jen v tzv. „režimu celočervená", který je zde uplatněn na požadavek orgánů státní správy a Policie ČR v noční době. Tento režim má v základním stavu na všech návěstidlech nastaven signál stůj, přičemž po vyhodnocení nároku každého z účastníků provozu řadič reaguje a zařazuje příslušná volna. Proto musí být všechny přechody osazeny tlačítky. V době standardního režimu „trvalá zelená v hlavním směru" (obvykle používaného v denním provozu) je volno na přechodech přes Hasovu ulici a příjezdovou komunikaci k Lidlu realizováno cyklicky, tedy bez nutnosti stisku tlačítka. Přes příjezdovou komunikaci k Lidlu je však dělený přechod a v případě nároku na chodeckém tlačítku z chodníku je realizováno delšího volno, aby chodci, kteří vstoupí na začátku volna na přechod, vstoupili do druhé části přechodu v jednom cyklu řízení a mohli tak plynule přejít přes celou komunikaci. V případě, že není nárok na chodeckém tlačítku z chodníku, je realizována základní (kratší) délka doby volna. Pro možnost plynulého přejití obou částí přechodu je tedy potřeba použít tlačítka na chodnících i v režimu „trvalá zelená v hlavním směru". Vzhledem k tomu, že oba popsané režimy se v průběhu 24 hodin střídají, nelze tlačítka odlišit, a proto je žádoucí, aby chodec tlačítko žluté barvy se světlem „čekej" vždy použil."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Helena: A některé přechody jsou zpestřeny ještě tím (třeba Plzeňská u křižovatky s Podbělohorskou), že i když chodec tlačítko zmáčkne v době, kdy auta jedou na zelenou, tak se mu zelená nerozsvítí, když auta zastaví na červenou poprvé , ale až v dalším kole. Nechápu.
24.01.2019 v 08:13    

Tomáš z chodciprotisobě.cz: Já zase nechápu, proč všechno, co se někomu nelíbí musí být hloupost či naschválismus od města. Jen taková maličkost pro pana Libora - pokud na zmiňované křižovatce nepřijede auto z Hasovy ulice či od LIDLu, taky nedostane volno, jen je ta detekce řešena jinak než tlačítkem.
Paní Heleno, Vy byste si snad přála, aby se Vám zelená rozsvítila do již jedoucího proudu vozidel? V Praze se toto systematicky ruší a je snaha chodce na přechod pustit dříve, než tam budou auta.
14.03.2019 v 14:40    

Martin: Chodci musí mačkat tlačítko, protože tím dají křižovatce informaci, že tam jsou. Z cca 700 křižovatek v Praze už je cca 500 vybaveno tzv. dynamickým řízením, tj. volno padá podle toho, z které strany je aktuálně poptávka, nikoli pořád stejně dokola jako kdysi. Pokud by padalo pořád stejně dokola, spousta vteřin by byla nevyužitá, protože by často bylo volno tam, kde není auto nebo chodec. Takto, když se všichni účastníci počítači na křižovatce hlásí, tak ten může vybrat co nejvhodnější sled signálů a křižovatkou projede či projde za jednotku času více lidí. Auto se hlásí najetím na detektorovou smyčku ve vozovce, nebo do prostoru, kde ho videodetekcí identifikuje kamera. Autobus se přihlásí projetím okolo radiomajáku, či ohlásí semaforu polohu dle GPS. Tramvaj se přihlásí ke křižovatce kontaktem na troleji, kterou přejede pantografem. A chodec, protože není kovový (aby jeho magnetické pole zaznamenal detektor ve vozovce a nemá pantograf), si musí zmáčknout tlačítko. Právě chodci totiž v křižovatkách spotřebují nejvíce volna. Ne jen tu dobu zelené, co je vidět, ale pak ještě dobu, co by po padnutí červené mohl přecházet člověk, co na vozovku vstoupil v poslední sekundě té zelené. Pokud se tohle volno ušetří i třeba jen jednou z deseti případů, je to pro řízení dopravy velký zisk.
24.03.2019 v 14:06    

Tomáš z chodci proti sobě: A přemýšlel jste nad tím, že je-li chodec 8 metrů od přechodu detekován, dojde k přechodu cca za 5 sekund, a za tak rychlou dobu mu zpravidla není technicky možné udělit volno "do chůze"? Je totiž nejprve nutné dodržet tzv. mezičasy, laicky řečeno zajistit, aby vás po těch 5 sekundách ve vozovce někdo nepřejel.
Doba je zlá, vymýšlí se vzletné věci, které ale mají daleko k přínosu pro společnost... Chápu však, že se to lidem líbí.
25.06.2019 v 09:03    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Hasova, Praha 12

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Špatně viditelný přechod pro chodce

Praha 12, 23. září 2018 S odpovědí

Chybějící chodník v ulici Dolnocholupická

Praha 12, 20. prosinec 2023 Bez odpovědi

Příliš krátké intervaly na přechodu

Praha 3, 30. leden 2023 Bez odpovědi

Přechod nádraží Libeň – tramvajová zastávka

Praha 9, 01. červen 2012 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty