Chodník s cyklostezkou Pilská-Českobrodská

Zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy a cyklodopravy
Vybudovat nový chodník s cyklostezkou+veřejné osvětlení od obraciště v Hostavicích podel vozovky Pilská (Lomnická) směr k ulici Českobrodská k Jahodnici + vybudovat tunel pod Malešickou tratí Přímo na proti přechodu od supermerketu Albert
Zrušit původní chodník se zábradlím podél komunikace Pilská(Lomnická) mezi železničními mosty + upravit a rozšířit vozovku, a to i nájezd a vjezd z ulice Pilská(Lomnická). Podél nově vybudovaného chodníku s cyklostezkou osadit ukazatele cyklostezek + osazení stromořadí podel celého nově vybudovaného chodníku s cyklostezkou
1. Bude tak umožněn lepší provoz pro vozidla v ulici Pilská (Lomnická) mezi železničními mosty
2. Bude tak umožněn lepší vjezd a výjezd z ulice Pilská (Lomnická) na ulici Českobrodská
3. Bude tak vyřešena lepší bezpečnost pro projíždějící cyklisty
4. Chodník zámková dlažba. Cyklostezka asfalt
5. Možnost osazení dvou laviček

Zaslal: Radek Novotný, 23.12.2018 v 20:03

Praha 14-

Pilská, Praha 14

Aktualizace podnětu

01.01.2019

Radek přidal následující aktualizace podnětu:

Zvýší se zde frekvence občanů, kteří budou využívat budoucí vlakovou zastávku Praha-Hostavice, most by zůstal zachován, akorát by se vybudoval zvlášť tunel pro pěší a pro cyklisty Doprava nelze zklidnit, neboť je zde spoustu nových bytových jednotek a tím i přibyla auta a dva kočárky se do mostu na chodník nevejdou, chodník je tam napresován, stejně tak vozovka.
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 07.01.2019 21:34

Dobrý den,

k podnětu sdělujeme:

- Stav mostu na trati Praha Malešice – Praha Běchovice, dle sdělení SŽDC ze dne 21.9.2018, odpovídá parametrům k bezpečnému provozování dráhy a v současné době zde SŽDC, jako vlastník, neplánuje rekonstrukci tohoto mostu, tzn., že ani rozšíření stávajícího podjezdu, ani vybudování dalšího podchodu. MČ Praha 14 je obeznámena s tímto úzkým podjezdem, ale vzhledem k tomu, že vlastníkem je SŽDC, nemůže zde MČ dělat jakékoliv úpravy.

- Chodník podél ul. Pilská mezi točnou Hostavice a ul. Českobrodskou je kapacitně dostatečný. Navrhovaná úprava je velmi finančně náročná, všechny Vámi navrhované úpravy se odvíjí od rekonstrukce železničního mostu a zvýšení počtu podchodů/podjezdů. Vozovku v ul. Pilská má ve své správě Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Dodávám, že pan Novotný byl v této věci informován dne 24.10.2018 e-mailem.

S pozdravem

Bc.Pavla Šafránková
referent
Odbor dopravy a ochrany prostředí
oddělení dopravy
Úřad městské části Praha 14Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Fatima Cvrčková: Tento podnět mi připadá nedomyšlený - je navrhováno velmi nákladné opatření (zahrnující zřejmě i rozšíření železničního přejezdu!), jehož hlavním efektem by bylo podstatné zvýšení propustnosti uvedeného (až doposud s výjimkou ranní špičky velmi klidného!) úseku pro automobilovou dopravu. To je zejména vzhledem na navazující obytnou zástavbu krajně nežádoucí. Pokud autorovi skutečně jde o bezpečí a komfort chodců a příp. obyvatel přilehlé části Hostavic, a ne jenom o blaho projíždějících automobilistů, byl by třeba pravý opak - tedy dopravní zklidnění. Další omezení průjezdu asi s ohledem na autobus možné není, byla by však vhodná úprava režimu semaforů na křižovatce s Českobrodskou tak, aby při každém cyklu automaticky naskakovala zelená pro chodce.
01.01.2019 v 16:36    

Radek: Z jakého důvodu nedomyšlený? Zvýší se zde frekvence občanů kteří budou využívat budoucí vlakovou zastávku Praha Hostavice most by zůstal zachován akorát by se vybudovál zvlášt tunel pro pěší a pro cyklisty Doprava nelze zklidnit nebot je zde spoustu nových bytových jednotek a tím i přibyli auta a dva kočárky se do mostu na chodník nevejdou chodník je tam napresován stejně tak vozovka
01.01.2019 v 17:30    

Radek: Pokud přijde iniciativa ze strany ÚMČ, TSK bude ochotně spolupracovat.

S pozdravem

Jan Vávra
specialista marketingové komunikace

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257015728
e-mail: jan.vavra@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz
Spravovat

TSK-PRAHA.CZ
TSK Praha
01.01.2019 v 17:33    

Radek: Budoucí vlaková zastávka Praha - Hostavice na proti Supermarketu Albert
Zřejmě největší změnou jsou dvě nové linky S61 a S71, které chce zavést po modernizaci tratě z Vršovic do Hostivaře. Vlaky S61 by jezdily ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic. Došlo by ke zřízení úplně nových železničních zastávek Praha-Výtoň, Praha-Eden, Praha-Zahradní Město, Praha-Depo Hostivař, Praha-Jiráskova čtvrť, Praha-Jahodnice, Praha-Hostavice.
Linka S71 by centrum zcela vynechala, vedla by z Radotína přes Branický most (přezdívaný také most Inteligence) do Krče a dál do Běchovic.
Železnice má podle plánů Ropidu hrát hlavní roli v rozšiřování veřejné dopravy. Podle Ropidu ale rozvoj stále omezuje například špatná infrastruktura i vnímání železnice jako striktně segregovaného systému dopravy. „Je tedy zřejmé, že v budoucích letech bude nutné nadále vytvářet v úzké spolupráci s železničními dopravci i se správcem infrastruktury takové podmínky, aby se železnice v Praze mohla nadále rozvíjet,“ píše Ropid.
Rozvoj si Ropid představuje například rozšířením integrace rychlíků nebo rozvojem spěšných vlaků. Na území Prahy pak chce zkrátit ještě více intervaly, ve kterých laky jezdí. Chce také rozvíjet více průjezdný model, kdy linky spojují protilehlé části Prahy přes centrum města. Jedním z takových příkladů je už spojení Český Brod – Řevnice.
01.01.2019 v 17:44    

Radek: Pokud MHMP uvolní peníze na přípravu projektové dokumentace, uvedené místo bude jistě předmětem řešení projektanta, jelikož přímo navazuje na budoucí železniční zastávku.

S přáním hezkého dne

Ing. Petr Hukal
místostarosta

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9

Tel: 724 464 403 | Petr.Hukal@praha14.cz | www.praha14.cz
08.01.2019 v 19:55    

Chodci Sobě: Díky za nové informace. Hezký večer.
09.01.2019 v 18:35    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Pilská, Praha 14

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Bariérový chodník Pospíchalova

Praha 14, 14. listopad 2018 Bez odpovědi

Rozbitý chodník u Rajské zahrady

Praha 14, 11. květen 2014 Vyřešený

Zničený trávník-zbytečná oklika

Praha 8, 30. březen 2015 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty