Zajištění bezpečnosti občanů a zklidnění dopravní situace v Hostavicíc

Hostavice a Dolní Počernice jsou – přesněji byly – klidnými a bezpečnými sousedskými a rodinnými čtvrtěmi, kde součásti života je spousta dětí na ulicích, maminky s kočárky, starší spoluobčané, rodinné akce, cyklisté atd. Bohužel již tomu tak není a to zejména z důvodu neřešení enormního nárůstu silniční dopravy.
Největší dopravní zatížení, kde se situace neustále zhoršuje, je v ulici Novozámecká, která se díky silničnímu propojení Horních a Dolních Počernic stala součástí alternativních komunikací k Pražskému okruhu / Štěrboholské spojce a Českobrodské.
Téměř každý z celkem cca. 5 000 obyvatel Hostavic / Dolních Počernic, kdo chce využít PID na nádraží Praha – Dolní Počernice, musí přejít ulici Novozámeckou, kde v úseku Hostavic NENÍ JEDINÝ FUNKČNÍ PŘECHOD PRO CHODCE. Je taková situace normální!?
V části úseku ulice Novozámecká je sice omezena rychlost na 30 km/h, tu ale reálně většina projíždějících motoristů nedodržuje a toto opatření je nedostatečné. Nezřídka se stává, že přecházející občané na poslední chvíli uskakují před rychle a bezohledně se řítícími automobily.
Nejhorší situace je zejména v ranních hodinách, kdy ulicí Novozámeckou téměř nepřetržitě projíždějí kolony rychle jedoucích řidičů spěchajících do práce a využívajících propojení Horních a Dolních Počernic jako alternativu k Pražskému okruhu. V této době je velmi nebezpečné pokoušet se ulici přecházet.
Jaká opatření povedou k nutnému zajištění bezpečnosti občanů a zklidnění dopravní situace v Hostavicích / Dolních Počernicích v ulici Novozámecká:
1. Zřídit dostatečné množství bezpečných přechodů pro chodce, nejlépe včetně semaforů.
2. Pravidelně, nejlépe v ranních hodinách, zajistit policejními hlídkami dodržování pravidel silničního provozu.
4. Zavést kamerové měření rychlosti.
5. Instalovat zpomalovací semafory.
6. Zřídit oblast maximálně povolené rychlosti na 30km/h.
… případně zavést další dopravně / bezpečnostní opatření.


Vybudovat bezbarierové přechody Z Novozámecké na ostrůvek na obraciště BUS Novozámecká-Lomnická a přechod z ulice Včelničná přes Novozámeckou přechody na Lipenském náměstí a přechod z ulice Hruškovské přes Novozámeckou Pak je tu problém ulice Osetá jak zde vybudovat chodník a přechod přes Novozámeckou? Parkovaci plochy lze zřídit v Novozámecké a to od ulice Včelničná k Lipenskému náměstí a to po levé straně směrem k Dolním Počernicům je zde dostačující prostor a přechod z Malšovského náměstí přes Vokřínskou k ulici K Luhu přechod Pilská Lucinkova

Návrh Lipenské Náměstí od Vokřínské přechod k ulici Čenkova z Novozámecké k ulici Čenkova Z
lipenského Náměstí přes Novozámeckou

Návrh vybudování chodníku od ostrůvku Vidlák podel Novozámecké k Osetý dále pak ke Včelníčný+přechod+vybudování chodníku ve Včelničný


Dopravní opatření - např. parkování v Novozámecké ulici a další
§ Doplnit značku „zóna 30“ – doplnit stávající až za viadukt v Pilské a do Novozámecké na
úroveň mezi Vidlákem a Osetou – doplnění značkou

Zaslal: Radek Novotný, 23.12.2018 v 19:58

Praha 14-
 
 
 

Novozámecká, Praha 14

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.01.2019 19:38

Reakce z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Tímto byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

HonzaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 10.01.2019 14:39

Vyjádření příslušného Úřadu městské části Praha 14, Odboru dopravy a životního prostředí:

"K výše uvedenému podnětu sdělujeme:

1.Přechody pro chodce musí vést odněkud někam, musí být zajištěna návaznost pěší dopravy, tzn., že chodec přechází vozovku z chodníku na chodník. Přechod musí být dostatečně zatížen jak pěší tak motorovou dopravou (50 chodců/hodina a zároveň 200 vozidel/hodina). Každý přechod musí mít vybudovánu dostatečnou nástupní plochu, kde se shromáždí pěší před přejitím přechodu. Na nástupní plochu musí být zajištěn dostatečný rozhled, každý řidič musí vidět co se děje na nástupní ploše přechodu, aby mohl reagovat na chování chodců a chodec musí mít dostatečný výhled na přijíždějící vozidlo.

2.V ranních hodinách provádějí strážníci Městské policie dozor u školních zařízení, z kapacitních důvodů není možné množství dozorovaných míst rozšiřovat.

4.Kamerové měření rychlosti, po konzultaci s Policí ČR, nebylo uznáno jako opodstatněné.

5.Zpomalovací semafory nebudou instalovány.

6.Oblast s omezením rychlosti 30 km/hod se v současné době nebude v Hostavicích rozšiřovat.

Chůze ve vozovce je řešena v § 53 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

„3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou."

Parkování vozidel v Novozámecké ulici, při správném řešení, není z důvodů jejího šířkového uspořádání možné, neboť po zastavení vozidla musí zůstat volných 6 m šíře vozovky (pro každý směr jízdy 3 m)."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Radek: Toto určitě s největší pravděpodobností zaslala p Šafránková referent dopravy a životního prostředí to co zde je psáno je hotovej nesmysl to není možný ten kdo to psal tak vůbec nezná situaci jaká tu je
10.01.2019 v 15:07    

Radek: To je odpověd neodpověd zřejmně MÚ memá zájem tento problém řešit!
10.01.2019 v 14:56    

Radek: Vážený pane, Novotný a občané Hostavic,

úvodem děkuji za Váš mail a těší mne, že máte zájem o své okolí.

MČ Praha 14 si uvědomuje, že dopravní situace v ulici Novozámecké není zejména v ranní špičce optimální. Fakt, že je hojně využíváno spojení Horních a Dolních Počernic a část vozidel následně pokračuje Novozámeckou ulicí je nezpochybnitelný. Za tímto účelem jsme již v minulosti hledali opatření, která by pomohla danou oblast zklidnit. Bohužel s ohledem na celistvost lokality, ale např. i na vedení linky MHD, jsou možnosti řešení omezené. Na celou situaci se ale s kolegy znovu podíváme a pokusíme se nalézt vhodná opatření. S místní znalostí si osobně dokáži představit další omezení rychlosti spojené např. s úpravou stání vozidel tak, aby bylo přirozeně dodržováno.

Zároveň upozorňuji, že východní část ulice Novozámecké se nachází na území MČ Praha-Dolní Počernice, která má vlastní vedení a ÚMČ P14 zde provádí pouze výkon státní správy.

Vzhledem k tomu, že jsem zaregistroval více Vašich podnětů v různých e-mailech, které jste zasílal i na mé kolegy, jsem otevřený k osobní schůzce, kde můžeme všechny společně diskutovat.

S přátelským pozdravem

cid:image001.jpg@01D352DA.2026D3C0

Ing. Petr Hukal
místostarosta

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9�
Tel: 724 464 403 | Petr.Hukal@praha14.cz | www.praha14.cz

Ing.Petr Hukal , DiS.
místostarosta

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9
Tel: 281005206 | Petr.Hukal@praha14.cz | www.praha14.cz
From: radhauz@seznam.cz
Sent: Monday, November 5, 2018 11:11 AM
To: Hukal Petr
Subject: Hostavice zatížení dopravy
Spravovat

PRAHA14.CZ
Úřad městské části Praha 14
10.01.2019 v 20:59    

Radek: Dobrý den,

toto se vztahuje k aktuálnímu stavu. Jinak samozřejmě platí co jsme si domluvili, tj. studie, která celou oblast posoudí.

Zdravím
cid:image001.jpg@01D352DA.2026D3C0

Ing. Petr Hukal
místostarosta

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9

Tel: 724 464 403 | Petr.Hukal@praha14.cz | www.praha14.czIng.Petr Hukal , DiS.
místostarosta


Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9
Tel: 281005206 | Petr.Hukal@praha14.cz | www.praha14.cz
11.01.2019 v 09:50    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Novozámecká, Praha 14

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty