Chybějící semafor na nebezpečném přechodu přes Klikatou

Dobrý den,
ulice Klikatá je v dnešní době extrémně dopravně zatížená a kvůli tomu se stala téměř nepřekonatelnou pro chodce. V oblasti mezi Hutmankou a Vidoulí jsou přes ni pouze dva přechody - po jednom u obou zastávek. U Vidoule je přechod díky blízkosti křižovatky bezpečný, protože auta jsou nucena přes něj projíždět pomalu. Ale u Hutmanky je přechod opravdu nebezpečný - ulice je opravdu klikatá a není zde nijak omezena rychlost (ani značkou ani zpomalovacím prahem), auta tu jezdí běžně 50 km/h a chodec přecházející Klikatou od cvičiště vodicích psů pro nevidomé směrem na jihozápad není do poslední chvíle vidět a většina řidičů si jej všimne na poslední chvíli a nezastaví nebo nebezpečně dobržďuje (na fotografii je vidět, že přechod je příliš blízko nepřehledné zatáčce). Vzhledem k tomu, že se jedná o skoro jedinou cestu pro všechny, kdo bydlí v oblasti Klikaté, Mezné a Markovy směrem k metru, a také vzhledem k tomu, že po tomto přechodu denně přechází mnoho trenérů vodicích psů a jejich nevidomých klientů, prosíme o instalaci semaforu spolu s upozorňovacím světlem někde v oblasti podjezdu pod tratí, které bude signalizovat, zda na blízkém semaforu svítí zelená (trvalé zelené světlo) nebo červená (blikající oranžové světlo).
Na tomto přechodu ještě naštěstí žádné auto nikoho nezabilo, ale vzhledem ke stupňující se dopravě na Klikaté ulici to bohužel hrozí skoro denně.
Děkuji.

Zaslal: Petr Papírník, 22.11.2018 v 06:34

Praha 5-
 
 

Klikatá, Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 29.11.2018 06:53

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor rozvoje a financování dopravy:

"Na tomto přechodu se připravuje instalace světelné signalizace, která zde zajistí lepší bezpečnost chodců. Přesnější termín realizace zatím neznáme, ale věříme, že se tak stane v příštím roce."Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 29.11.2018 07:00

Dobrý den,

v rámci projektové přípravy DÚR pro Radlickou radiálu byl požádán na základě 41. Rady ÚMČ Praha 5 dne 26.09. 2018, Odbor rozvoje a financování dopravy ( RFD Ing. M. Havelka- Ing. P. Šustr) MHMP o zřízení světelně signalizovaného přechodu pro chodce přes ul. Klikatá v prostoru mezi křižovatkami s ul. Mezná a U Waltrovky. Realizace světelné signalizace zmíněného přechodu pro chodce je již zařazen do HMG TSK hl. m. Prahy.

Podkladem pro doplňující projekt řešení zklidnění bude technická studie(TS) oblast Jinonic a Butovic, kterou si zadal přímo MHMP OSI ( Bc. O. Krutský)a rozvíjí tak „Studie možností dopravního zklidnění v oblasti Jinonic a Butovic", zpracovatel VHE a spol. Ing. arch. Valouch. TS jako doprovodný projekt rozšiřuje dopravní zklidnění ul. Klikatá v celém jejím rozsahu. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu v této lokalitě.

S pozdravem

Ing.Miloslav Palavský
Vedoucí odd. územního plánování OÚR dopravní infrastruktury
ÚMČ Praha 5Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Plha Karel : Chtělo by to postavit tam příčný zvýšený pruh a teprve na něm pak zebru. A snížit tam rychlost na maximálně 30 km v hodině.
25.11.2018 v 17:53    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Klikatá, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.