Chodník U Modré školy

Už asi 2 měsíce se mění kostka za jinou novou, lepší? kostku na místě, kde se konají farmářské trhy. Údajně kvůli nevidomým. Před pracemi šlo chodit mezi ostrými štípanými kostkami souběžně s vozovkou s obtížemi alespoň po betonových deskách. Dámy mi dají za pravdu, že v lodičkách se po povrchu chodit nedá. Nyní betonové desky naskládali tak nesmyslně, že slepce desky odvedou od vozovky tak do... trávy. Kolik to stálo, kdo o tom rozhodl (jistě starosta Jirava a mafie z Jižního Města) a kdo schválil položení desek takto...

Zaslal: Jan Janáček , 19.11.2018 v 06:01

Praha 11-
 
 

U modré školy, Praha 11

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 22.11.2018 06:28

Dobrý den,

akce byla vyvolána na základě požadavku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Stavba se nachází ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen HMP), kterou danou opravu také financuje. Snahou HMP bylo vyřešit zájmy různých skupin, které plochu využívají. Jednalo se o velmi rozdílné názory až protichůdné. Plocha byla koncipována jako pěší zóna s povoleným provozem jízdních kol. Povrchová úprava je zcela standardní a je možné se s ní setkat běžně v centru Prahy. Dle dostupných informací hladký povrch byl odstraněn z důvodu, že byl matoucí a byl zaměňován za cyklostezku. Touto opravou povrchová úprava působí celistvě. V případě požadavku o bližší informace, se prosím, obraťte na MHMP, odbor technické vybavenosti.

S pozdravem

Soňa Řeháčková Muzikářová
Oddělení dopravy a silniční správní úřad
Odbor správy majetku
ÚMČ Praha 11Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 22.11.2018 06:29

A zde reakce z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.
Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to
MichaelaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 21.03.2019 16:49

Nejedná se o stavbu, nýbrž o opravu povrchové úpravy, pro kterou se žádné stavební povolení nevydává. Zdůrazňuji, jedná se o běžnou opravu. Akce byla vyvolána na základě požadavku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Plocha byla koncipována jako pěší zóna s povoleným provozem jízdních kol. Snahou hlavního města Prahy bylo danou opravou vyřešit zájmy různých skupin, které plochu využívají. Jednalo se o velmi rozdílné názory až protichůdné. Povrchová úprava je zcela standardní a je možné se s ní setkat běžně v centru Prahy. Dle dostupných informací hladký povrch byl odstraněn z důvodu, že byl matoucí a byl zaměňován za cyklostezku. Touto opravou povrchová úprava působí celistvě. Hlavní město Praha rozhodně území MČ Praha 11 nepovažuje za pokusné území. Informace o dané opravě byly zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 11 v souvislosti s přerušením farmářských trhů. V případě požadavku o bližší informace, se prosím, obraťte na MHMP, odbor technické vybavenosti.

S pozdravem

Ing. Petr Mach | Úřad městské části Praha 11
Odbor správy majetku – Oddělení dopravy a silniční správní úřad
samostatný odborný referent pozemních komunikací a stavebPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Soňa Řeháčková Muzikářová: Dobrý den,
akce byla vyvolána na základě požadavku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Stavba se nachází ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen HMP), kterou danou opravu také financuje. Snahou HMP bylo vyřešit zájmy různých skupin, které plochu využívají. Jednalo se o velmi rozdílné názory až protichůdné. Plocha byla koncipována jako pěší zóna s povoleným provozem jízdních kol. Povrchová úprava je zcela standardní a je možné se s ní setkat běžně v centru Prahy. Dle dostupných informací hladký povrch byl odstraněn z důvodu, že byl matoucí a byl zaměňován za cyklostezku. Touto opravou povrchová úprava působí celistvě. V případě požadavku o bližší informace, se prosím, obraťte na MHMP, odbor technické vybavenosti.

S pozdravem
Soňa Řeháčková Muzikářová
19.11.2018 v 13:18    

Vratislav Filler: Tahle povrchová úprava odpovídá možná tak nejblíž prostoru před Chodovskou tvrzí, ale na sídlišti je naprosto zbytečná a kontraproduktivní. Představa, že "náměstí = kostky" je na sídlišti nesmyslná, to je pohled být papažštější než papež. Odhlédnu-li od naprosto zbytečného diskomfortu pro cyklisty, tak jsou tu ještě děti, které po sídlišti jezdí jezdí na malých koloběžkách a inlinech, na tomhle si tak akorát rozbijí nos.
09.03.2019 v 15:36    

Vratislav Filler: Reaguji na komentář o tom, že povrchová úprava je zcela standardní a je možné se s ní běžně setkat v centru Prahy. Jenomže modernistické sídliště není centrum Prahy.

Modernistické sídliště není centrum Prahy.
Modernistické sídliště není centrum Prahy.
Modernistické sídliště není centrum Prahy.
Modernistické sídliště není centrum Prahy.

Kolikrát to ještě bude potřeba napsat, aby to radnice pochopila?
22.03.2019 v 08:40    

Martin Duška: Dobrý den pane Fillere.
jak jíž Vám paní Řeháčková Muzikářová napsala, jedná se o cestu pro pěší, nikoliv cyklostezku.
S pozdravem
Martin Duška
22.03.2019 v 13:50    

Vratislav Filler: Martin Duška: Jedná se o pěší zónu s povolenou jízdou kol, nikoliv o chodník, nikoliv o cyklostezku. Provedená povrchová úprava je v kontextu sídliště nevhodná i pro pěší zónu, bez ohledu na to, zda zde je či není povolený provoz jízdních kol. Po sídlišti se běžně pohybují děti na malých koloběžkách a odrážedlech, tenhle povrch je pro tento typ dětské mobility likvidační. Nehrajme si na centrum, když jím nejsme, je to směšné.

Podle ČSN 73 6110 se má ve městech zřizovat "ucelená síť, která umožní plošnou dopravní obsluhu a kvalitní spojení potenciálních zdrojů a cílů, včetně širších regionálních vazeb. Trasy pro cyklisty mají být zřizovány všude, kde to prostorové podmínky místních komunikací umožní. V obytných částech obcí se doporučuje zřizovat cyklistické stezky pro děti."
22.03.2019 v 16:13    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)U modré školy, Praha 11

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Chodník od bazénu

Praha 11, 12. březen 2018 Nově zaslaný

Hrozící zúžení chodníků na mostu Legií

Praha 1, 15. červenec 2015 Zaslaný

Chodník zarostlý plevelem v ul. U Slovanské pojišťovny

Praha 4, 31. květen 2013 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty