Silný provoz v ulici Sestupná

Při vjezdu do ulice je sice označena rychlost 30km/h, ale skoro žádné auto tuto rychlost nedodržuje. Evidentně se řidiči vyhýbají ulici Libocká, kde se podařilo zřídit radar. Jezdí zde hodně služební auta, taxi, aj. a ty nedodržují ani rychlost 50 km/h. Jsou zde 2 zbržďovací pruhy, ale ani ty nepomáhají. Máme malou dceru (3 roky) a přejít s ní bezpečně přechod je velmi často skoro nemožné. Touto ulicí chodí i děti do blízké školky!
Dalším problémem je, že zde nejsou tzv. modré zóny a řidiči zde parkuji svá auta, často tak, že není možný obousměrný provoz.

S danou problematikou jsem se obrátila na Městskou část Praha 6, která mi po urgenci odpověděla, že na podzim tohoto roku by na základě iniciativy Prahy 6 měla být v rámci programu BESIP provedena stavební úprava křižovatek V Domcích x Sestupná a Sestupná x U Hvězdy, přičemž křižovatka Sestupná x V Domcích je navržena ve formě zvýšené křižovatkové plochy a křižovatka Sestupná x U Hvězdy v tom stavu, že dojde k odstranění nepoužívané křižovatkové větve pro pravé odbočení z ulice Sestupná na ulici U Hvězdy, součástí návrhu je následné zatravnění této plochy a zkrácení stávajícího přechodu pro chodce. Obě tato stavební opatření by měla přispět k požadovanému zklidnění provozu, jakož i k psychologickému odrazení řidičů a částečnému úbytku zbytné dopravní zátěže.

V říjnu začaly stavební práce na konečné tramvají (č. 1 a 2), následně i Heyrovského náměstí, kdy jsme se zaradovali, že budou pokračovat ve slíbené stavební úpravě i v ulici Sestupná. Bohužel se tak nestalo. Opět jsem se tak obrátila na Městskou část, kdy tak bude učiněno, zatím bez odpovědi.

Skoro 3 týdny byl uzavřen vjezd do ulice Sestupná (vzhledem k stavebním úpravám uvedeným výše) a nedošlo k žádné dopravní komplikaci, k žádné zácpě, naopak v této oblasti zavládl klid. Chci se tak zeptat, jak lze dosáhnout omezení provozu v ulici Sestupná. Mám za to, že tato ulice by měla být ulicí rezidenční, kdy ostatní auta by měla mít zakázáno tudy projíždět. Pro dodržení rychlosti by jistě pomohl radar.

Zaslal: Michaela Pechová Vosátková, 02.11.2018 v 15:25

Praha 6-
 
 
 
 

Sestupná, Praha 6

Aktualizace podnětu

06.12.2019

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

CHS: V ulici byly dle informací z pražského BESIPu vytvořeny dva nové přechody u křižovatky Sestupná x U Hvězdy a Sestupná x V Domcích. Budeme rádi za informaci, zda tato opatření přispěla ke zklidnění provozu v ulici.
Za fotky děkujeme TSK HMP.


 
 
 
 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 29.11.2018 07:05

Vážení zástupci portálu Chodci sobě,

děkujeme za předání podnětu ohledně ulici Sestupná. Jak vyplývá ze samotného textu podnětu, pisatelka je v kontaktu s Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ, který se podněty z dané lokality opakovaně zabývá. Tuto lokalitu tedy dlouhodobě sledujeme a snažíme se přispět ke spokojenosti rezidentů. K té by měla přispět úprava vámi zmíněných křižovatek, přičemž tyto stavby jsou v kompetenci TSK, a.s. Podle posledních informací je předpoklad zahájení akce ještě letos (v návaznosti na vhodné klimatické podmínky).
K posledním dvěma větám lze uvést, že radarové měření by jistě přispělo k vyššímu respektování rychlostního limitu, nicméně podnět Prahy 6 na jeho instalaci byl ze strany hlavního města Prahy zamítnut. Zákaz projíždění (vyjma rezidentů) nepovažujeme za proveditelné a koncepční řešení.

S pozdravem

Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Sestupná, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty