Silný provoz v ulici Sestupná

Při vjezdu do ulice je sice označena rychlost 30km/h, ale skoro žádné auto tuto rychlost nedodržuje. Evidentně se řidiči vyhýbají ulici Libocká, kde se podařilo zřídit radar. Jezdí zde hodně služební auta, taxi, aj. a ty nedodržují ani rychlost 50 km/h. Jsou zde 2 zbržďovací pruhy, ale ani ty nepomáhají. Máme malou dceru (3 roky) a přejít s ní bezpečně přechod je velmi často skoro nemožné. Touto ulicí chodí i děti do blízké školky!
Dalším problémem je, že zde nejsou tzv. modré zóny a řidiči zde parkuji svá auta, často tak, že není možný obousměrný provoz.

S danou problematikou jsem se obrátila na Městskou část Praha 6, která mi po urgenci odpověděla, že na podzim tohoto roku by na základě iniciativy Prahy 6 měla být v rámci programu BESIP provedena stavební úprava křižovatek V Domcích x Sestupná a Sestupná x U Hvězdy, přičemž křižovatka Sestupná x V Domcích je navržena ve formě zvýšené křižovatkové plochy a křižovatka Sestupná x U Hvězdy v tom stavu, že dojde k odstranění nepoužívané křižovatkové větve pro pravé odbočení z ulice Sestupná na ulici U Hvězdy, součástí návrhu je následné zatravnění této plochy a zkrácení stávajícího přechodu pro chodce. Obě tato stavební opatření by měla přispět k požadovanému zklidnění provozu, jakož i k psychologickému odrazení řidičů a částečnému úbytku zbytné dopravní zátěže.

V říjnu začaly stavební práce na konečné tramvají (č. 1 a 2), následně i Heyrovského náměstí, kdy jsme se zaradovali, že budou pokračovat ve slíbené stavební úpravě i v ulici Sestupná. Bohužel se tak nestalo. Opět jsem se tak obrátila na Městskou část, kdy tak bude učiněno, zatím bez odpovědi.

Skoro 3 týdny byl uzavřen vjezd do ulice Sestupná (vzhledem k stavebním úpravám uvedeným výše) a nedošlo k žádné dopravní komplikaci, k žádné zácpě, naopak v této oblasti zavládl klid. Chci se tak zeptat, jak lze dosáhnout omezení provozu v ulici Sestupná. Mám za to, že tato ulice by měla být ulicí rezidenční, kdy ostatní auta by měla mít zakázáno tudy projíždět. Pro dodržení rychlosti by jistě pomohl radar.

Zaslal: Michaela Pechová Vosátková, 02.11.2018 v 15:25

Praha 6-
 
 
 
 

Sestupná, Praha 6

Aktualizace podnětu

06.12.2019

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

CHS: V ulici byly dle informací z pražského BESIPu vytvořeny dva nové přechody u křižovatky Sestupná x U Hvězdy a Sestupná x V Domcích. Budeme rádi za informaci, zda tato opatření přispěla ke zklidnění provozu v ulici.
Za fotky děkujeme TSK HMP.


 
 
 
 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 29.11.2018 07:05

Vážení zástupci portálu Chodci sobě,

děkujeme za předání podnětu ohledně ulici Sestupná. Jak vyplývá ze samotného textu podnětu, pisatelka je v kontaktu s Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ, který se podněty z dané lokality opakovaně zabývá. Tuto lokalitu tedy dlouhodobě sledujeme a snažíme se přispět ke spokojenosti rezidentů. K té by měla přispět úprava vámi zmíněných křižovatek, přičemž tyto stavby jsou v kompetenci TSK, a.s. Podle posledních informací je předpoklad zahájení akce ještě letos (v návaznosti na vhodné klimatické podmínky).
K posledním dvěma větám lze uvést, že radarové měření by jistě přispělo k vyššímu respektování rychlostního limitu, nicméně podnět Prahy 6 na jeho instalaci byl ze strany hlavního města Prahy zamítnut. Zákaz projíždění (vyjma rezidentů) nepovažujeme za proveditelné a koncepční řešení.

S pozdravem

Ing. Dana Charvátová
vedoucí odboru
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Sestupná, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Rozbitá dlažba pod Müllerovou vilou.

Praha 6, 14. prosinec 2017 Vyřešený

Auta nerespektují vyhrazený pruh pro autobusy

Praha 6, 30. říjen 2012 Zaslaný

Nebezpečný přechod v ulici Prosecká

Praha 9, 26. duben 2012 Zaslaný

Chybějící přechod na Spořické

Praha - Dolní Chabry, 24. duben 2018 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty