Zóna 30 - ZŠ Bílá a přilehlé ulice Praha 6

V okolí ZŠ Bílá (Kadeřákovská, Bechyňova atd.) byly zřízeny zóny 30 (prostor ohraničen pomyslným trojúhelníkem ulicemi Zelená, Evropská, Jugoslávských partyzánů a části Kadeřákovká.). Bohužel zde stále někteří řidiči tuto zónu nerespektují a jezdí zde mnohem větší rychlostí než zmiňovaných 30 km/h. Proto Vás chci požádat o zajištění větší informovanosti o této zóně např. vyznačení 30 km rychlosti přímo na vybrané silnice, tak jako je tomu z druhé strany ulice Zelená atd. viz ilustrační foto.

Zaslal: Hana Páralová, 20.09.2018 v 01:43

Praha 6-

Bechyňova, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 23.09.2018 22:26

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.
Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem
za tým zmente.to

RenataPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 09.10.2018 01:51

Vážená paní Páralová,

děkujeme za podnět, nicméně navrhované zdůraznění začátku zóny Tempo 30 není standardním řešením a mělo by to tak i zůstat. Ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že dopravní značení se má užívat jen v nezbytném rozsahu. Tím zákonodárce nemyslel zdaleka pouze na úsporu veřejných prostředků při realizaci značení a jeho následné údržbě, ale zejména na přehlednost dopravního značení. Studiemi je dokázáno, že řidiči jsou schopni vnímat jen určité množství dopravního značení (svou pozornost musí také věnovat sledování okolního provozu a též řízení vozidla) a když je značek příliš, splynou motoristovi v jednu masu, v níž pak může důležitá značka zapadnout, což může mít fatální následky. Vodorovnou verzi značky B20a "nejvyšší dovolená rychlost" jsme tedy použili na vytipovaných místech, tedy na ulici Koulova, jež slouží jako frekventovaná zkratka do oblasti Baby a Hanspaulky, a do trasy kolem mateřské školy Čínská/Zemědělská. Spolu s Policií ČR, tedy orgánem příslušným v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, o plošném doplňování této značky do zón s omezením rychlosti s ohledem na výše uvedené neuvažujeme.

S pozdravem

Ing. Radek Polák
referent
Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Hana Páralová: Vážený pane Poláku,

děkuji za Vámi zaslanou odpověď, kde mi dopodrobna vysvětlujete proč
není umístění značky B20a vhodné. Z mé strany se jednalo pouze o návrh,
jak předat některým řidičům informaci, že se nacházejí v zóně 30 a
tudíž se mají podle toho i chovat.

Pokusím se tedy ještě jednou shrnou celou situaci: v naší lokalitě byly
zřízeny zóny 30 (prostor ohraničen pomyslným trojúhelníkem ulicemi
Zelená, Evropská, Jugoslávských partyzánů a části Kadeřákovká). Bohužel
zde valná část řidičů ani neví, že v nějaké zóně jsou, a pokud mohu
subjektivně posoudit, jezdí se zde mnohem mnohem rychleji než v zóně
předepsaných 30km/h.

Proto žádám Váš odbor dopravy o soubory opatření (psychologické a
fyzické prvky), které povedou k větší informovanosti a zklidnění dopravy
v dané oblasti a tím i k větší bezpečnosti, převážně mi jde o bezpečnost
chodců, zejména dětí chodících do školy, školky atd.

Dejte si tu práci, a běžte si zde udělat nějakou analýzu, podívejte se
např. jak vypadá ranní provoz v ulici Kadeřákovská směrem k ZŠ Bílá,
kde se po úzkém chodníku proplétají děti směrem do školy a jen kousek od
nich projíždějí auta, některá s respektem, některá bohužel ne. Případně
přechod přes ulici Bechyňova, někteří řidiči si tuto ulici pletou se
závodní dráhou atd.

Hlavně mě alibisticky neodkazujte na policii ČR nebo městskou.

Děkuji a jsem s pozdravem,
09.10.2018 v 09:19    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Bechyňova, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty