Chybějící přechod v ulici Klánova x Vavřenova x Filosofská

Dobrý den, na křižovatce ulic mezi Klánova x Vavřenova x Filosofská nelze bezpečně přejít z ulice Klánova do ulice Filosofská (a naopak). Chybí tu i navazující chodníky. Uprostřed je malý ostrůvek a za ním pokračuje ještě ulice Klánova. Ze směru Klánova na sudě číslované straně není chodník a dále je parkoviště bez chodníku (u č.p. 62) a na liché straně končí chodník u křižovatky do ulice Vavřenova (u č.p. Klánova 61a) a nelze pokračovat v chůzi do ulice Vavřenova bez toho, aby se přešla silnice mimo přechod pro chodce. Křižovatka je velice frekventovaná a myslím i dost nepřehledná při příjezdu z ulice Vavřenova. Vzhledem k tomu, že děti z ulice Klánova spadají do ZŠ Filosofská, bylo by vhodné zde udělat přechod pro jejich bezpečnou cestu do školy. Děkuji.

Zaslal: Gabrielle Lánová, 12.09.2018 v 00:14

Praha 4-
 
 
 

Filosofská, Praha 4

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.09.2018 00:22

Místo je řešeno v dopravní studii zpracované v rámci projektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Filosofská. Viz http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/5151-2/.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.02.2019 06:49

Dobrý den,

na problémové místo poukázala dopravní studie Bezpečné cesty do školy ZŠ Filosofská, zpracovaná koncem roku 2017. V rámci návrhu se předpokládalo se zklidněním křižovatkového prostoru ulic Klánova x Vavřenova x Filosofská včetně doplnění chybějících pěších vazeb přes ulici Vavřenova, Klánova, zřízení obytné zóny v ulici Klánova. V současné době probíhají průzkumné a podkladové práce (geodetické zaměření, zjištění průběhu inženýrských sítí) pro zahájení projektové přípravy ve stupni DUR+DSP. V souvislosti s návrhem DUR+DSP bude v průběhu dubna 2019 svoláno jednání za účelem zapracování připomínek vybraných DOSS (např. předběžné požadavky MČ P4, PČR, IPR, DPP a.s. atd). Investorem projektové dokumentace je TSK hl. m. Prahy - projekt Besip. Realizace akce by se mohla uskutečnit koncem stavební sezóny tohoto roku nebo z kraje roku 2020. Jinak v příloze posílám variantní návrhy dopravní studie úpravy křižovatky ulic: Klánova x Vavřenova x Filosofská z roku 2017. (Pozn. Chodci sobě: přílohu naleznete pod již zmiňovaným odkazem http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/BCS-FILOSOFSKA_dopravni-studie-2017.pdf, jedná se o str. 62 a 63.)

S pozdravem
Ing. Miroslav Málek
projektant dopravních stavebPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 04.03.2019 20:46

Zde ještě materiál od MČ Praha 4.

Přiloha:
Soubor (pdf)


Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jana Nováková: Naprosto nedostačující odpověď 12.09.2018 00:22 . Studií je, že by se s nimi daly toalety tapetovat. kdo to vlastně odpověděl?!?
Není napsáno, kde je možno se se studií seznámit, co bude studii následovat a hlavněš kdy?
Žádám a prosím o urgenci odpovědi od kompetentní organizace.
12.02.2019 v 18:28    

Chodci Sobě: Studie je umístěna na stránkách, kam vede odkaz, ale zde tedy lépe: http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/BCS-FILOSOFSKA_dopravni-studie-2017.pdf. Odpověděla jsem vám já za tým Chodců sobě a Pražské matky, které projekt na ZŠ Filosofská organizovaly. Podnět jsem posílala k vyjádření na MČ Praha 4 a MHMP, bohužel nikdo dosud nezareagoval, nevím, proč. Ti by měli znát harmonogram realizací. Urguji u obou institucí.

S pozdravem

Eva Šuchmanová
14.02.2019 v 16:38    

Chodci Sobě: MČ Praha 4 jedná s Ing. Málkem z DIPRO, který by měl mít nějaké informace, prosí o strpení.
27.02.2019 v 06:40    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Filosofská, Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Ulomená dopravní značka

Praha 4, 05. září 2013 Zaslaný

Chybějící přechody na ulici Budějovická

Praha 4, 16. červenec 2012 Zaslaný

Přechod pro chodce Chabeřická-Zaříčanská

Praha 21, 21. červenec 2014 Bez odpovědi


Zobrazit všechny podněty