Chybějící přechod v ulici Klánova x Vavřenova x Filosofská

Dobrý den, na křižovatce ulic mezi Klánova x Vavřenova x Filosofská nelze bezpečně přejít z ulice Klánova do ulice Filosofská (a naopak). Chybí tu i navazující chodníky. Uprostřed je malý ostrůvek a za ním pokračuje ještě ulice Klánova. Ze směru Klánova na sudě číslované straně není chodník a dále je parkoviště bez chodníku (u č.p. 62) a na liché straně končí chodník u křižovatky do ulice Vavřenova (u č.p. Klánova 61a) a nelze pokračovat v chůzi do ulice Vavřenova bez toho, aby se přešla silnice mimo přechod pro chodce. Křižovatka je velice frekventovaná a myslím i dost nepřehledná při příjezdu z ulice Vavřenova. Vzhledem k tomu, že děti z ulice Klánova spadají do ZŠ Filosofská, bylo by vhodné zde udělat přechod pro jejich bezpečnou cestu do školy. Děkuji.

Zaslal: Gabrielle Lánová, 12.09.2018 v 00:14

Praha 4-
 
 
 

Filosofská, Praha 4

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 12.09.2018 00:22

Místo je řešeno v dopravní studii zpracované v rámci projektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Filosofská. Viz http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/databaze-realizovanych-projektu/5151-2/.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 27.02.2019 06:49

Dobrý den,

na problémové místo poukázala dopravní studie Bezpečné cesty do školy ZŠ Filosofská, zpracovaná koncem roku 2017. V rámci návrhu se předpokládalo se zklidněním křižovatkového prostoru ulic Klánova x Vavřenova x Filosofská včetně doplnění chybějících pěších vazeb přes ulici Vavřenova, Klánova, zřízení obytné zóny v ulici Klánova. V současné době probíhají průzkumné a podkladové práce (geodetické zaměření, zjištění průběhu inženýrských sítí) pro zahájení projektové přípravy ve stupni DUR+DSP. V souvislosti s návrhem DUR+DSP bude v průběhu dubna 2019 svoláno jednání za účelem zapracování připomínek vybraných DOSS (např. předběžné požadavky MČ P4, PČR, IPR, DPP a.s. atd). Investorem projektové dokumentace je TSK hl. m. Prahy - projekt Besip. Realizace akce by se mohla uskutečnit koncem stavební sezóny tohoto roku nebo z kraje roku 2020. Jinak v příloze posílám variantní návrhy dopravní studie úpravy křižovatky ulic: Klánova x Vavřenova x Filosofská z roku 2017. (Pozn. Chodci sobě: přílohu naleznete pod již zmiňovaným odkazem http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/BCS-FILOSOFSKA_dopravni-studie-2017.pdf, jedná se o str. 62 a 63.)

S pozdravem
Ing. Miroslav Málek
projektant dopravních stavebPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 04.03.2019 20:46

Zde ještě materiál od MČ Praha 4.

Přiloha:
Soubor (pdf)


Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jana Nováková: Naprosto nedostačující odpověď 12.09.2018 00:22 . Studií je, že by se s nimi daly toalety tapetovat. kdo to vlastně odpověděl?!?
Není napsáno, kde je možno se se studií seznámit, co bude studii následovat a hlavněš kdy?
Žádám a prosím o urgenci odpovědi od kompetentní organizace.
12.02.2019 v 18:28    

Chodci Sobě: Studie je umístěna na stránkách, kam vede odkaz, ale zde tedy lépe: http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/BCS-FILOSOFSKA_dopravni-studie-2017.pdf. Odpověděla jsem vám já za tým Chodců sobě a Pražské matky, které projekt na ZŠ Filosofská organizovaly. Podnět jsem posílala k vyjádření na MČ Praha 4 a MHMP, bohužel nikdo dosud nezareagoval, nevím, proč. Ti by měli znát harmonogram realizací. Urguji u obou institucí.

S pozdravem

Eva Šuchmanová
14.02.2019 v 16:38    

Chodci Sobě: MČ Praha 4 jedná s Ing. Málkem z DIPRO, který by měl mít nějaké informace, prosí o strpení.
27.02.2019 v 06:40    

Bervid Pavel: Je polovina května 2019. To ještě na MČ Praha 4 a MHMP se neodhodlal odpovědět jak to bude s realizací??

Ozvěte se nám, informujte občany Prahy 4 !!
16.05.2019 v 22:36    

Bervid Pavel: Máme konec srpna 2019.

Ozvěte se nám samosprávo MČ Praha 4 a nebo pane Málku (ale Vy asi nemáte povinnost někoho informovat, chápu, že to děláte asi z dobré vůle)
Informujte občany Prahy 4 !!
29.08.2019 v 21:43    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Filosofská, Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Stání aut na chodníku

Praha 4, 29. duben 2012 Zaslaný

Nepřívětivá křižovatka pro chodce

Praha 4, 28. září 2014 Zaslaný

Nebezpečný přechod v ulici Litoměřická

Praha 9, 22. srpen 2012 Zaslaný

Vybledlý přechod Na slupi

Praha 2, 23. duben 2015 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty