Nebezpečný přechod Ostrovského x Radlická

Jedná se o přechod na Radlické (křižovatka Ostrovského (od Santošky) x Radlická (směr k Zlíchovskému tunelu)). Každý den tento přechod používáme při cestě na autobusové nádraží Na Knížecí a velmi často se stává, že musíme před auty (která odbočují z ulice Ostrovského do ulice Radlická) uskakovat, nebo jim dávat přednost, i když máme zelenou my - chodci. Zelená trvá na přechodu přibližne 4 vteřiny, takže auta jedoucí zezhora vjíždí na přechod ve chvíli, kdy už chodcům svítí opět červená, nicméně chodci se tam stále vyskytují . Stejná situace nastává, když jdeme ze směru od Ženských domovů nahoru k Santošce. Auta na nás troubí a klepou si na hlavu, protože přecházíme v podstatě na červenou. Je to velmi nepříjemné a nebezpečné...děti přes tento přechod chodí samy a mám strach, že jednou nestačí uskočit :(
Bylo by fajn umístění výstražného oranžového blikacího panáčka na semafor v ulici Ostrovského, aby odbočující řidiči (do ulice Radlická) věděli, že si mají dát pozor na chodce na přechodu a netroubili jako pominutí....nebo prodloužení zelené pro přecházející.
Byla bych vděčná za vyjádření, jakým způsobem a zda je možné tento problém řešit.

Zaslal: Helena Lukášková, 20.06.2018 v 22:34

Praha 5-

Radlická, Praha 5

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 22.06.2018 13:18

První reakce z MHMP, kam jsme podnět předávali:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci. Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým zmente.to
RenataPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 13.07.2018 08:03

Vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Dobrý den,
děkujeme Vám za podnět ke světelně řízené křižovatce Radlická – Ostrovského. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. prověřila Váš podnět s následujícím stanoviskem:

Na řešené křižovatce jsme provedli místní šetření. Signalizace na křižovatce funguje dle platného a schváleného dopravního řešení. Délka doby volna na přechodu přes jižní rameno křižovatky přes Radlickou ulici je 5 sekund, což je minimální hodnota, kterou pro délku volna chodců připouštějí technické podmínky 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o dlouhý nedělený přechod přes hlavní komunikaci, která je na hranici své kapacity. Z tohoto důvodu je zde krátké volno, které slouží pouze pro vstup do vozovky a bezpečné přecházení zajišťuje dostatečně dlouhý mezičas, což je doba od konce chodeckého volna do začátku volna kolizních signálních skupin. Při místním šetření nebyla pozorována žádná nebezpečná situace, při které by byli chodci ohrožováni.

Volno pro vozidla (zelená) z Ostrovského ulice začíná o 2 sekundy dříve než zelená na přechodu přes Radlickou ulici. Toto nastavení je dle schváleného dopravního řešení a není v rozporu s platnou legislativou. Pro vyšší komfort přecházejících chodců zpracujeme úpravu dopravního řešení, která bude spočívat ve sjednocení začátku doby volna pro vozidla z Ostrovského ulice se začátkem doby volna pro chodce na jižním přechodu přes Radlickou ulici. Schválení změny dopravního řešení je v kompetenci silničního správního úřadu, kterým je Odbor dopravních agend MHMP.

Doplňujeme, že řidiči jedoucí na signál volno mají dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., povinnost při odbočování dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru a nesmí je omezit ani ohrozit a to bez ohledu, svíti-li na chodeckém návěstidle zelená či červená. Signál přerušovaného žlutého světla ve tvaru kráčejícího chodce se umísťuje především na přechody odsazené od křižovatky či při nepravidelné geometrii křižovatky, což není tento případ. Signál umístěný na sloupu signalizace na chodníku by nebyl odbočujícími řidiči dostatečně vnímán, a tudíž jeho realizaci nenavrhujeme."Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 25.10.2018 18:58

Odpověď ředitele ODA MHMP Ing. Heroudka na dopis MČ Praha 5 ohledně SSZ na křižovatce Radlická x Ostrovského.

Přiloha:
Soubor (pdf)


Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Karel Baxa: Také se k Vám paní Lukášková přidávám a žádám o okamžité prodloužení doby svícení zelené aspoň na minimálně 12 vteřin.
To by bylo komfortní a předešlo by to úrazům či dokonce "vraždám" chodců na přechodu.
Opět se zde asi "čeká" až tu někdo zajede malé dítě. Potom budou komunální politici, jako vždy, ronit krokodýlí slzy a házet to na úředníky a techniky.

Přechod je pravděpodobně nastaven silně pod na hranici normy. V normě je uvedena rychlost chůze 5 km/h, a podmínka, že za dobu zelené musí chodec být schopen přejít aspoň do 1/2 přechodu, ideálně do 2/3. Odhadem ten přechod může mít 15 - 17 metrů, při rychlosti 5 km/h (1,4 m/s) a době 5 sekund je ušlá vzdálenost 7 metrů, co odhadem může být sotva polovina.

Samozřejmě to neřeší starší lidi, maminky s kočárky, maminky vedoucí malé děti, a také invalidy, kteří chodí mnohem pomaleji než 5 km/h.

Nemluvě o tom, že dopravní infrastruktura by měla být vstřícná pro všechny.
Na uvedeném přechodu žádám provést co nejdříve měření pro přesné ověření stavu a následne zde zveřejnit jeho výsledky.
21.06.2018 v 20:16    

Jana Nováková: Žádám také, aby se Praha 5 a tedy její vedoucí představitelé z Rady a Zastupitelstva zajistili o bezpečný přechod pro chodce.
Nečekejte na lidské neštěstí, na zranění, na zabité školáky !!!
22.06.2018 v 10:38    

nováček: A sjezd wolů je tady.
SSZ je v kompetenci Magistrátu, nikoli městské části ( již tolikrát zmiňováno, že i pologramot si toho musí všimnout ).
K tomu ta argumentace s malejma dětma- už je to pane Baxa ubohé. Termín na rozsvícení dejte minutu, ať ten nebožák přeleze.
Lidi, vy opravdu neumíte nic jinýho než řvát nesmyslné věci, aniž si o tom něco přečtete? Opravdu stádo wolů a krav, doslova.
22.06.2018 v 12:55    

Chodci Sobě: Pane Nováčku/nováčku, jděte už do háje. Vyjadřujte se tu slušně, ještě jednu impertinenci a mažeme. Howgh.
22.06.2018 v 13:19    

Petra Pospíšilová: Předpokládám, že zřejmě vysoce gramotný pan "nováček" má určitě automobil, nikoliv asi děti.
Je úplně jedno, kdo má na starosti světelná asignalizační zařízení, jistě na internetovém portálu "Chodci sobě" vědí, kam žádost paní Lukášové poslat.
Předpokládám také, že i komunální politici z Prahy 5 přispějí k nápravě nebezpečného přechodu pro chodce. Jistě i oni mají děti a vnoučata a jistě si uvědomují, že jsou voleni občany.
22.06.2018 v 14:42    

Tomáš Homola, radní pro dopravu MČ P5: Děkuji paní Lukášové a ostatním za podnět. Veškeré podněty z tohoto portálu jsou automaticky předávány k řešení příslušným institucím a na vědomí je dostávám já, jako radní pro dopravu a pan starosta. Tato křižovatka, resp. přechod byl několikrát řešen s Odborem dopravních agend MHMP (kompetentní instituce), a to vč. umístění blikajícího symbolu chodce. Sám tento přechod často používám a vím, že interval zelené není pro chodce příliš komfortní. Napíši tedy opakovaně na ODA MHMP, aby byl interval prodloužen a budeme všichni doufat, že se tak stane.
22.06.2018 v 23:40    

Tobiášová Marie: Pane Homolo, Váš příspěvek hodnotím jako seriózní, nejsem zvyklá, že by se komunální politici vůbec zajímali a starali o starosti běžných malých lidí, zejména když z toho nemohou mít slávu, peníze a když se nemohou předvádět na veřejnosti, alias čechrat politické peří.
Děkuji Vám za Váš přístup.
23.06.2018 v 21:20    

nováček: Paní Pospíšilová, děti mám, ale nejdříve si po sobě přečtu, co sesmolím.
Politik z P5 se ozval a napsal přesně to, co mohl, že pošle na MHMP, přesně, jak jsem předejímal. Neudělá nic, protože je pouze zvolen, není to žádný odborník a na této křižovatce má podporadní hlas ( navíc si dovolím říci, že odpověd za něj "sesmolila" sekretářka , omluvím se, když bych viděl či dostal důkaz o něčem jiném ).
Pro chodci sobě- vyjádřil jsem se zcela srozumitelně a i asi pro Vás, když reagujete též poměrně útočně. Laskavě si přečtěte mou odpověď ještě 1x- je bez vulgarit k nějakému jednotlivci, oslovuji pouze skupinu a neadresně, na rozdíl od Vás a snažím se vysvětlit srozumitelnou formou i vám, aby se nezasílal dotaz každému, kdo vás napadne ( viz. radní pro dopravu P5 ) což by mělo být zde už za těch pár let, co tu otravujete život většinou nesmyslama ( těch pár rozumných věcí bohužel zapadne ).
Stále si myslím, že je toto veřejný web, na který patří i názory druhé strany a ne nadšených tleskačů nad snůškou naprostých hloupostí. Zdar všem odborníkům.
25.06.2018 v 12:16    

Helena Lukášková : Vážený pane "nováček",
jako jedna ze stáda negramotných wolů a krav bych vám byla vděčná za radu, na jaké místo se tedy mám s podnětem obrátit, aby se dostal ke kompetentním osobám. Opravdu se nechci nechat přejet kvůli špatně nastaveném semaforu (jednou už to bylo fakt natěsno )....
Díky Helena Lukášková
25.06.2018 v 13:04    

Tomáš Homola, radní pro dopravu MČ P5: Politik z P5 se ozval a pokud si pan "nováček" myslí, že jeho odpověď "sesmolila" sekretářka, tak sděluji, že tak sofistikovaným personálem radnice P5 nedisponuje. Pan nováček sám napsal, že "SSZ je v kompetenci Magistrátu" a v tomto smyslu má pravdu. P5 v tomto ohledu není všemocná, ale její hlas je slyšet trochu hlasitěji. Očekávám tu omluvu:)
25.06.2018 v 14:00    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Radlická, Praha 5

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Zpola vykotlaný poklop na přechodu

Praha 1, 18. červen 2012 Bez odpovědi

Křižovatka Ruská/Volyňská

Praha 10, 10. říjen 2012 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty