Chybějící přechod pro chodce Na Petynce x Na Zástřelu

V křížení ulic Na Petynce a Na Zástřelu. Obě ulice jsou v havarijním stavu, bez vyznačených přechodů pro chodce a míst pro parkovaní. Díky tomu se parkuje v křižovatce na místě přechodu pro chodce.

Zaslal: Michal Hrehor, 10.06.2018 v 22:45

Praha 6-
 
 

Na zástřelu, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.07.2018 07:05

Dobrý den,
přechody se umisťují v souladu s požadavky ČSN 736110, kde se do grafu dosadí počet přecházejících chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve špičkové hodině a z těchto hodnot vyjde bod v určité oblasti grafu (I. - není třeba úprav, II. - je vhodné umístit přechod pro chodce, či místo pro přecházení, III. - přechod s dělícím ostrůvkem, IV. - světelná signalizace). Limitními hodnotami je například 400 vozidel a 200 chodců, nebo 700 vozidel a 50 chodců atd. Těchto hodnot zde doprava nedosahuje a z tohoto důvodu je umístění přechodu nadbytečné. K umisťování nadbytečného dopravního značení se pak dotčený orgán - Policie ČR staví negativně v souladu s ust. § 78 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O umístění přechodu pro chodce tedy neuvažujeme.
S výtkami na stav komunikace se lze obrátit na správce komunikace (www.tsk-praha.cz - sekce Hlášení závad).
Lokalita je zahrnuta do připravované etapy rozšíření zón placeného stání, což by mělo přispět k vymístění vozidel "přespolních" řidičů a uvolnění parkování pro rezidenty. Parkování v křižovatce je samozřejmě již nyní dopravním přestupkem, postižitelným dle zákona. Po zavedení zón počítáme, že Městská policie se více zaměří na parkování v zóně se zákazem stání mimo vyznačená místa.

S pozdravem

Ing. Dana Charvátová
vedoucí Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Naše Petynka: Vážená paní inženýrko Charvátová,
po přečtení odpovědi přemýšlím nad Vaší kompetentností a Vaše naprostá lhostejnost mě šokuje.
Můžete prosím laskavě poradit všem lidem kteří bydlí v ulici na Petynce a okolí, včetně studentů z vysokoškolských kolejí a školáků kteří každý den chodí do školy Komenského kde se dá bezpečně přecházet komunikace Na Zástřelu?????? Každý den zde přechází stovky lidí, protože jinde se přejít tato ulice prostě nedá. Jak je možné, že podle Vás zde doprava nedosahuje limitních hodnot, když zde jezdí jedno auto za druhým a naopak jinde, kde jsou přechody a zpomalovače je intenzita podstatně menší, například v sousední ulici ve Sřešovičkách?????
Po rozšíření parkovacích zón se situace nezměnila, nadále se parkuje v křižovatce. Jediné co jste zajistila, je zpoplatnění parkovaní pro rezidenty nic víc!!!!
Vůbec se nepodivuji nad katastrofální dopravní situací která panuje po celé Praze 6 pokud jí řešíte podobným způsobem nebo spíše neřešíte. Moc prosím v příštích volbách už nekandidujte!!! To asi pomůže nejvíce.
Děkuji.
15.01.2019 v 16:24    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Na zástřelu, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Zbytecny obrubnik v ulici 8. listopadu

Praha 6, 22. listopad 2013 Zaslaný

Díra v poklopu uprostřed chodníku u konečné busu 131

Praha 6, 17. květen 2016 Bez odpovědi

Přecházení Záběhlické

Praha 10, 20. červenec 2012 Zaslaný

Chybějící "zebra"

Praha 4, 20. březen 2013 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty