Chybějící přechod pro chodce Na Petynce x Na Zástřelu

V křížení ulic Na Petynce a Na Zástřelu. Obě ulice jsou v havarijním stavu, bez vyznačených přechodů pro chodce a míst pro parkovaní. Díky tomu se parkuje v křižovatce na místě přechodu pro chodce.

Zaslal: Michal Hrehor, 10.06.2018 v 22:45

Praha 6-
 
 

Na zástřelu, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.07.2018 07:05

Dobrý den,
přechody se umisťují v souladu s požadavky ČSN 736110, kde se do grafu dosadí počet přecházejících chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve špičkové hodině a z těchto hodnot vyjde bod v určité oblasti grafu (I. - není třeba úprav, II. - je vhodné umístit přechod pro chodce, či místo pro přecházení, III. - přechod s dělícím ostrůvkem, IV. - světelná signalizace). Limitními hodnotami je například 400 vozidel a 200 chodců, nebo 700 vozidel a 50 chodců atd. Těchto hodnot zde doprava nedosahuje a z tohoto důvodu je umístění přechodu nadbytečné. K umisťování nadbytečného dopravního značení se pak dotčený orgán - Policie ČR staví negativně v souladu s ust. § 78 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O umístění přechodu pro chodce tedy neuvažujeme.
S výtkami na stav komunikace se lze obrátit na správce komunikace (www.tsk-praha.cz - sekce Hlášení závad).
Lokalita je zahrnuta do připravované etapy rozšíření zón placeného stání, což by mělo přispět k vymístění vozidel "přespolních" řidičů a uvolnění parkování pro rezidenty. Parkování v křižovatce je samozřejmě již nyní dopravním přestupkem, postižitelným dle zákona. Po zavedení zón počítáme, že Městská policie se více zaměří na parkování v zóně se zákazem stání mimo vyznačená místa.

S pozdravem

Ing. Dana Charvátová
vedoucí Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Na zástřelu, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Rozbitá dlažba pod Müllerovou vilou.

Praha 6, 14. prosinec 2017 Vyřešený

velmi dlouhé čekání na zelenou

Praha 6, 11. únor 2012 Zaslaný

Bariérový přechod přes Legerovu

Praha 2, 05. duben 2016 Zaslaný


Zobrazit všechny podněty