Chybějící přechod pro chodce Na Petynce x Na Zástřelu

V křížení ulic Na Petynce a Na Zástřelu. Obě ulice jsou v havarijním stavu, bez vyznačených přechodů pro chodce a míst pro parkovaní. Díky tomu se parkuje v křižovatce na místě přechodu pro chodce.

Zaslal: Michal Hrehor, 10.06.2018 v 22:45

Praha 6-
 
 

Na zástřelu, Praha 6

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 03.07.2018 07:05

Dobrý den,
přechody se umisťují v souladu s požadavky ČSN 736110, kde se do grafu dosadí počet přecházejících chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve špičkové hodině a z těchto hodnot vyjde bod v určité oblasti grafu (I. - není třeba úprav, II. - je vhodné umístit přechod pro chodce, či místo pro přecházení, III. - přechod s dělícím ostrůvkem, IV. - světelná signalizace). Limitními hodnotami je například 400 vozidel a 200 chodců, nebo 700 vozidel a 50 chodců atd. Těchto hodnot zde doprava nedosahuje a z tohoto důvodu je umístění přechodu nadbytečné. K umisťování nadbytečného dopravního značení se pak dotčený orgán - Policie ČR staví negativně v souladu s ust. § 78 odst. 2 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. O umístění přechodu pro chodce tedy neuvažujeme.
S výtkami na stav komunikace se lze obrátit na správce komunikace (www.tsk-praha.cz - sekce Hlášení závad).
Lokalita je zahrnuta do připravované etapy rozšíření zón placeného stání, což by mělo přispět k vymístění vozidel "přespolních" řidičů a uvolnění parkování pro rezidenty. Parkování v křižovatce je samozřejmě již nyní dopravním přestupkem, postižitelným dle zákona. Po zavedení zón počítáme, že Městská policie se více zaměří na parkování v zóně se zákazem stání mimo vyznačená místa.

S pozdravem

Ing. Dana Charvátová
vedoucí Odbor dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Na zástřelu, Praha 6

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.