Nesmyslné najíždění automobilů do zastávky Ortenovo náměstí

Tramvajová zastávka Ortenovo náměstí ve směru na Dělnickou má nástup a výstup přes jízdní pruh automobilů vedený po vyvýšeném ostrůvku. Nesmyslné na tom je to, že jízdní pruh je před i za zastávkou veden po tramvajových kolejích. Jen v místě zastávky je veden do jinak parkovacího pruhu.

Navrhuji přeznačení jízdního pruhu na koleje. Lidi budou moci využít vyvýšený prostor pro čekání na tramvaj, sníží se počet střetů vozidel s chodci a přibudou parkovací místa před a za zastávkou.

Přiložený obrázek je ještě před rekonstrukcí, ale parkování odpovídá současnosti.

Zaslal: Petr Malý, 04.05.2017 v 22:40

Praha 7-

Ortenovo nám., Praha 7

Komunikace o řešení podnětu

Podnět byla odeslán. Poté, co obdržíme odpověď od příslušné městské části nebo jiné odpovědné instituce, které bude podnět předán, zveřejníme ji na tomto místě.

Diskuze

Martin Šubrt: Takové řešení neumožňuje stavební uspořádání tramvajové trati. Osy obou kolejí jsou od sebe vzdáleny 3 metry. Od osy celé trati k ose koleje u nástupní hrany je to tedy 1,5 metru. Vzdálenost od osy koleje k nástupní hraně je 1,35 metru (tak je vzdálena každá nástupní hrana zastávky od osy přilehlé koleje). Takže kdyby auta jela po kolejích, mají k dispozici jízdní pruh široký ne obvyklých 3,5 metru, ale jen 2,85 m, což je šířka, která je jaksi problematická v případě jízdy popelářů, autobusů, či větších dodávek, protože jejich šířka bez zrcátek je 2,5 metru. Proto v případě, že jsou tramvajové koleje od sebe vzdálené jen 3 metry, není zásadně doporučováno, aby byl postaven zastávkový mys a veškerý automobilový provoz mohl jezdit po kolejích. Auta proto musí najet do prostoru vídeňské zastávky, který je širší než 3 metry. Nebo nemůže být nástupní hrana zastávky u dveří tramvaje, musí být odsunutá a chodci vystupují prvním krokem do vozovky (viz zastávka Karlovy lázně). Ale pak zastávka není bezbariérově přístupná.

V Praze existuje jedna výjimka, která není považována právě z hlediska míjení protijedoucí tramvaje s širšími vozidly za bezpečnou, a to zastávka Právnická fakulta ve směru z centra. Další zastávkové mysy realizované v posledním období vznikly již v součinnosti s rozšířením osové vzdálenosti kolejí. Nuselské schody, Pod Karlovem, Bruselská, Krymská, Vršovické náměstí, Lazarská, Vodičkova apod.

V Holešovicích bohužel předchozí vedení radnice neumělo při projektování rekonstrukce trati Dopravnímu podniku sdělit, kde si představuje umístění zastávek a v jaké podobě si je představuje. Dlouho se řešil posun všech zastávek Dělnická za křižovatku, přidání zastávek Tusarova a U Průhonu i v opačném směru a jejich posun o blok jižneji/severněji, ale názor MČ se do doby stavebního povolení na reko trati nestabilizoval. Rekonstrukce tratí v Holešovicích proto proběhla při nezměněné osové vzdálenosti kolejí. Až poté nové vedení radnice požádalo TSK a DP o zřízení bezbariérově přístupných zastávek. Bez rozšíření osové vzdálenosti kolejí ovšem pak již mohly vzniknout na Dělnické, U Průhonu a na Ortenově nám. pouze zastávky vídeňského typu. A stejná vznikne také na Maninách.
13.05.2017 v 22:15    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Ortenovo nám., Praha 7

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.