Chybějící chodník v ulici Hornocholupická

Chybějící chodník v ulici Hornocholupická
Mezi koncem chodníku a zkratkou do ulice Čs. exilu ke stanici autobusu chybí asi 100 m chodníku a chodí se velmi nebezpečně po kraji vozovky. Z ulice není výhled a míjí se tam autobusy MHD. Zvláště za špatné viditelnosti je to velmi nebezpečné místo.

Zaslal: Jiří Hykl, 12.01.2016 v 16:36

Praha 12-

Hornocholupická, Praha 12

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 13.01.2016 10:33

MČ Praha 12 předala podnět k řešení TSK HMP - viz níže e-mail z odd. dopravy adresovaný TSK:

Dobrý den pane Rezek,
předávám Vám na vědomí podnět pana Hykla, který byl zaslán na portál Chodci sobě, týkající se chybějícího chodníku podél vozovky místní komunikace Hornocholupická. Tato komunikace náleží do správy Technické správy komunikací Hl. m. Prahy, což je příspěvková organizace zřízená hlavním městem ze účelem výstavby, oprav a údržby pozemních komunikací. Pokud by se zde měl chodník budovat, zřejmě by musel být (respektive ona stavba chodníku) financován z rozpočtu Hlavního města Prahy, případně z rozpočtu TSK.
Tento e-mail zasílám zároveň na vědomí portálu Chodci sobě.

S pozdravem

Bc. Martin Habětínek
referent oddělení dopravy
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 12Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 03.03.2016 23:53

Dobrý den.

K podnětu pana Hykla / 1630/ Vám sdělujeme následující:

a/ komunikace v předmětném úseku má charakter extravilánové komunikace
b/ realizace nového chodníku by vyvolala problémy s odvodněním této komunikace
c/ zkratka do ulice ČS.Exilu není oficiální pěší komunikace ve správě TSK
d/ v části trasy by chodník zasahoval do soukromých pozemků


Vzhledem k výše uvedenému nepředpokládá TSK hl.m. Prahy realizaci nového chodníku.

S pozdravem za TSK OS 1400: ŠafaříkPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Hornocholupická, Praha 12

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Komořany - Na Beránku > neexistující pěší spojení

Praha 12, 10. leden 2019 S odpovědí

Výtluky a poklopy Jičínská

Praha 3, 12. červen 2014 Vyřešený

Baldové - stezka pro chodce III.

Praha 5, 17. září 2017 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty