Nepřívětivá křižovatka pro chodce

Mluvím hlavně o přechodu přes ulici Antala Staška. Pro chodce svítí velmi dlouho červená, i když nic nejede. Po rozsvícení zelené se navíc vyřítí auta z ulice Budějovická (hlavně ze severního směru), což je pro chodce velmi nepříjemné. Nerozumím také tomu, proč je tato křižovatka funkční po celou noc při minimálním provozu, když by klidně mohla blikat oranžová.

Zaslal: Anonymní uživatel, 28.09.2014 v 21:40

Praha 4-

Antala Staška, Praha 4

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 01.10.2014 11:22

Dobrý den,

světelná signalizační zařízení nejsou v kompetenci našeho odboru, ale odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. V kopii tedy tento podnět přeposíláme.

S pozdravem
Lucie Faloutová
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 17.10.2014 21:21

Vážený pane Koutský,

k Vašemu podnětu spojenému s křižovatkou Antala Staška – Budějovická musíme konstatovat, že křižovatka je řešena v rámci Prahy zcela standardně. Chodci mají přes zmiňovaný přechod signál „volno“ ve stejné fázi jako vozidla na ulici Budějovická, která je zde navíc hlavní komunikací křižovatky, díky čemuž je umožněno i častější přecházení přes ulici Antala Staška. Ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů pak vyplývá povinnost odbočujících vozidel dát přednost chodcům a umožnit jim bezpečné přecházení vozovky. Křižovatka má z důvodu intenzivního provozu autobusů nezbytné parametry a to, že se zde někteří řidiči chovají neohleduplně a těchto parametrů zneužívají, bohužel nelze řešit dopravně inženýrskými opatřeními, ale pouze zvýšeným dohledem příslušných orgánů.

Křižovatka je v celodenním provozu, protože jsou zde přechody přes 2 a více jízdních pruhů a z hlediska bezpečnosti provozu, zejména chodců, je tak žádoucí zachovat zde činnost světelných signálů také v noci.

S pozdravem

Martin Havelka
Magistrát hl. města Prahy
odbor rozvoje a financování dopravy
oddělení rozvoje dopravyPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Antala Staška, Praha 4

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.