Nebezpečný přechod u školky v Novoborské ulici

V bezprostřední blízkosti mateřské školky se nachází nepřehledný přechod. Šikmo parkující vozidla znemožňují výhled jak chodcům tak řidičům. Vozidla často parkují i na chodníku. Přímo v místě přechodu se navíc nachází popelnice.

Zaslal: Martin Landa, 16.09.2014 v 20:37

Praha 9-
 
 
 

Novoborská, Praha 9

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 18.09.2014 21:21

Dobrý den,

tento přechod pro chodce se nachází v jednosměrné komunikaci a má standardní parametry. Problémem je, že řidiči parkující v této ulici (jak je patrné z fotografií) nedodržuji předpisy a je věcí Městské policie aby zjednala nápravu.
MČ Praha 9 v tomto případě nemá bohužel zákonné možnosti jak zakročit.
(Pozn. Chodci sobě: Pokusíme se podnět předat na operační oddělení MP v Praze 9)


S pozdravem

Tomáš Holeček
radní MČ Praha 9
radní pro životní prostředí a dopravuPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 01.10.2014 11:46

Dobré odpoledne,

na základě podnětu z portálu „Chodci sobě“, který se týká přechodu pro chodce v ul. Novoborská, Praha 9 Vám sděluji, že ihned po obdržení uvedeného podnětu byla ze strany MP hl. m. Prahy, OŘ Praha 9 zvýšena kontrolní činnost. Na místě jsou v rámci hlídkové činnosti prováděny pravidelné kontroly se zaměřením na dodržování dopravní kázně v klidovém režimu. Zjištěné přestupky jsou řešeny dle konkrétní situace a v souladu s příslušnými zákony.
Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za Váš podnět a zároveň v souvislosti s uvedenou věcí požádal, pokud budete svědky jakéhokoli protiprávního jednání, o využití l. 156.

S pozdravem

Mgr. Petr Brunclík
zástupce ředitele OŘ MP 9Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Martin: Bylo by možno u nádob na odpad znovu namalovat žluté čáry které už nejsou vidět,nebo aspon když tam stojí auto to pokutovat,aby popeláři mohli nádoby vysypat.Co jsem si všiml MP na to kašle.
18.11.2014 v 17:57    

Martin: myslím tím na celém sídlišti a nádoba tam stojí ,nebot někteří ridiči aby mohli kde parkovat si je šoupou kam je napadne
18.11.2014 v 17:59    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Novoborská, Praha 9

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.