Přístup ke kontejnerům na odpad

V Ovenecké často auta parkují tak, že nelze z chodníku přistoupit ke kontejnerům na odpad, které jsou otočené do ulice.
Modré čáry jsou příliš blízko kontejnerů a auta často parkují stejně přes čáru. Mezi autem a kontejnerem tedy není prostor.
To znamená, že se musí chodit několik metrů po vozovce, což není bezpečné.
Nešlo by stavebně postavit malé ostrůvky po obou stran kontejnerů a stavebně zajistit přístup z chodníku?

Zaslal: Jan Krcmar, 04.04.2014 v 16:29

Praha 7-

Ovenecká, Praha 7

Aktualizace podnětu

12.06.2014

Chodci Sobě přidal následující aktualizace podnětu:

Podle informací z MČ Praha 7 jsou všechny kontejnery otočeny k chodníku a Pražské služby, a. s. budou tento stav udržovat.
Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 02.05.2014 21:02

Dobrý den, omlouvám pozdní zaslání, ale nebyla jsem přítomna. Prosím Technickou správu komunikací hl.m. Prahy o vyjádření (v kopii - pozn. Chodci sobě).

Děkuji
Miloslava Vitásková
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 7Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 07.06.2014 10:12

Dobrý den,

Technická správa komunikací hl.m. Prahy nemůže stavět chodníčky ve vozovce, ale Pražské služby a.s., které kontejnery obsluhují, je musí stavět tak, aby přístup k nim pro vhození odpadu do nich byl vždy z chodníku. Proto žádáme o zajištění nápravy ze strany PS a.s.

Hezký den
Milena Vitásková
odbor dopravy ÚMČ Praha 7Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 18.06.2014 11:51

(Ke komentáři z 16. 6. 2014)
Dobrý den,

omlouváme se za nedůslednost popelářů, kteří jezdí tyto kontejnery vysypávat. Jejich nadřízeným byla nyní poslána další žádost, aby jim správné vracení nádob otvorem k chodníku opět připomenuli.

S pozdravem
a s přáním pěkného dne

Adam Benda
Pražské služby, a.s.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 08.12.2014 21:33

Dobrý den,
při vysypání došlo k otočení kontejnerů, protože tyto mají mít přístup z chodníku. Předáváme Pražským službám a.s. řešení tohoto problému a věříme, že při dalším vyvážení budu kontejnery tak, jak mají být.

Hezký den

Miloslava Vitásková
vedoucí odboru dopravy ÚMČ P7Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 09.12.2014 20:21

Dobrý den,

plně chápeme, že situace na stanovišti tříděného sběru č. 0007/006 (naproti domu Ovenecká 23, Praha 7) je problematická, pokud jsou kontejnery na tříděný odpad otočené směrem k vozovce. Z toho důvodu se snažíme věnovat každému podnětu, který v této věci od občanů nebo od úřadu obdržíme. Vždy se snažíme instruovat naše popeláře, aby se po výsypu nádob snažili kontejnery vracet tak, aby odevzdávání odpadu bylo dobře přístupné směrem od chodníku.

Pro pořádek však zmiňuji, že méně vhodné otočení kontejnerů otvorem směrem k vozovce nemůže být vnímáno jako jasné porušení povinností, kterými se naše společnost zavazuje coby provozovatel svozu odpadu. Nejvíce je to dáno tím, že terén v okolí kontejnerů není jednoznačně upraven tak, aby bylo jasné, jaké natočení kontejnerů je vlastně správné. Obdrželi jsme totiž v poslední době ohledně tohoto stanoviště dva protichůdné typy stížností. Některé stížnosti požadovaly otočení otvorů směrem k chodníku kvůli bezpečí chodců, jiné stížnosti požadovaly opak - otočení otvorů směrem do vozovky, protože přístupová plocha od chodníku prý byla zablácená a nepoužitelná. Neshledáváme tu tedy navíc žádnou jasnou ,,logiku věci", ze které by jasně vyplývalo, jakým způsobem máme kontejnery na tomto stanovišti natáčet. Nicméně se prozatím snažíme vyjít vstříc těm požadavkům, které jsou častější, a tedy stížnostem požadujícím otočení otvorů směrem k chodníku.

Pokud by tedy byl terén v okolí odpadových nádob upraven tak, aby přístup od chodníku byl jednoznačně daný, zajisté by to celý tento problém vyřešilo. Věřím, že pak by i naši popeláři zcela logicky otáčely kontejnery směrem k chodníku na základě zcela přirozeného ,,selského" rozumu. V případě tisíců dalších pražských stanovišť tříděného odpadu si takto počínají zcela bez problému.

S pozdravem

Adam Benda
Oddělení technickoprovozního dozoru
Závod odvozu a recyklace odpadu
Pražské služby, a.s.Považujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 10.12.2014 22:09

Vážený pane Bendo,

děkuji za vyjádření, které podporujeme a očekáváme vyjádření OS TSK P7, na které jsme se obrátili s žádostí o vydláždění plochy před kontejnery tak, aby nebyly poškozeny kořeny stromů a byla zachovaná možnost vstupu na pás zeleně ke kontejnerům (zatravňovaní dlaždice?).

Hezký den
Milena VitáskováPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Jan Krcmar: Dobrý den,

chtěl bych přidat fotografie z posledního týdne. Jedná se o dva různé dny.
Je vidět, že z obou stran není umožněn přístup ke kontejnerům.
http://i.nahraj.to/f/HHS.jpg
http://i.nahraj.to/f/HHR.jpg
05.06.2014 v 10:40    

Jan Krčmář: Dobrý den,

dlouho to nevydrželo.
Fotka z 14.6.
http://nahraj.to/Iam

Poprosit PS prostě nestačí, musí se to řešit jinak.
Stejně nemůžete chtít od lídí, aby například chodili blátem (když prší), nebo ano?
16.06.2014 v 10:20    

Chodci Sobě: Požádali jsme MČ i PS o další spolupráci při řešení problému.
16.06.2014 v 20:43    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Ovenecká, Praha 7

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Propad chodníku

Praha 7, 11. březen 2013 S odpovědí

Kodaňská přechody ke škole

Praha 10, 08. červen 2012 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty