Cyklostezka Křeslice-Průhonice

Křeslice plánují realizaci cyklostezky z Křeslic do Průhonic přes Újezd. Cyklostezka podle mých dostupných informací má vést v těsné blízkosti Botiče . Viděla jsem podél původní cesty mnoho označených stromů.

Mám dotazy. V jakém stádiu je projekt? Je zpracovaný dendrologický posudek? Označené stromy se budou kácet? Kdy se cyklostezka bude realizovat a kolik bude stát?

Děkuji za odpověď, L.Fujeriková

Zaslal: Anonymní uživatel, 29.02.2012 v 14:45

Praha - Křeslice-

Ke kovárně, Praha - Křeslice

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 16.03.2012 14:45

Vážená paní Fujeriková,

odpovídám na Váš dopis z 1.března 2012 ohledně označených stromů. Podél Botiče vede turistická značená naučná stezka využívaná hojně pro pěší, ale také cyklisty. Stezka vznikla tak, jak ji lidé prošlapali a je v některých místech i nebezpečná. Vede často na břehu potoka těsně u vody a přes odhalené kořeny hodnotných stromů. Zadali jsme projekt cyklostezky, která by měla navázat na cyklostezky zbudované v Průhonicích. I přes pečlivé hledání trasy, aby cyklostezka co nejméně zasáhla do přírody, by se stavba dotkla mnoha stromů, které byly označeny v terénu, část z nich by se musela pokácet. Byly označeny i velmi slabé stromy, které nepodléhají souhlasu s kácením orgánu ochrany prostředí. Vzhledem k velkému počtu stromů bylo rozhodnuto v Komisi rozvoje a životního prostředí MČ Praha-Křeslice, že se zastaví další práce na projektu cyklostezky a uspořádá se dotazová akce mezi občany, jestli si přejí zřízení cyklostezky za cenu kácení stromů, nebo ne. Názor občanů je pro nás rozhodující. Podle názoru obyvatel bychom buď pokračovali v projektu a projednání stavby (včetně provedení dendrologického průzkumu), nebo ne. Prostředky na stavbu zajištěny nejsou, zajišťovaly by se až na základě stavebního povolení. Případné kácení by nastalo až před vlastní stavbou, tzn. na základě stavebního povolení (s kladným vyjádřením všech účastníků) a po zajištění peněz a podepsání smlouvy na stavbu.

S pozdravem

Ing. Antonín Zápotocký
starosta MČ Praha-KřeslicePovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Ke kovárně, Praha - Křeslice

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Vegetace a rozpadlý plot na Dubečské

Praha 10, 18. duben 2016 S odpovědí

Výstup z tramvaje na Újezdě

Praha 1, 12. prosinec 2014 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty