Chybějící rastr pro chodce u Nosické ulice

Na chodci dost frekventované spojnici mezi ulicí V Rybníčkách a Nosickou (hodně lidí tudy chodí do supermarketu) chybí rastr pro chodce. Na vyšlapaných cestách na trávníku je jenom jeden dílec, ostatní byly buď odstraněny, nebo nebyly nikdy položeny. Vyšlapané cesty jsou dokonce vidět i na satelitní mapě.

Na problém jsem upozorňoval úředníky příslušného odboru MČ Praha již před lety při osobní návštěvě tohoto místa, ale bez výsledku.

Zaslal: Libor Engelthaler, 06.01.2014 v 17:36

Praha 10-
 
 

Nosická, Praha 10

Aktualizace podnětu

05.08.2014

Libor Engelthaler přidal následující aktualizace podnětu:

Srpen 2014 - Stále bez rastru, stále horší stav. Za dešťů se vyplavuje hlína a jemný štěrk ze stezek ve svahu a hromadí se na vozovce pod nimi.


 
 
 


Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 15.01.2014 13:24

Vážený pane Engelthalere,

k chůzi lze užívat stávající oficiální chodník, který se zde nachází. Položené ekorastry slouží k zachycení proudící dešťové vody a omezují vymílání struh touto proudící vodou, nikoli k účelu, který uvádíte. Dále uvádíme skutečnost, že přibližně 2/3 pěšiny se nachází na soukromém pozemku fyzických osob a městská část by tím vynakládala veřejné finanční prostředky na úpravy soukromého pozemku, což je nepřípustné. Není tedy zcela žádný důvod zřizovat zde další pěšinu. Problém tedy není v nepoložených ekorastrech, ale v občanech, kteří vyšlapou pěšinu v zeleni, by ušetřili nepodstatných pár metrů cesty, přestože v těsné blízkosti lze jít po standardním chodníku.


Ing.Jiří Procházka
Vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Úřad městské části Praha 10Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Josef Schmidt: Opět tu máme klasický rozpor mezi dvěma přístupy: Jestli mají lidé chodit tam, kde jim uředník určí anebo má úředník udělat cesty tam, kde chodí lidé. Je zjevné, že ing. Procházka je zastáncem první možnosti, což nepovažuji za šťastné...
16.01.2014 v 12:34    

Jan Potůček: Ten komentář je přesný..
Jak je vidět z fotek, občané se nepřizpůsobí. Očekával bych, že se pan Procházka pokusí věc řešit, to je jeho práce...
Problém není v neposlušných občanech, ale v úředníkovi. který hledá důvody jak to nejde, nikoli možnosti jak to udělat, aby to šlo.

Obdivuju p.Engelthalera za neúnavný boj..
16.01.2014 v 15:14    

Libor Engelthaler: Argumentace pana Procházky je klasická ukázka pštrosího přístupu, který zastává nemálo českých úředníků a kterým proslul i bývalý pražský primátor Svoboda – jako např. že koše na odpadky nemusejí mít popelníky, protože lidi na ulici nemají co kouřit, že není třeba čistit chodníky a zastávky, protože tam chodci nemají co odhazovat a psi co kálet, apod.

To jsme už jen kousek od argumentace, že aleje jsou pro české motoristy velké nebezpečí a proto je třeba je vykácet, nebo že zklidnění dopravy na pražském Smetanově nábřeží je nesmysl.

Díky za podporu. Stále jsem přesvědčený, že úředníci jsou to pro občany a ne naopak – ostatně, úředníci se platí z našich daní, ne my z jejich. A pořád trochu bolí, že úředníci s tímhle přístupem v roce 2014 spoluurčují tvář našeho města.
16.01.2014 v 15:56    

Patrik: Fajn, to že se jedná o sokromý pozemek Vám zjevně nevadí, že? Jak byste se tvářili, kdyby Vám občani vyšlapali pěšinu přes VÁŠ vlastní pozemek a pak přijde město a vyleje VÁM to na VAŠEM vlastním pozemku asfaltem nebo osází dlaždicemi a de facto tam tím ten nelegální pohyb lidí posvětí, to je podle Vás v pořádku? Já bych se teda bránil.
21.01.2014 v 08:16    

Tomáš: Tak tak, někdy mi připadá, že tento web slouží pouze k lacinému vylévání hněvu na úřednících. Pane Engelthalere a ostatní, vezměte to prosím trochu z praktické stránky. Ve výpisu z katastru se lze celkem jednoduše dopátrat toho, že pozemek, o kterém je řeč, je v soukromých rukou (parc. č. 2809/5 k.ú. Strašnice). Není na něj vázáno žádné věcné břemeno ani jiné omezení. Je pravda, že na tomto pozemku je zároveň i spodní část stávajícího chodníku, s tímto chodníkem však noví majitelé pozemek s největší pravděpodobností už koupili (kdo a proč jim to za HMP prodal, je otázka), takže jej nemohou jen tak jednoduše nechat uzavřít, oplotit apod., naopak musí ho strpět. K nějakému jeho dalšímu rozšiřování se však zcela nepochybně budou stavět už z principu velmi negativně, prostě si to nebudou chtít nechat jen tak zadarmo líbit a budou nutit město, aby si to za těchto podmínek od nich od nich vzalo zpátky nebo jim poskytlo jinou kompenzaci. Pravda, nejedná se o žádný lukrativní pozemek, ale je to pozemek v Praze, tzn. cena 1000Kč/m2 není nereálná. Podle katastru má pozemek výměru 132 m2, tzn. plus minus 132 000 Kč. K tomu poměrně drahé zatravňovací dlaždice (klasické nelze použít, je to ve svahu a za mokra nebo v zimě by klouzaly), práce a je z toho minimálně 250 000 Kč. Skutečně se jedná o investici hodnou správného hospodáře, když o 2 m dál je normální stávající chodník? Není lepší za ty peníze opravit jiné chodníky, které jsou v katastrofálním stavu, než je vyplácat tady, kde je ta potřeba přinejmenším diskutabilní, když tu celkem solidní chodník už jeden je?
21.01.2014 v 09:18    

Josef Schmidt: Patrik: Jak správně upozornil Tomáš, pozemek se dá vykoupit.
Tomáš: Váš komentář je velmi relevantní (na rozdíl od Patrikova ;) ). Já jsem ani tak nekomentoval tenhle konkrétní případ, jako spíš obecný přístup (vždycky když vidím tyhle vyšlapaný cestičky a někdo odpoví, že lidi maj chodit po cestách, tak si vzpomenu na autobusový nádraží na Roztylech).
21.01.2014 v 10:20    

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Nosická, Praha 10

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty