Potřebný přechod pro chodce přes Rohanské nábř. (u Prvního pluku)

Bylo by potřeba vytvořit přechod pro chodce, a to přes ulici (dálnici) Rohanské nábřeží v místech vyústění ulice Prvního pluku, tj. směrem k Vltavě. Je až s podivem, že tato ulice je prakticky
jediná, kterou by se dalo k Vltavě dojít, ale přechod tady chybí. Přechod totiž navazuje na ulice U Rustonky, Za Invalidovnou, Šaldova, Thámova, U Nádražní lávky, Ke Štvanici. Navíc z této ulice není ani možné dojít ani k ulici Ke Štvanici (musí se jít tunelem) - jít na lávku u Kooperativy je šílenost.

Kromě toho, že by přechod umožnil dostat se rozumně k vodě, také by zklidnil dopravu na dálnici
Rohanské nábřeží. Mimochodem bylo by hezké nahradit svodidla více městským mobiliářem.

Asi by bylo vhodné trochu upravit přístup chodců na cyklostezku z ulice - poblíž značky zákazu vstupu (viz foto)

Zaslal: Štěpán Holub, 27.09.2018 v 18:38

Praha 8-
 
 
 

Prvního pluku, Praha 8

Komunikace o řešení podnětu

Odpoveď: 02.10.2018 06:43

Odpověď z MHMP:

Dobrý den,

děkujeme za zaslaný podnět. Ten byl naším prostřednictvím předán k vyjádření na příslušnou instituci.
Jakmile odpověď obdržíme, budeme Vás obratem kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne
za tým zmente.to
MartinaPovažujete odpověď za dostačující?

Odpoveď: 19.10.2018 19:20

Vyjádření příslušného oddělení Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend:

"K vašemu dotazu Vám sdělujeme, že zřízení přechodu pro chodce v tomto místě u Negreliho viaduktu neumožňuje norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kdy nelze zřídit přechod pro chodce přes dva stejnosměrné jízdní pruhy. Takovýto přechod by musel být vybaven světelným signalizačním zařízením a nebo by muselo dojít ke zúžení ul. Rohanské nábřeží na jeden jízdní pruh v každém směru. Oba dva způsoby zřízení přechodu pro chodce vyžadují v tomto místě výrazné stavební zásahy (vybudování samotného přechodu a pěších návazností) a vynaložení nemalých finančních prostředků. Jakýkoli zásah do komunikace Rohanské nábřeží, které je v této oblasti páteřní komunikací, by měl velký vliv na plynulost provozu. Pro bezpečné a bezbariérové překonání ul. Rohanské nábřeží můžete využít přechod pro chodce s přidruženým přejezdem pro cyklisty na křižovatce s ul. Ke Štvanici s přímou vazbou na smíšenou stezku podél Vltavy nebo nadchod přes ul. Rohanské nábřeží v opačném směru jízdy."Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Žádné komentáře

Přidat komentář


Sledovat řešení podnětu (?)Prvního pluku, Praha 8

 

Sledovat řešení podnětu

Nechte nám svůj e-mail. Zašleme vám informace o postupu při řešení tohoto podnětu.

Podobné podněty

Zbytečné zábradlí na Karlínském náměstí

Praha 8, 28. červenec 2016 S odpovědí

Počmárané dopravní zrcadlo

Praha 8, 25. září 2015 S odpovědí

Vysoká rychlost vozidel při odbočování na Spořilov

Praha 4, 16. květen 2013 S odpovědí

Osvětlení chodníků v ulici Drnovská

Praha 6, 20. prosinec 2017 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty